Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Yên Bái: Trung tâm Phục vụ hành chính công đột phá chiến lược tạo đà tăng tốc phát triển

Ngày đăng: 19/04/2019   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

Đến nay cả nước rất ít địa phương đã thành lập được Bộ phận Phục vụ hành chính công liên thông cả 3 cấp như tỉnh Yên Bái, đây thực sự là bước đột phá của tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy.

Dấu ấn Hành chính công

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp để thực hiện công tác cải cách TTHC.

Ngày 18/9/2017 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái. Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, đến nay hoạt động của Trung tâm đã ổn định, từng bước phát huy hiệu quả và luôn nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức, cá nhân. Theo thống kê, tổng số thủ tục hành chính đưa ra thực hiện tại trung tâm là trên 2.200 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã tiếp nhận trên 17.000 hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn rất cao đạt 99,7%, tỷ lệ quá hạn chỉ 0,3%; tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của người dân về tinh thần, thái độ, trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, công chức cũng rất cao, cả tỉnh chỉ có 2 trường hợp đánh giá không hài lòng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Bộ phận PVHCC huyện Văn Yên.

Năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích đã đạt được. Ngoài ra, theo công bố mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ công bố báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018, tỉnh Yên Bái đứng thứ 42, tăng 4 bậc so với năm 2017, điều đó cho thấy, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái đã có đóng góp không nhỏ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Để đạt được những kết quả trên trước tiên là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao, có hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương. Đồng thời, là sự phối hợp hài hòa giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, UBND các huyện, thị, thành phố; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC cho tổ chức và cá nhân.

Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã với “4 tại chỗ” đi vào hoạt động

Tiếp nối những kết quả cải cách hành chính (CCHC), những tháng đầu năm 2019, công tác CCHC tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và thu nhiều kết quả. Dấu ấn đậm nét là mặc dù gặp nhiều khó khăn của tỉnh miền núi, nhưng Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, giải quyết 410 TTHC cấp huyện và 138 TTHC cấp xã đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4. Đây thực sự là một bước tiến dài của tỉnh trong công tác CCHC, thể hiện quyết tâm phục vụ tốt hơn tổ chức và công dân trong giải quyết công việc. 

Cụ thể là, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng Đề án thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Trong đó, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã có thể đi vào hoạt động, điều kiện cần thiết gồm các yếu tố như: Tổ chức, bộ máy; Trụ sở làm việc; Trang thiết bị, máy móc; xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, Trung tâm cũng phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tham mưu về cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự; phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát, sửa chữa trụ sở làm việc và cung cấp máy móc, trang thiết bị làm việc; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Yên Bái xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Yên Bái để phục vụ cho công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã trong đó thực hiện liên thông giải quyết TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Ngày 29/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện. Đồng thời, giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện công tác chuẩn bị theo nội dung Đề án và đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019. Và trên tinh thần chỉ đạo, các công việc đã vào giai đoạn “nước rút” và hoàn thiện đúng tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và uy tín trước nhân dân.
Sau khi Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019 đến nay (ngày 10/4/2019), tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 7.889 hồ sơ, đã hoàn thành 6.807 hồ sơ, trong đó hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn là 6.801 hồ sơ, quá hạn là 3 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, để giải quyết tốt mọi công việc cho tổ chức và cá nhân theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả... sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bên cạnh đó, để các hoạt động được hiệu quả và thông suốt, Trung tâm đã đưa ra những phương hướng nhiệm vụ chính. Theo đó, sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện tại Trung tâm và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để cập nhật kịp thời đúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với VNPT Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động ổn định. Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của phần mềm Cổng dịch vụ công và điều chỉnh kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại 3 cấp.

Ngoài ra, cũng phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị, VNPT Yên Bái để hoàn thiện quy trình đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến giải quyết TTHC, tập trung xây dựng quy trình đánh giá, chấm điểm 9 chỉ số trong giải quyết TTHC theo Thông tư số 01/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn cho các địa phương quy trình giải quyết TTHC khi đến học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, trang thiết bị, máy móc để phục vụ tốt cho hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục mong muốn được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp để đông đảo các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ công tác.

Minh Diễn

Theo: congluan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng 21/08/2019
Kiến trúc chính quyền điện tử (CPĐT) của tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn

Ngày đăng 21/08/2019
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh.

Dịch vụ thuế điện tử ở Gia Lai: Giảm thời gian, tăng hiệu quả

Ngày đăng 21/08/2019
Gia Lai là một trong 15 địa phương được Tổng cục Thuế lựa chọn mở rộng triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử vào tháng 8/2018. Qua 01 năm thực hiện cho thấy việc này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác, thuận lợi, toàn tỉnh đã có 7.239 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng dịch vụ này để đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng.

Tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng 20/08/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới theo chủ trương của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-CP).

TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng 20/08/2019
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện từ nay đến cuối năm 2019 tham mưu đề án số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2019 - 2025, đảm bảo thực hiện đồng bộ với giải quyết TTHC, đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu đến tháng 6/2020, các sở, ban, ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn hoàn thành việc số hóa, quét và lưu trữ hồ sơ điện tử TTHC theo Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).