Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Yên Bái: Trung tâm Phục vụ hành chính công đột phá chiến lược tạo đà tăng tốc phát triển

Ngày đăng: 19/04/2019   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

Đến nay cả nước rất ít địa phương đã thành lập được Bộ phận Phục vụ hành chính công liên thông cả 3 cấp như tỉnh Yên Bái, đây thực sự là bước đột phá của tỉnh trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động 144-Ctr/TU của Tỉnh ủy.

Dấu ấn Hành chính công

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những khâu đột phá chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp để thực hiện công tác cải cách TTHC.

Ngày 18/9/2017 UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái. Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, đến nay hoạt động của Trung tâm đã ổn định, từng bước phát huy hiệu quả và luôn nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức, cá nhân. Theo thống kê, tổng số thủ tục hành chính đưa ra thực hiện tại trung tâm là trên 2.200 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã tiếp nhận trên 17.000 hồ sơ giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn rất cao đạt 99,7%, tỷ lệ quá hạn chỉ 0,3%; tỷ lệ đánh giá sự hài lòng của người dân về tinh thần, thái độ, trách nhiệm giải quyết công việc của cán bộ, công chức cũng rất cao, cả tỉnh chỉ có 2 trường hợp đánh giá không hài lòng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Bộ phận PVHCC huyện Văn Yên.

Năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích đã đạt được. Ngoài ra, theo công bố mới nhất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ công bố báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018, tỉnh Yên Bái đứng thứ 42, tăng 4 bậc so với năm 2017, điều đó cho thấy, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái đã có đóng góp không nhỏ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Để đạt được những kết quả trên trước tiên là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sát sao, có hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương. Đồng thời, là sự phối hợp hài hòa giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, UBND các huyện, thị, thành phố; sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC cho tổ chức và cá nhân.

Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã với “4 tại chỗ” đi vào hoạt động

Tiếp nối những kết quả cải cách hành chính (CCHC), những tháng đầu năm 2019, công tác CCHC tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và thu nhiều kết quả. Dấu ấn đậm nét là mặc dù gặp nhiều khó khăn của tỉnh miền núi, nhưng Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, giải quyết 410 TTHC cấp huyện và 138 TTHC cấp xã đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4. Đây thực sự là một bước tiến dài của tỉnh trong công tác CCHC, thể hiện quyết tâm phục vụ tốt hơn tổ chức và công dân trong giải quyết công việc. 

Cụ thể là, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng Đề án thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Trong đó, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã có thể đi vào hoạt động, điều kiện cần thiết gồm các yếu tố như: Tổ chức, bộ máy; Trụ sở làm việc; Trang thiết bị, máy móc; xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Yên Bái.

Đồng thời, Trung tâm cũng phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tham mưu về cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự; phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát, sửa chữa trụ sở làm việc và cung cấp máy móc, trang thiết bị làm việc; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Yên Bái xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử một cửa tỉnh Yên Bái để phục vụ cho công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã trong đó thực hiện liên thông giải quyết TTHC 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Ngày 29/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện. Đồng thời, giao cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện công tác chuẩn bị theo nội dung Đề án và đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019. Và trên tinh thần chỉ đạo, các công việc đã vào giai đoạn “nước rút” và hoàn thiện đúng tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và uy tín trước nhân dân.
Sau khi Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019 đến nay (ngày 10/4/2019), tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là 7.889 hồ sơ, đã hoàn thành 6.807 hồ sơ, trong đó hồ sơ trả kết quả đúng và trước hạn là 6.801 hồ sơ, quá hạn là 3 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,9%.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, để giải quyết tốt mọi công việc cho tổ chức và cá nhân theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả... sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bên cạnh đó, để các hoạt động được hiệu quả và thông suốt, Trung tâm đã đưa ra những phương hướng nhiệm vụ chính. Theo đó, sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính đang thực hiện tại Trung tâm và Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã để cập nhật kịp thời đúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp với VNPT Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động ổn định. Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của phần mềm Cổng dịch vụ công và điều chỉnh kịp thời những tồn tại, bất cập trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại 3 cấp.

Ngoài ra, cũng phối hợp với đơn vị cung cấp thiết bị, VNPT Yên Bái để hoàn thiện quy trình đánh giá sự hài lòng của người dân khi đến giải quyết TTHC, tập trung xây dựng quy trình đánh giá, chấm điểm 9 chỉ số trong giải quyết TTHC theo Thông tư số 01/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn cho các địa phương quy trình giải quyết TTHC khi đến học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, trang thiết bị, máy móc để phục vụ tốt cho hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục mong muốn được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp để đông đảo các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ công tác.

Minh Diễn

Theo: congluan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Ngày đăng 24/05/2019
Những năm trước, Bắc Kạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

“Công sở thông minh” cấp xã góp phần cải cách thủ tục hành chính ở Hà Tĩnh

Ngày đăng 24/05/2019
Được ví như “trung tâm phục vụ hành chính công” thu nhỏ tại xã, phường, phần mềm “công sở thông minh” cấp xã đang ngày càng chứng minh hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở Hà Tĩnh

Hưng Yên: Từng bước đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Ngày đăng 24/05/2019
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

Ngày đăng 23/05/2019
Sau hơn 8 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương giảm

Ngày đăng 23/05/2019
Theo công bố của UBND tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bình quân chung của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2018 chỉ đạt là 69,28%, giảm 0,1% so với năm 2017. Tuy tỷ lệ giảm không nhiều nhưng cho thấy hoạt động CCHC chưa có sự đột phá mạnh mẽ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).