Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Có tình trạng người tài không muốn vào cơ quan nhà nước vì lương thấp

Ngày đăng: 18/04/2019   03:25
Mặc định Cỡ chữ
"Họ về đây làm để nuôi niềm hoài bão ước mơ thôi, còn cái để người ta sống lại là làm việc khác"

Trình bày tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại phiên họp 33 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung điều 6 quy định chính sách đối với người có tài năng; giao Chính phủ quy định khung cơ chế, chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ đối với người có tài năng.

Trên cơ sở quy định khung của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quy định cụ thể phù hợp với ngành, lĩnh vực, địa phương mình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo giải trình tại Phiên họp 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Liên quan nội dung này, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhận thấy, tại Điều 6 của Luật hiện hành đã có quy định về chính sách đối với người có tài năng và thực tiễn thời gian qua một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về vấn đề này đã phát huy những hiệu quả nhất định. Bên cạnh đó, lĩnh vực, ngành nghề cần thu hút người có tài năng rất rộng, mỗi lĩnh vực có những đặc thù riêng nên việc quy định cụ thể hết các nội dung trong Luật là không khả thi.

Do đó, Ủy ban Pháp luật tán thành đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết về khung cơ chế, chính sách đối với người có tài năng. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm “người có tài năng” trong Luật để thống nhất cách hiểu; đồng thời bổ sung quy định để điều chỉnh các trường hợp sau khi thu hút nhưng người này không thể hiện được tài năng trong công việc được giao.

Góp ý vào nội dung này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng cần phân biệt người có tài năng, nhân tài, người giỏi. Bởi người có tài năng, người giỏi chưa chắc trở thành nhân tài. Luật này chỉ có chính sách với người có tài năng mà không có chính sách đối với nhân tài là thiếu vì đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có cả người tài năng, người giỏi và cả nhân tài.

“Nên có chính sách bao hàm đầy đủ, đồng nhất với chính sách chung của chúng ta là trọng dụng nhân tài, bồi dưỡng nhân tài” – ông Hà Ngọc Chiến nêu ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh đây là điểm mới và rất được quan tâm. Thực tế nhiều địa phương đã vận dụng phương pháp trong lựa chọn cán bộ, thu hút nhân tài. Do đó nên có tổng kết đánh giá kinh nghiệm trước khi đưa vào luật. Ngoài ra, cần có khái niệm, định nghĩa thế nào là người tài, nhân tài, đưa ra nguyên tắc thu hút sử dụng những người này và định ra cơ chế đặc biệt chọn người tài, nhất là công tác thi tuyển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng tình đánh giá quy định chính sách với người tài là công chức, viên chức là rất cần thiết. Song, vấn đề đặt ra là làm thế nào để thu hút được người tài vào các cơ quan Nhà nước vì liên quan các khâu phát hiện, tuyển dụng và sử dụng.

Theo ông Phùng Quốc Hiển, trong đội ngũ cán bộ có nhiều người tài nên cần phát hiện, đào tạo để họ nâng cao trình độ, làm việc chất lượng hơn. Bên cạnh đó là phát hiện và tuyển dụng từ bên ngoài. Đây là điểm còn yếu, phần lớn người ta tự tìm đến chứ việc phát hiện không là bao.

“Thực tế người ta tìm đến nộp hồ sơ chứ ta phát hiện ra đâu. Có nơi phát hiện được, đưa về lại liên quan quy trình, nhất là bổ nhiệm. Như thế làm sao tuyển được. Rồi đến sử dụng, tôi đi làm việc với mấy viện nghiên cứu thì thấy đời sống chưa đảm bảo thì làm sao mà nghiên cứu” – ông Phùng Quốc Hiển nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh có tình trạng người tài không muốn vào cơ quan nhà nước vì lương thấp. “Thậm chí họ về đây để nuôi niềm hoài bão ước mơ thôi, còn cái để người ta sống lại là làm việc khác. Đồng tình phải có chính sách nhưng như thế nào thì phải tính cụ thể, nếu không rất khó thu hút nhân tài”./.

Ngọc Thành

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Ngày đăng 24/05/2019
Chiều ngày 24/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Chính phủ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày đăng 24/05/2019
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 24/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Đồng Nai điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập 2 thị trấn, 6 phường

Ngày đăng 24/05/2019
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai.

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

Ngày đăng 23/05/2019
Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo ông Nguyễn Tiễn Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Ngày đăng 23/05/2019
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).