Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Định lượng hay định tính phải rõ ràng

Ngày đăng: 18/04/2019   02:40
Mặc định Cỡ chữ
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp sáng qua đã bám sát, thể chế hóa được yêu cầu trong các nghị quyết trung ương về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Dẫu vậy, các Ủy viên UBTVQH cũng cho rằng, cần cân nhắc bổ sung một số vấn đề, nội dung mới với tinh thần cởi trói mạnh mẽ hơn nữa.

Ách tắc là do chưa liên thông về cơ chế, chính sách

Một trong những nội dung được các Ủy viên UBTVQH đề nghị Chính phủ cần bổ sung trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là vấn đề liên thông trong cán bộ, công chức. Khoản 2, Điều 4 dự thảo Luật quy định về công chức chỉ nêu công chức từ cấp huyện trở lên, còn công chức cấp xã thì không đưa vào khái niệm công chức chung. Mặc dù Chính phủ đã có lý giải về vấn đề này, song Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng, Nghị quyết 26 của Trung ương cũng nêu vấn đề nghiên cứu thực thi, thực hiện cơ chế, chính sách liên thông, bình đẳng, nhất quán trong công tác cán bộ trong hệ thống chính trị; liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung. Vậy thì cần hiểu như thế nào cho đúng về Nghị quyết 26 của Trung ương? Cụ thể ở đây là phải hiểu và thể chế hóa thế nào yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết về việc phải liên thông giữa cán bộ cấp xã với cán bộ, công chức nói chung?

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quang Khánh

Thực tế cho thấy, hiện nay cán bộ cấp xã là cán bộ ở cấp gần dân nhất, là cấp triển khai, tổ chức thực hiện tất cả các đường lối, chủ trương, chính sách và cũng là đối tượng hưởng lương, được thi tuyển, xét tuyển. Từ quá trình chỉ đạo điều hành ở địa phương, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chỉ rõ, việc liên thông và luân chuyển, điều động giữa cán bộ cấp huyện với cấp xã là rất cần thiết, nhất là ở những địa bàn khó khăn và những địa bàn đang tập trung để giải quyết những vấn đề điểm nóng hoặc tập trung xây dựng nông thôn mới.

Cũng nhìn nhận vấn đề này từ thực tế khi còn làm Bí thư Thành ủy Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu ví dụ, có đồng chí phó trưởng phòng đưa đi luân chuyển làm Chủ tịch một phường hay một chuyên viên đưa về làm Phó Chủ tịch một phường, nhưng khi họ hoàn thành nhiệm vụ quay trở về thành phố để đề bạt, bổ nhiệm là vô cùng khó. Vì lúc này, họ là công chức xã, khi về cấp huyện, thành phố thì không vào “ô” nào cả. Chúng tôi phải xin ý kiến của Sở Nội vụ. Quy trình rất mất thời gian. Chỗ này đề nghị phải có liên thông. Bởi vì, trước đây người ta đang là công chức rồi, đưa người ta xuống xã, phường để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nhưng khi quay trở về huyện, thành phố thì lại mắc không phải là công chức mà rơi vào ô công chức xã - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nói.

“Lâu nay ách tắc của chúng ta là do chưa liên thông được cả về cơ chế, cả về chính sách và rất nhiều quy định…”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị, cần nghiên cứu thêm vấn đề này, vừa thể hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 26 vừa là để tới đây, chúng ta triển khai trong 4 cấp chính quyền từ Trung ương đến xã có sự thông suốt, có sự liên thông, đồng thời cán bộ, công chức cấp xã cũng nằm trong hệ thống cán bộ, công chức nói chung để thực hiện chính sách và thuận lợi trong điều hành, quản lý, thực hiện chính sách về luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ.

Còn định tính, cảm tính thì không chính xác

Một nội dung quan trọng khác cũng được tập trung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật lần này là quy định về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo đánh giá của các Ủy viên UBTVQH chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đó là, việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, làm cơ sở cho việc bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, loại bỏ những người không đáp ứng được yêu cầu của vị trí việc làm.

“Mỗi lần đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là chúng tôi rất vất vả”. Nêu thực tế này, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cũng chỉ ra những bất cập chưa khắc phục được trong dự thảo Luật.

Bất cập đầu tiên là, dự thảo Luật không quy định về việc ai đánh giá cán bộ công chức, viên chức nên sự vận dụng cũng khác nhau, không thống nhất, có nơi là tập thể đánh giá, có nơi chỉ có ông thủ trưởng đánh giá. “Tôi đề nghị phải thống nhất và có phương pháp thế nào, công khai thế nào, phương pháp đánh giá ra sao cũng phải có quy định để luật hóa. Đấy là chính quyền đánh giá, còn Đảng đánh giá nữa. Tôi năm nào cũng phải báo cáo đánh giá 4 lần nên chúng ta cũng phải làm sao liên thông đánh giá, chứ không mỗi năm 4 lần kiểm điểm, đánh giá, rất mất thời gian vào việc này”, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH nói.

Bất cập thứ hai là dự thảo Luật phân chia cán bộ công chức thành 4 loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế vừa qua, khi đánh giá cán bộ, công chức có tình trạng nể nhau, đánh giá cảm tính nên kết quả không chính xác. Đây cũng là lý do khiến cho việc dù chúng ta đã có quy định cứ 2 năm cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ là cho thôi việc nhưng trên thực tế vừa qua chưa làm được. Nếu dự thảo Luật vẫn đánh giá cán bộ công chức thành 4 loại như hiện nay thì việc đánh giá dựa trên cơ sở nào, căn cứ vào đâu? Điều này, theo Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH, phải được làm rõ. Định lượng hay định tính là phải rõ ràng. Luật phải cụ thể.

Ở góc độ khác, một câu hỏi cũng được đặt ra là, tại sao các cơ quan ngoài nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân có thể thu hút được nhiều người giỏi, nhiều nhân tài còn cơ quan nhà nước thì ngày càng “chảy máu chất xám”? Là bởi “cơ chế, chính sách của họ không bao giờ có chuyện người này làm kém mà lương lại cao, người kia làm giỏi mà lương lại thấp. Tất cả được đánh giá đúng trên vị trí, năng lực, sự đóng góp thực tế”, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Và như vậy, để không cào bằng trong chế độ, chính sách, để cán bộ giỏi, dành hết tâm sức cho công việc phải được hưởng chế độ chính sách khác so với một bộ phận “sáng cắp ô đi tối cắp về” thì rõ ràng, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải tiếp tục có những đổi mới thực chất hơn nữa. Như quan điểm của Ủy ban Pháp luật là nội dung đánh giá cán bộ công chức, viên chức phải định lượng với các tiêu chí rõ ràng hơn; việc đánh giá cần được dựa trên kết quả, mức độ hoàn thành công việc và tính đến sự gắn kết, liên thông giữa kết quả đánh giá với công tác thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, việc đánh giá công chức, viên chức phải được thực hiện thường xuyên theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương. Còn theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, để cơ quan nhà nước cũng có thể thu hút được người tài như cơ quan ngoài nhà nước, như các doanh nghiệp tư nhân thì dự thảo Luật phải “cởi trói” mạnh mẽ hơn nữa cho người đứng đầu trong công tác tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ. 

Lam Anh

Theo: daibieunhandan.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Ngày đăng 24/05/2019
Chiều ngày 24/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Chính phủ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày đăng 24/05/2019
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, chiều 24/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Đồng Nai điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập 2 thị trấn, 6 phường

Ngày đăng 24/05/2019
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 694/NQ-UBTVQH về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai.

Sắp xếp xã, huyện thế nào để không là “phép cộng cơ học”?

Ngày đăng 23/05/2019
Để tránh sắp xếp xã, huyện một cách cơ học, theo ông Nguyễn Tiễn Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, công tác sắp xếp phải gắn với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.

Xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Ngày đăng 23/05/2019
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).