Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (dành cho khối Văn thư và Lưu trữ)

Ngày đăng: 16/04/2019   04:24
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 12/4/2019, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ dành cho khối Văn thư và Lưu trữ.

 

Dự Hội nghị tập huấn có ông Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ; ông Trần Tuấn Hưng – Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước, Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quảng cảnh Hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đoàn Cường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, công tác thống kê là công cụ chủ yếu để quản lý kinh tế - xã hội thông qua những thông tin thống kê. Đặc biệt, công tác này còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của ngành Nội vụ, từ đó hình thành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xác định được tầm quan trọng của công tác thống kê, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Thống kê, các đề án, dự án về thống kê cũng được xây dựng và triển khai. 

Đối với ngành Nội vụ, để thực hiện triển khai có hiệu quả Luật Thống kê, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-BNV ngày 16/01/2018 và phê duyệt Đề án “Hình thành và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ”. Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị này để nâng cao chất lượng báo cáo thống kê và thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về: Nghiệp vụ công tác thống kê; Hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho văn thư, lưu trữ; hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, về việc sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị. 

Đỗ Hồng
 

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018

Ngày đăng 24/05/2019
Chiều ngày 24/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (PAR INDEX 2018) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 2018).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp xã giao Viện trưởng Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học

Ngày đăng 24/05/2019
Sáng ngày 24/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi tiếp xã giao tiếp xã giao Giáo sư Nikolaevich Kunyaev, Viện trưởng Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD) sang thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam.

Đoàn Công tác Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Lai Châu

Ngày đăng 23/05/2019
Sáng 22/5, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Tạ Xuân Tiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho công chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/05/2019
Chiều ngày 17/5, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (lớp thứ 2) cho công chức Bộ Nội vụ.

Đoàn công tác liên Bộ khảo sát việc thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập phường và thị xã Kinh Môn

Ngày đăng 16/05/2019
Đoàn công tác liên bộ do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn vừa về khảo sát việc thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).