Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (dành cho khối Văn thư và Lưu trữ)

Ngày đăng: 16/04/2019   04:24
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 12/4/2019, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ dành cho khối Văn thư và Lưu trữ.

 

Dự Hội nghị tập huấn có ông Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ; ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ; ông Trần Tuấn Hưng – Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước, Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quảng cảnh Hội nghị. Ảnh: Hương Giang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đoàn Cường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, công tác thống kê là công cụ chủ yếu để quản lý kinh tế - xã hội thông qua những thông tin thống kê. Đặc biệt, công tác này còn đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của ngành Nội vụ, từ đó hình thành cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Xác định được tầm quan trọng của công tác thống kê, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành Luật Thống kê số 89/2015/QH13 và các nghị định, hướng dẫn thi hành Luật Thống kê, các đề án, dự án về thống kê cũng được xây dựng và triển khai. 

Đối với ngành Nội vụ, để thực hiện triển khai có hiệu quả Luật Thống kê, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-BNV ngày 16/01/2018 và phê duyệt Đề án “Hình thành và hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng thống kê ngành Nội vụ”. Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị này để nâng cao chất lượng báo cáo thống kê và thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê, công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về: Nghiệp vụ công tác thống kê; Hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho văn thư, lưu trữ; hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, về việc sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị. 

Đỗ Hồng
 

Tin tức cùng chuyên mục

Đảng ủy Bộ Nội vụ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 21/08/2019
Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 21/8/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, trong Khu di tích Phủ Chủ tịch.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Ngày đăng 20/08/2019
Sáng ngày 20/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có buổi tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do ông Sổm Ốc Kình Sạ Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm Trưởng đoàn nhân dịp Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 10 khóa XII

Ngày đăng 19/08/2019
Chiều ngày 19/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng 17/08/2019
Sáng ngày 17/8/2019, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Ngày đăng 16/08/2019
Sáng ngày 16/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến đổi thẻ đoàn viên công đoàn đến các công đoàn trực thuộc.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).