Hà Nội, Ngày 24/06/2019

TPHCM: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính

Ngày đăng: 11/04/2019   03:32
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2019, TPHCM chọn chủ đề đột phá cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội. Đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm này là hoàn toàn đúng đắn, vì 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ TPHCM và là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.
Giấy tờ đang được số hóa khi nộp làm thủ tục tại UBND quận 1

Mục đích cao nhất của việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên là làm cho người dân và doanh nghiệp hài lòng, là thước đo cao nhất của CCHC.
Nói đến CCHC thì bao gồm nhiều vấn đề như cơ chế, thể chế, quy chế và đặc biệt là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. TPHCM đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 6, khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. TPHCM cũng bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm hàng trăm cán bộ chủ chốt các cấp và các sở ban ngành. Động thái này tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của bộ máy và kết quả thực thi nhiệm vụ. Tuy vậy, hiện vẫn tồn tại 3 điểm nghẽn lớn.

Thứ nhất, việc phân cấp, phân quyền, ủy nhiệm chưa được làm rõ cả chiều ngang và chiều dọc. Điều này dẫn tới chồng chéo, giẫm chân, không rõ trách nhiệm. Hệ quả là có vụ việc nhiều người, nhiều tổ chức cùng vào cuộc mà công việc vẫn không chạy. Xét đến cùng như thế là thiếu trách nhiệm với công việc, nhưng không quy được trách nhiệm cụ thể. Chẳng hạn, trong xử lý rác thì ngành môi trường và địa phương cùng “đẩy” cho nhau, hoặc có sự việc xảy ra giáp ranh giữa 2 phường, 2 quận thì các bên cứ đẩy qua, chuyển lại. Đây là căn bệnh khá trầm kha, thuộc về cơ chế cần được giải quyết.

Thứ hai, kỷ luật hành chính không nghiêm, nặng kêu gọi động viên, ít chế tài. Người làm tốt cũng chỉ được động viên tinh thần là chính. Người làm yếu kém, thậm chí làm sai, phần lớn cũng chỉ nhắc nhở, phê bình, rút kinh nghiệm. Rất nhiều dẫn chứng, như lãnh đạo UBND TP yêu cầu chủ tịch UBND quận huyện phải xử lý dứt điểm, triệt để các điểm lấn chiếm kênh rạch thoát nước trong năm 2018, nếu không phải chịu trách nhiệm. Hiện nay còn khoảng 40 tuyến bị lấn chiếm nhưng chưa thấy ai bị xử lý trách nhiệm. Trong CCHC cũng thế, nhiều vụ việc cứ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, cũng không ai, không đơn vị nào chịu trách nhiệm, dù thông điệp “kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu, nếu để hồ sơ trễ hạn cao, người dân thường xuyên phiền hà, không hài lòng” thường xuyên được đề cập. Cũng chính vì kỷ luật không nghiêm, không ai bị xử lý, bị hạ lương, bị cách chức, thì khó thể đảm bảo được trật tự, kỷ cương, tạo sự đột phá trong CCHC.

Thứ ba, TPHCM thật sự chưa gắn tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế với mô tả công việc, kể cả người lãnh đạo, quản lý ở những vị trí chủ chốt. Đây là điểm yếu về khoa học hành chính, dẫn đến không định lượng, minh bạch được trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu. Vì thế không có thang bậc đánh giá chính xác lao động, quản lý của họ. Đây là điểm nghẽn trực tiếp trong CCHC.

Vấn đề đặt ra là phải xây dựng quy chế làm việc một cách khoa học, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (theo Quy định 08-QĐi/TW). Quy định cán bộ, đảng viên thấy không đủ năng lực, điều kiện và uy tín thì từ chức cần được áp dụng, thay vì cứ ngồi rút kinh nghiệm. Điều quan trọng nữa, cải cách không phải thay đổi hình thức này bằng hình thức khác, không phải thay tổ chức này bằng tổ chức khác, cũng không phải thay đổi cách điều hành này bằng cách khác, mà là cải cách con người. Cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu, không thay đổi tư duy và cải cách chính mình thì đừng mong tạo kết quả thật sự trong CCHC.

Do đó, để “đột phá CCHC hiệu quả” thì phải tạo sự đột phá, thay đổi ý thức trách nhiệm của công chức, gắn với việc chi thu nhập tăng thêm - với cơ chế đánh giá chính xác, công bằng. Đặc biệt là siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tránh tình trạng “lờn thuốc” vì các yêu cầu “chịu trách nhiệm” không được thực thi.

Theo: sggp.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tập trung nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền

Ngày đăng 24/06/2019
Thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả khả quan ở nhiều chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, một số chỉ số nội dung còn thấp, thậm chí sụt giảm trong năm 2018. Nhằm tiếp tục giữ thứ hạng cao và khắc phục tồn tại, hạn chế, ngày 7/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND “Về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội”, trong đó nêu rõ các giải pháp, thời gian khắc phục.

Hà Nội: Khắc phục bệnh hình thức trong việc đánh giá, phân loại cán bộ

Ngày đăng 21/06/2019
Thời gian qua, TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hiện tượng nể nang, làm chiếu lệ, cần chấn chỉnh kịp thời để công tác này đạt kết quả thực chất hơn.

Đa số cử tri Bắc Kạn ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/06/2019
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đa số cử tri ủng hộ.

Ninh Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 21/06/2019
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thời gian qua các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, các chi bộ đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.

TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình "phòng họp không giấy"

Ngày đăng 20/06/2019
Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” đối với các buổi họp của lãnh đạo UBND thành phố và mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).