Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đồng Nai

Ngày đăng: 10/04/2019   06:08
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 33, sáng 10/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thành lập 5 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập 05 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Theo đó, thành phố Long Khánh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc nhưng giảm 05 xã và tăng 05 phường. Tỉnh Đồng Nai không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính trực thuộc nhưng giảm 01 thị xã, tăng 01 thành phố và giảm 05 xã, tăng 05 phường.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình của Chính phủ sáng 10.4. Ảnh: Quochoi.vn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: điều kiện thành lập 05 phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm đúng theo các quy định về điều kiện tại khoản 2 Điều 128 Luật tổ chức chính quyền địa phương; phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan của thành phố Long Khánh và của tỉnh Đồng Nai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố Long Khánh theo hướng kết hợp chiều rộng với chiều sâu, dựa vào phát triển nền kinh tế tri thức, để thành phố Long Khánh sớm trở thành đô thị hạt nhân của Vùng kinh tế Đông Nam Đồng Nai. Đồng thời, việc thành lập thành phố Long Khánh đã đảm bảo đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hoá của địa phương và tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn.

Báo cáo về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: thực hiện chủ trương của Quốc hội và Chính phủ về việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã và đang khẩn trương tập trung chỉ đạo xây dựng báo cáo Đề án khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Theo đó, Dự án có diện tích thu hồi lớn (50 km2), liên quan đến địa giới hành chính của các xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn, Suối Trầu và ảnh hưởng đến cuộc sống của 4.864 hộ dân. Từ thực tế đó, để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành thuận lợi; bảo đảm cho người dân trong vùng dự án bị giải tỏa sớm ổn định đời sống sau khi di dời, có điều kiện sinh hoạt tốt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện và để hoạt động điều hành, quản lý nhà nước trên những địa bàn bị tác động ảnh hưởng được liên tục, hiệu lực, hiệu quả, vì vậy việc điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu là cần thiết, phù hợp với thực tế đang diễn ra trên địa bàn các xã này và được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Điều kiện điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu đã bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 128 Luật tổ chức chính quyền địa phương; phù hợp với quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Phù hợp với Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn trong quá trình chuẩn bị xây dựng dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành. Ảnh: Quochoi.vn

Thống nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tại Phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai; việc điều chỉnh địa giới hành chính 05 xã và giải thể 01 xã thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Nhật Nam

Tin tức cùng chuyên mục

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày đăng 19/04/2019
Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 33, chiều ngày 18/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Xây dựng lực lượng nòng cốt từ mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

Ngày đăng 18/04/2019
Việc xây dựng Đề án thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, tổ dân phố nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Có tình trạng người tài không muốn vào cơ quan nhà nước vì lương thấp

Ngày đăng 18/04/2019
"Họ về đây làm để nuôi niềm hoài bão ước mơ thôi, còn cái để người ta sống lại là làm việc khác"

Định lượng hay định tính phải rõ ràng

Ngày đăng 18/04/2019
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức trình UBTVQH cho ý kiến tại Phiên họp sáng qua đã bám sát, thể chế hóa được yêu cầu trong các nghị quyết trung ương về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Dẫu vậy, các Ủy viên UBTVQH cũng cho rằng, cần cân nhắc bổ sung một số vấn đề, nội dung mới với tinh thần cởi trói mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng nói về điểm thuận rất lớn để doanh nghiệp Việt – Czech hợp tác rộng hơn

Ngày đăng 18/04/2019
Cuối giờ chiều nay, 17/4, giờ Việt Nam, tại Praha, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis đã cùng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt-Czech.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).