Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019

Ngày đăng: 05/04/2019   02:25
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 5/4/2019, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019 (Hội nghị).

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Bộ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, các cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Bộ; đại diện các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ổn định, đoàn kết, toàn thể cán bộ, đảng viên xác định tốt trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình tốt. Cấp ủy và lãnh đạo các cấp trong Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ.

Thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng tập trung chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với các nội dung cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị... Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng trong thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. viên chức trong Bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ ổn định về tư tưởng, có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ. Hầu hết cán bộ, công chức, đảng viên Bộ Nội vụ nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức tự phê bình và phê bình được nâng lên một bước. 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều thể hiện sự nhất trí cao về nhiều nội dung của các Báo cáo đã nêu. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, phân tích những mặt được, những tồn tại hạn chế trong công tác Đảng của Đảng bộ Bộ trong thời gian qua. Các ý kiến đóng góp đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác của Đảng bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, đồng chí Bí thư Trần Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham gia Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa thêm nhiều nội dung của Báo cáo.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị, trong quí II năm 2019, toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau mỗi đợt kiểm điểm. Các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch hành động cá nhân. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ thường xuyên đưa việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ.

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Nắm và bám sát tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong cơ quan, đơn vị để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, xử lý. Cảnh giác và đấu tranh đối với những thông tin tuyên truyền, bịa đặt, bôi xấu, vu không, bịa đặt đối với cán bộ, công chức, đảng viên.

Thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ, chi bộ; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là Nghị quyết số 01 - NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUBNV của Đảng ủy Bộ Nội vụ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tập trung triển khai chương trình thực hiện nghị quyết đại hội; khẩn trương kiện toàn BTV, BCH và UBKT Đảng ủy Bộ Nội vụ cũng như đội ngũ làm công tác chuyên trách Đảng; hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp giai đoạn 2015 - 2020 và quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025.

Tiếp tục duy trì nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ. Tự phê bình và phê bình luân phiên trong sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên bảo đảm chặt chẽ, chất lượng đúng quy định, trong đó chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo Kế hoạch.

Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; tập trung xác minh, thẩm tra, kết luận đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kiểm tra các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ theo Kế hoạch năm 2019.

Lã Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ: Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã

Ngày đăng 18/04/2019
Ngày 17/4, Bộ Nội vụ tổ chức khai giảng lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ –TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (dành cho khối Văn thư và Lưu trữ)

Ngày đăng 16/04/2019
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 12/4/2019, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ dành cho khối Văn thư và Lưu trữ.

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chúc mừng Tết cổ truyền Bun-pi-may của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2019

Ngày đăng 12/04/2019
Sáng ngày 12/4, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức buổi gặp gỡ lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may.

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công Lào

Ngày đăng 03/04/2019
Ngày 03/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ Việt Nam) và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công (Bộ Nội vụ Lào) tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Nội vụ năm 2019

Ngày đăng 04/04/2019
Sáng ngày 04/4, tại trụ sở Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ Nội vụ năm 2019. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).