Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Nội vụ năm 2019

Ngày đăng: 04/04/2019   05:45
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 04/4, tại trụ sở Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ Nội vụ năm 2019. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp; cấp Ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ  Nội vụ; các đồng chí chuyên trách, bán chuyên trách công tác đảng và toàn thể đảng viên của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ tại Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ năm 2019; qua đó bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, từ đó nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng cần phải làm tốt công tác này để kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong nội bộ tổ chức đảng.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ cho biết: năm 2019, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được thực hiện trong bối cảnh Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, giám sát quyết liệt, có nhiều đổi mới, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.
Đồng chí Trần Anh Tuấn cho rằng Hội nghị lần này rất quan trọng, giúp cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện đúng quy định, thống nhất về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Đồng chí Trần Quang Cảnh - Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 


Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Quang Cảnh, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại Hội nghị


Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

 

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ: Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã

Ngày đăng 18/04/2019
Ngày 17/4, Bộ Nội vụ tổ chức khai giảng lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ –TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (dành cho khối Văn thư và Lưu trữ)

Ngày đăng 16/04/2019
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 12/4/2019, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ dành cho khối Văn thư và Lưu trữ.

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chúc mừng Tết cổ truyền Bun-pi-may của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2019

Ngày đăng 12/04/2019
Sáng ngày 12/4, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức buổi gặp gỡ lưu học sinh Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019

Ngày đăng 05/04/2019
Sáng ngày 5/4/2019, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2019 (Hội nghị).

Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công Lào

Ngày đăng 03/04/2019
Ngày 03/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ Việt Nam) và Viện Nghiên cứu và Đào tạo hành chính công (Bộ Nội vụ Lào) tổ chức Lễ ký Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).