Hà Nội, Ngày 29/01/2020

Luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở tỉnh Quảng Ninh: Thực tiễn và kinh nghiệm

Ngày đăng: 01/04/2019   03:48
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt không là người địa phương ở Quảng Ninh đã được triển khai sớm với sự chỉ đạo quyết liệt, cách làm phù hợp. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (bên trái) trao quyết định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho đồng chí Nguyễn Văn Hồi. Ảnh: BQN

Kết quả và những vấn đề đặt ra

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn địa phương, ngay sau khi có Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị “về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về luân chuyển cán bộ gắn với bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 27/4/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện luân chuyển 16 cán bộ là trưởng, phó phòng, ban thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh xuống giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) các xã miền núi, hải đảo, nơi có nhiều khó khăn; Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 6/7/2011 về luân chuyển cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 và tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác luân chuyển; Quyết định số 226-QĐ/TU, ngày 1/6/2016 ban hành kèm theo Quy chế về quản lý tổ chức và cán bộ (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1275-QĐ/TU và Quy chế số 1276-QĐ/TU ngày 20/11/2013 về điều động, luân chuyển cán bộ); Quyết định số 1730-QĐ/TU ngày 13/10/2014 về tiêu chuẩn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy chế số 02-KH/TU, ngày 12/11/2014 về đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Trên cơ sở đó, các cấp ủy trực thuộc tỉnh, ban cán sự đảng, đảng đoàn đã tiếp thu, cụ thể hóa, chủ động xây dựng các văn bản, kế hoạch để triển khai thực hiện công tác luân chuyển cán bộ gắn với bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương trong phạm vi địa phương, đơn vị quản lý. 

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh được Trung ương luân chuyển về 2 đồng chí giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy, 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các cán bộ luân chuyển đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đã nắm bắt nhanh tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ở địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong đổi mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, việc gì chưa có quy định nhưng thực tế đòi hỏi thì mạnh dạn đề xuất và thực hiện thí điểm; biết phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành ở Trung ương; chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo, chú trọng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp. Qua thời gian công tác, các đồng chí Trung ương luân chuyển về đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá cao và bố trí giữ chức vụ cao hơn: 1 đồng chí đã được bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; 1 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; 1 đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Tại địa phương, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã luân chuyển, điều động trên 929 lượt cán bộ: Từ tỉnh luân chuyển về huyện, thị, thành phố là 65 đồng chí (trong đó 22 bí thư - có 2 đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND ở huyện Cô Tô và Tiên Yên, 16 phó bí thư, 9 chủ tịch UBND, 18 phó chủ tịch UBND). Huyện, thị, thành phố về tỉnh 47 đồng chí (trong đó 5 bí thư, 2 phó bí thư, 1 chủ tịch UBND, 1 phó chủ tịch UBND). Từ huyện này sang huyện khác 4 đồng chí (2 phó bí thư; 2 phó, ban, ngành tỉnh). Ngành này sang ngành khác 388 đồng chí (3 phó bí thư, 1 chủ tịch UBND, 6 phó chủ tịch UBND, 1 chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), 8 phó chủ tịch HĐND, 133 trưởng ngành và tương đương, 236 phó trưởng ngành và tương đương). Huyện, thị, thành phố về xã, phường, thị trấn là 255 đồng chí (131 bí thư, 28 phó bí thư, 24 chủ tịch UBND, 36 phó chủ tịch UBND, 5 trưởng ban, ngành, 1 phó ban, ngành). Xã, phường, thị trấn về huyện, thị, thành phố 161 đồng chí (3 bí thư, 1 chủ tịch UBND, 2 phó chủ tịch UBND, 3 ủy viên Thường trực HĐND, 70 trưởng ban, ngành, 82 phó trưởng ban, ngành và tương đương). Xã, phường sang xã phường khác 36 đồng chí (11 bí thư, 5 phó bí thư, 5 chủ tịch UBND, 3 phó chủ tịch UBND, 8 trưởng ban, ngành, 4 phó ban, ngành).

Thực hiện chủ trương gắn luân chuyển với bố trí cán bộ không phải là người địa phương đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt các huyện thị, thành phố; đến nay có 11/14 (78,6%) bí thư cấp ủy; 9/14 (71,14%) Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố; 14/14 (100%) Trưởng Công an; 13/14 (92,8%) Viện trưởng Viện Kiểm sát; 10/14 (71,4%) Chánh án Tòa án nhân dân; 6/14 (42,8%) Chánh thanh tra; 6/14 (42,8%) Trưởng phòng Tài chính; 10/14 (71,4%) Chi cục trưởng Chi cục thuế. Cùng với công tác luân chuyển cán bộ, theo Quy chế 1276 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh đã điều động những trường hợp cán bộ đã giữ chức vụ quá 7 năm liên tục, cụ thể: Điều động đồng chí Chánh Thanh tra về giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường về giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Tài chính về giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Bí thư Huyện ủy Đầm Hà về giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội... Quảng Ninh đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch, thực hiện luân chuyển cán bộ về làm bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã miền núi, biên giới, hải đảo để phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, chủ quyền Quốc gia. Đến nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Huyện ủy Bình Liêu, Hải Hà, Vân Đồn, Cô Tô và Thành ủy Móng Cái cử 24 cán bộ Biên phòng về giữ chức vụ phó bí thư Đảng uỷ xã. Trong cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vừa qua 24/24 đồng chí đều được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND cấp xã. Các cán bộ Biên phòng tăng cường về giữ các chức vụ chủ chốt xã được hưởng trợ cấp với mức bằng 0,8 hệ số lương cơ bản.

Qua luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương đã đào tạo được nhiều cán bộ, nhiều đồng chí trưởng thành, được bố trí đảm nhiệm chức vụ cao hơn: 1 đồng chí lãnh đạo của tỉnh được được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Có 12 đồng chí được bố trí đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng đoàn thể tỉnh, cụ thể: Phó bí thư Tỉnh ủy 2; Chủ tịch UBND tỉnh 1; Phó Chủ tịch UBND tỉnh 1; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 3; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 4; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội 1; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh 1 đồng chí. Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt sở, ngành tỉnh được tín nhiệm điều động, đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ và tương đương ở các bộ, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội; nhiều đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; giữ chức vụ chủ chốt ở các địa phương; các sở, ban, ngành tỉnh. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn.

Kết quả cho thấy, mục tiêu bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương không chỉ là khắc phục hiện tượng bè phái, tư tưởng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, tình trạng khép kín trong công tác cán bộ; hạn chế tiêu cực, tham nhũng sinh ra từ quan hệ “dây mơ rễ má”, “ô dù”, mà còn hướng tới giải quyết nhiều mục tiêu có ý nghĩa chiến lược là đào tạo, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, nâng cao chất lượng cán bộ đồng đều giữa các địa phương; ngăn ngừa lạm dụng chức quyền, mưu lợi cá nhân; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hình thành cơ chế “sàng lọc cán bộ”, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người tài, tạo nguồn cán bộ các cấp cho Đảng bộ trong thời gian tới. Có được những kết quả này là do các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh đã thực hiện tốt chủ trương của cấp trên, có sự chuẩn bị tích cực, thống nhất cao trong chỉ đạo và thực hiện; đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, mở rộng dân chủ, công khai; chủ động có kế hoạch luân chuyển cán bộ; sử dụng cán bộ sau bố trí cơ bản đạt mục tiêu đề ra, coi trọng việc kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chế độ khen thưởng và kỷ luật. 

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương; chưa xác định rõ, thậm chí còn lẫn lộn giữa luân chuyển và điều động cán bộ; việc thực hiện và kết quả đạt được chưa đồng đều giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Luân chuyển cán bộ gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương ở một số nơi chưa dựa trên cơ sở đánh giá và hướng sử dụng cán bộ sau bố trí; có nơi bố trí cán bộ không đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thậm chí có nơi còn để xảy ra tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận và làm sai lệch mục đích của công tác luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương. Chủ trương kết hợp luân chuyển với bố trí một số chức danh lãnh đạo, quản lý không phải là người địa phương thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất. Việc trang bị kiến thức về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ trước khi bố trí còn hạn chế, thiếu chủ động; chức danh luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương từ cấp trên về cấp dưới chủ yếu là cấp phó và phụ trách các lĩnh vực chung chung, không cụ thể. Một số trường hợp không tham gia ban thường vụ cấp ủy nên khó có điều kiện phát huy đầy đủ năng lực, phẩm chất của cán bộ và không được rèn luyện, thử thách một cách toàn diện trên các lĩnh vực. Một số cán bộ luân chuyển chưa bảo đảm thời gian theo quy định đã rút về và được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và vô hình trung đã khuyến khích việc “chạy chỗ” luân chuyển, bố trí. Việc lựa chọn địa bàn, chức danh luân chuyển, bố trí của một số trường hợp còn bất hợp lý, làm hạn chế sự đóng góp của cán bộ; một số cán bộ luân chuyển chậm tiếp cận với công việc, cá biệt có trường hợp còn chọn địa bàn và vị trí trở về sau luân chuyển. Một số ít cán bộ luân chuyển thiếu thực tiễn, kỹ năng nên lúng túng, khó hòa nhập; một số khác chưa thể hiện được năng lực, vai trò của bản thân trong công tác, còn có biểu hiện “dĩ hòa vi quý”, xuôi chiều để không làm mất lòng cán bộ lãnh đạo địa phương. 

Chưa xây dựng được cơ chế theo dõi, nhận xét, đánh giá cán bộ luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý cán bộ, cơ quan cử cán bộ đi, cơ quan tiếp nhận cán bộ về trong nhận xét, đánh giá đối với cán bộ luân chuyển thiếu thường xuyên, chặt chẽ, dẫn đến việc bố trí, sử dụng cán bộ chưa hợp lý. Một số trường hợp chưa gắn luân chuyển với quy hoạch cán bộ nên khó bố trí, sử dụng sau luân chuyển. Việc luân chuyển ngang giữa các ngành và các địa phương còn ít. Chưa có sự thống nhất chung thế nào là người địa phương và không phải là người địa phương, nhất là cấp huyện, do đó, việc hướng dẫn chưa rõ, thiếu cụ thể, nên việc thực hiện giữa các địa phương còn khác nhau và kết quả còn hạn chế. Hiện nay, chủ yếu là luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương hưởng các chế độ, chính sách theo cán bộ luân chuyển. Nếu chỉ là thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương thì quy trình, chế độ, chính sách... sẽ như thế nào? 

Một số kinh nghiệm 

Từ kết quả luân chuyển gắn với bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không là người địa phương ở Quảng Ninh, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân về chủ trương luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương có ý nghĩa quan trọng hiện nay. 

Từ đặc điểm của một tỉnh có nhiều dân tộc, có vị trí chiến lược trọng yếu về kinh tế, an ninh, quốc phòng, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, còn chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa bản địa, phong tục, tập quán lạc hậu đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, toàn diện ngang tầm với yêu cầu phát triển mới. Muốn vậy, cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, trong đó có chủ trương luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương. Điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, có mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là hoàn thành việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương và khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác ở các cấp, coi một trong những đột phá trong công tác cán bộ. Vì vậy, cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về chủ trương này trong cấp ủy các cấp, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, để khi triển khai tránh các biểu hiện dao động tư tưởng, đùn đẩy vị trí công tác, chạy chọt vào những nơi công tác tốt. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện chủ trương này trong thời gian tới. 

Hai là, sự chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp đồng bộ giữa nơi cán bộ đi và nơi cán bộ đến. 

Thực tế vừa qua cho thấy, trước khi luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt các cấp không phải là người địa phương cần phải có kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương cả nơi cán bộ đi và đến, để mọi người đều thống nhất trong nhận thức việc thực hiện chủ trương này là cần thiết, thường xuyên trong công tác cán bộ; là tạo điều kiện đưa địa phương đó phát triển. Có như vậy, mới tạo được sự đồng thuận từ trên xuống dưới, từ đó nhân dân mới tin tưởng, yên tâm giúp đỡ, ủng hộ các cấp ủy, chính quyền và cán bộ được bố trí. Đặc biệt là thái độ nơi cán bộ luân chuyển đến. Nếu cấp ủy nơi cán bộ luân chuyển đến không giao việc chính yếu, không kèm cặp, giúp đỡ để cán bộ trưởng thành. Thậm chí có xu hướng liên kết để chống lại, vô hiệu hóa, cô lập người địa phương khác đến. Điều đó cho thấy, thái độ ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cán bộ, nhân dân nơi đến có ý nghĩa to lớn đối với cán bộ được bố trí. Mặt khác, thực tế vừa qua cũng cho thấy nếu ở đâu thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của Trung ương, của tỉnh; có sự dày công nghiên cứu, hiểu rõ nhu cầu của địa phương xem thời điểm này đang cần loại cán bộ nào nhằm giải quyết lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể gì, đồng thời nắm rõ phẩm chất, năng lực, sở trường của cán bộ cũng như tâm tư, nguyện vọng và tạo điều kiện cho cán bộ không phải là người địa phương tìm hiểu, nắm bắt tình hình địa phương nơi đến, tránh tình trạng bị động, lúng túng và làm việc đạt hiệu quả hơn. 

Việc bổ sung, hoàn thiện quy hoạch phải thật sát với phương án nhân sự, bảo đảm việc bố trí cán bộ không phải người địa phương. Đồng thời, có cơ chế kiểm soát và hoàn thiện các quy định cụ thể nhằm giúp cán bộ khắc phục tâm lý sợ nhận nhiệm vụ ở những nơi khó khăn về kinh tế - xã hội, địa bàn xa xôi, xa gia đình... 

Ba là, mở rộng đối tượng, chọn thời điểm, có phương án dự phòng khi luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương.

Qua thực hiện chủ trương này cho thấy, ngoài một số chức danh cán bộ chủ chốt theo quy định của Đảng cần mở rộng ra bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở một số địa phương có yêu cầu đặt ra. Có thể đồng thời luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương ở nhiều vị trí chủ chốt của một địa phương theo kinh nghiệm của tỉnh Hà Tây (cũ) sẽ tạo ra động lực mới, giải quyết đồng bộ nhiều mục tiêu khác nữa. Bên cạnh đó, việc chọn thời điểm thích hợp để bố trí cán bộ không là người địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi lẽ, khi mọi điều kiện cho việc bố trí đã được chuẩn bị chu đáo cả nơi đi và nơi đến, thì việc bố trí sẽ thuận lợi và có hiệu quả. Thời điểm bố trí có thể trước, trong và sau các kỳ đại hội Đảng, bầu cử HĐND. Đối với những cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tại nơi bố trí, thì việc chọn thời điểm rút cán bộ về cũng rất quan trọng, rút về sớm quá hay muộn quá đều không có lợi. Thời gian bố trí cần căn cứ vào mục tiêu bố trí. Khi các mục tiêu đã đạt được thì rút cán bộ về. Cấp ủy phải thường xuyên theo dõi, kịp thời giúp đỡ cán bộ luân chuyển vượt qua khó khăn, trở ngại và khắc phục những mặt yếu để cán bộ làm tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiều trường hợp, cần có những phương án dự phòng, thay thế khi có tình huống phức tạp nảy sinh, kịp thời ổn định cán bộ từng địa phương, đơn vị. Cần lưu ý, để gắn luân chuyển với bố trí cán bộ không phải là người địa phương một cách hiệu quả cần có những bước chuẩn bị kỹ hơn so với luân chuyển thông thường. Chẳng hạn như cần xây dựng kế hoạch bố trí cán bộ không là người địa phương với lộ trình và bước đi cụ thể, vừa bảo đảm tính ổn định và phát triển, vừa bảo đảm yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Bốn là, có chế độ, chính sách cho việc bố trí cán bộ không phải là người địa phương.

Từ thực tiễn thí điểm rút ra, cơ sở bảo đảm cho công tác bố trí cán bộ không phải là người địa phương thành công phải dựa trên một hệ thống chính sách, chế độ phù hợp. Hiện nay, khi thực hiện chế độ, chính sách mới chung cho cán bộ luân chuyển; chưa có chế độ, chính sách riêng cho cán bộ không phải là người địa phương trong các trường hợp tăng cường, biệt phái. Nếu chỉ là bố trí cán bộ không phải là người địa phương ở cấp huyện, cấp xã thuần túy thì tiêu chuẩn, quy trình, sử dụng sau bố trí, chế độ, chính sách... như thế nào? Nhất là có quy định thời hạn cụ thể công tác tại địa phương đó. Các kinh nghiệm về chính sách “hồi tỵ” của cha ông có nên được cụ thể hóa để áp dụng không?. Trước mắt, thực hiện chế độ, chính sách như cán bộ luân chuyển, nhất là đối với cán bộ luân chuyển đến những vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ vừa có thể phát huy được cao nhất nhân tố chủ quan, vừa thấy rõ được lộ trình để rèn luyện, thể hiện trách nhiệm, năng lực, phấn đấu vươn lên của cán bộ. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh những cán bộ không chấp hành quyết định của tổ chức mà không có lý do chính đáng, những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm là, cần coi trọng kiểm tra, giám sát và đánh giá đúng kết quả công tác của cán bộ không phải là người địa phương.

Thời gian qua cho thấy, ở địa phương nào, nếu quá trình bố trí cán bộ không phải là người địa phương được gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện việc đánh giá, chế độ báo cáo, thì nơi đó đã kịp thời phát hiện, giúp đỡ cán bộ vượt qua những khó khăn trong công tác (nhất là thời gian đầu), giải quyết những vướng mắc, tạo mối quan hệ đoàn kết thống nhất giữa cán bộ được bố trí với cán bộ sở tại để nâng cao hiệu quả của công việc. Hơn nữa, thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tỉnh cũng đánh giá đúng được về năng lực, phẩm chất đạo đức, sự đóng góp của cán bộ cho địa phương để có kế hoạch sử dụng đúng cán bộ sau bố trí.

Sáu là, để đội ngũ cán bộ được luân chuyển yên tâm công tác, cần có kế hoạch thật tốt cho cán bộ sau bố trí.

Các cơ quan chức năng cần tiến hành đánh giá toàn diện, khách quan, công tâm đối với cán bộ sau luân chuyển; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp về bố trí cán bộ sau luân chuyển. Bởi lẽ, mức độ thành công của bố trí cán bộ không phải là người địa phương phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng, phát huy cán bộ sau bố trí. Kết quả của việc này sẽ là động lực hoặc là sự kìm hãm tới đội ngũ cán bộ và việc bố trí cán bộ chủ chốt các cấp trong thời gian tới./.

PGS, TS Nguyễn Văn Giang - TS Nguyễn Ngọc Ánh
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Theo: tapchicongsan.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Báo chí điện tử phát huy vai trò trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 20/01/2020
Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Quá trình hình thành và phát triển pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam

Ngày đăng 16/01/2020
Bài viết phân tích quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam, qua đó đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, với phạm vi, đối tượng điều chỉnh phù hợp, cụ thể hơn.

Dũng khí bản lĩnh cuả Đảng, bài học về xây dựng Đảng từ cải cách ruộng đất

Ngày đăng 10/01/2020
Đảng ta đã dũng cảm tự nhìn nhận vào những sai lầm trong cải cách ruộng đất và chấn chỉnh, để có thêm niềm tin yêu từ nhân dân.

Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Ngày đăng 08/01/2020
Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống.

'Vi phạm trong công tác nhân sự còn tệ hại hơn tham nhũng về kinh tế'

Ngày đăng 06/01/2020
Một nhân sự bất tài, thất đức thì phá hủy cả thể chế chính sách, cả nền tảng thi hành pháp luật, văn hóa pháp lý, đạo lý xã hội.

Tiêu điểm

Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, như: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.v.v. Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật để thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.