Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Bình Dương: Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 14/03/2019   03:30
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân và doanh nghiệp được cải thiện đáng kể thông qua hàng loạt các biện pháp như cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; cải cách TTHC gắn với xây dựng mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện”… Tuy nhiên, để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm năm 2019.
Năm 2019, tỉnh tập trung tuyên truyền mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Nâng cao nhận thức toàn xã hội

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách TTHC, nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao nhận thức về công tác cải cách TTHC cho toàn thể cán bộ, công chức (CBCC), nhân dân để tạo hiệu ứng chung trong toàn xã hội cùng chung tay tham gia thực hiện, bởi đây là công việc mà không thể một cá nhân, một cơ quan, tổ chức làm được, mà là công việc chung của toàn xã hội. Trong quá trình cải cách TTHC, việc tìm ra các sáng kiến, các giải pháp một cách thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và hạn chế tối đa những gánh nặng về các trình tự TTHC để tiết kiệm thời gian, công sức cho cá nhân và tổ chức trong quá trình thực hiện các TTHC sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy vậy, trong các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực trong việc quản lý, cải cách TTHC vẫn có những tồn tại, hạn chế làm chậm tiến trình đổi mới. Cụ thể về hình thức, một số TTHC còn mang nặng tính hành chính, gây phiền hà cho dân. Về thẩm quyền giải quyết, một số thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai còn nặng nề, nhiều cửa và khâu trung gian, chưa rõ ràng trong một số các quy định về thẩm quyền của các cơ quan. Về phương thức thực hiện các TTHC, nhiều nơi vẫn còn chưa phù hợp với nhu cầu trong điều kiện hội nhập, còn mang tính kinh nghiệm và thói quen lạc hậu mà chưa áp dụng những tiến bộ công nghệ tin học trong thực hiện các TTHC. Về quy trình của các TTHC, có nơi chưa thống nhất, đồng bộ, tính công khai trong nhiều TTHC còn mang tính hình thức… Nguyên nhân của những hạn chế này là do nhận thức, tư duy về quản lý hành chính Nhà nước trong một bộ phận CBCC chậm được đổi mới, chưa thấy được hết ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp bách của việc tháo gỡ những cản trở, vướng mắc cho cánhân, tổchức và doanh nghiệp về TTHC để phát huy mạnh mẽ tiềm năng sức mạnh vật chất, tinh thần của nhân dân cho mục tiêu phát triển.

Từ những hạn chế đã nêu, UBND tỉnh đã ra nhiều văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của TTHC. Từ đó, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.

Xây dựng nền hành chính minh bạch

Để thực hiện được những mục tiêu trong công tác cải cách TTHC, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau: Tiếp tục cải cách TTHC hướng tới bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong giải quyết công việc đi đôi với việc phát hiện để loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho công dân; xây dựng, sửa đổi các TTHC theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cánhân, tổchức và doanh nghiệp. Cùng với đó, các cơ quan hành chính Nhà nước cần xóa bỏ kịp thời những quy định không cần thiết, mẫu hóa thống nhất các loại giấy tờ, thủ tục có nhu cầu trong giải quyết công việc, từng bước hiện đại hóa trong việc xây dựng và thực hiện các TTHC; ban hành cơ chế kiểm tra CBCC, tiếp nhận và giải quyết công việc, xử lý nghiêm người vi phạm, khen thưởng kịp thời nhưng người thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với cánhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Trong nhiệm vụ của quý II-2019 và các tháng tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu phải tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, đất đai, môi trường, xây dựng…; công bố kịp thời, công khai đầy đủ TTHC theo quy định; tiếp nhận và kịp thời xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các đài truyền thanh huyện, hệ thống loa truyền thanh cấp xã, Báo Bình Dương, Cổng thông tin điện tử của tỉnh… trong đó tập trung tuyên tuyền về các tiện ích, quy trình, cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích để người dân biết thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một, Bộ phận một cửa hiện đại cấp huyện; đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã; tăng số TTHC liên thông trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đặc biệt là liên thông đến cấp xã; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước; hoàn thiện và triển khai các phần mềm một cửa điện tử, phần mềm đánh giá công chức Bộ phận một cửa đến 100% cấp xã; tổ chức triển khai Khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; tăng số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, nhất là các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện…

Hồ Văn

Theo: baobinhduong.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bắc Kạn: Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Ngày đăng 24/05/2019
Những năm trước, Bắc Kạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực này.

“Công sở thông minh” cấp xã góp phần cải cách thủ tục hành chính ở Hà Tĩnh

Ngày đăng 24/05/2019
Được ví như “trung tâm phục vụ hành chính công” thu nhỏ tại xã, phường, phần mềm “công sở thông minh” cấp xã đang ngày càng chứng minh hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) ở Hà Tĩnh

Hưng Yên: Từng bước đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Ngày đăng 24/05/2019
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Gia Lai: Đột phá trong cải cách hành chính

Ngày đăng 23/05/2019
Sau hơn 8 tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai đã khẳng định sự chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời nhận được sự phản hồi tích cực của nhiều cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Sóc Trăng: Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành, địa phương giảm

Ngày đăng 23/05/2019
Theo công bố của UBND tỉnh về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bình quân chung của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2018 chỉ đạt là 69,28%, giảm 0,1% so với năm 2017. Tuy tỷ lệ giảm không nhiều nhưng cho thấy hoạt động CCHC chưa có sự đột phá mạnh mẽ và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).