Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương: Tăng tính cạnh tranh trong cải cách hành chính

Ngày đăng: 13/03/2019   06:13
Mặc định Cỡ chữ
Với sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tính cạnh tranh trong cải cách hành chính giữa các sở, ngành của tỉnh sẽ càng gay gắt.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, trở thành đầu mối tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Với sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đặt tại thư viện tỉnh (số 1 đường Tôn Đức Thắng, TP Hải Dương), tính cạnh tranh trong cải cách hành chính (CCHC) giữa các sở, ngành của tỉnh sẽ càng gay gắt. 

Với chức năng là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh quy định rõ việc không thay mặt các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Mặc dù tại đây, 16 sở thuộc UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh chỉ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, nhưng toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC đều được công khai, liên thông. Các tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết TTHC có thể theo dõi, giám sát thông qua Cổng dịch vụ công của tỉnh bằng mã số đã được cấp khi tiếp nhận hồ sơ. Đây chính là bước tiến vượt bậc nhằm thúc đẩy tính cạnh tranh giữa các đơn vị tham gia tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại trung tâm. Với toàn bộ quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết các TTHC của từng đơn vị đều được niêm yết công khai và dễ dàng tra cứu, các đơn vị không dễ có lý do để lặp lại những nguyên nhân được cho là gây ra hạn chế trước đây như thiếu kinh phí, thiếu trang thiết bị làm việc, trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hạn chế...

Nói như đồng chí Lê Đình Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thì khi đã tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, toàn bộ "dây chuyền" cán bộ, công chức, viên chức của sở phải vận hành hết cỡ. Ở đây không thể gây khó dễ và càng không được phép chậm trễ. Là đơn vị nhiều năm dẫn đầu khối sở, ngành về CCHC, Giám đốc sở yêu cầu, nếu người đứng đầu các bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả cạnh tranh giữa các đơn vị trong CCHC còn căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn, nhưng lâu nay kết quả dễ nhìn thấy, dễ đánh giá nhất về CCHC là hiệu quả giải quyết TTHC, sự hài lòng của nhân dân, tổ chức. Năm 2018, theo kết quả xác định chỉ số CCHC của UBND tỉnh, toàn tỉnh chỉ có 4 trong số 18 người đứng đầu các sở, ngành xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác CCHC; 2 trong số 12 người đứng đầu các địa phương xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Như vậy, tuy không có người không hoàn thành nhiệm vụ nhưng với đa số người đứng đầu các đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ đã cho thấy chất lượng CCHC chưa thực sự bứt phá, chưa có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các đơn vị. Chưa kể, có đơn vị chỉ phấn đấu ở giữa chừng bảng xếp hạng chỉ số CCHC để sang năm không bị tụt hạng.

Cùng với việc xóa bỏ bộ phận "một cửa" tại các sở, đồng chí Hoàng Minh Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết tới đây sẽ triển khai việc lấy phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức trong giải quyết TTHC. Đây cũng sẽ là cơ sở để bình xét, xếp loại thi đua các công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm và xếp hạng các sở về giải quyết TTHC. Với hơn 1.440 TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của các sở được quy định tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm cũng có thể sẽ đánh giá khá chính xác về chất lượng cải thiện chỉ số CCHC của từng đơn vị. Bảng tổng hợp số lượt hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả định kỳ cũng làm rõ tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn, trễ hẹn. Đương nhiên, các hồ sơ chậm, muộn, chưa được giải quyết phải có lý do rõ ràng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công ngoài nhiệm vụ tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân, doanh nghiệp, đồng thời còn buộc các sở, ngành phải cạnh tranh để nâng cao chất lượng CCHC, giải quyết TTHC. 

Trung Thu

Theo: baohaiduong.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Cải cách hành chính tại Quảng Ninh: Thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, hiệu quả

Ngày đăng 21/03/2019
Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, địa phương, bộ chỉ số vô cùng quan trọng đánh giá kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quảng Nam: Triển khai thực hiện Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh

Ngày đăng 21/03/2019
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 21/03/2019
Đi đôi với việc thực hiện nhiều giải pháp cải cách hành chính, Hà Nội cũng đề cao tuyên truyền rộng rãi về nhiệm vụ này. Điều đó vừa giúp người dân tham gia nhiều hơn vào việc giám sát cải cách hành chính, vừa để các dịch vụ hành chính công theo phương thức mới sớm đi vào cuộc sống...

Tạo đột phá mới về cải cách hành chính

Ngày đăng 20/03/2019
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Hiện thực hoá quyết tâm Chính phủ phi giấy tờ, ít họp hành

Ngày đăng 20/03/2019
Với mục tiêu “liêm chính, kiến tạo, hành động”, Chính phủ đang quyết tâm xây dựng một bộ máy phi giấy tờ, ít họp hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí cho xã hội, người dân và doanh nghiệp. Theo đó, các cơ quan của Chính phủ phải nêu gương làm trước để tạo động lực cho các cấp chính quyền địa phương triển khai.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).