Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Tạp chí Tổ chức nhà nước gặp gỡ cộng tác viên đầu xuân 2019

Ngày đăng: 11/03/2019   06:45
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 11/03, tại Hà Nội, Tạp chí Tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức buổi gặp gỡ cộng tác viên đầu xuân 2019

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước chủ trì buổi gặp gỡ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc buổi gặp gỡ

Tham dự buổi gặp có đồng chí: Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước; các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các cộng tác viên của Tạp chí; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn bày tỏ vui mừng được chào đón các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các cộng tác viên của Tạp chí và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã quan tâm và dành thời gian đến tham dự buổi gặp gỡ đầu xuân 2019. Thứ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị cộng tác viên là hoạt động thường niên của Tạp chí Tổ chức nhà nước, thông qua Hội nghị này, Tạp chí Tổ chức nhà nước có dịp gặp gỡ, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các cộng tác viên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của Tạp chí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng khẳng định, Tạp chí Tổ chức nhà nước là diễn đàn khoa học của Bộ và ngành Nội vụ, thường xuyên đăng tải các bài viết mang tính chất nghiên cứu, đề xuất hoặc bình luận về các chính sách, các cơ chế của Đảng và Nhà nước. Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, trách nhiệm mới, Tạp chí Tổ chức nhà nước không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền và diễn đàn khoa học của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ, mà còn phải chủ động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ của Bộ và ngành, phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, đồng thời đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong năm 2018, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Nội vụ. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để Tạp chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, buổi gặp gỡ đầu xuân 2019 cũng là dịp để lãnh đạo Bộ Nội vụ, Hội đồng biên tập và Ban Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước bày tỏ lời tri ân đối với những đóng góp của đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí trong thời gian qua. Đây cũng là dịp để Tạp chí báo cáo với đội ngũ cộng tác viên về những kết quả công tác đã đạt được; thông báo những nhóm nhiệm vụ cơ bản của Tạp chí trong năm 2019, đồng thời để đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ báo cáo những định hướng, những vấn đề cần nghiên cứu sâu sắc về lý luận và thực tiễn liên quan đến các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ như việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức, Luật viên chức; xây dựng Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện Luật thanh niên, Luật thi đua, khen thưởng....

Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Nguyễn Đức Tuấn phát biểu tại buổi gặp gỡ

Tại buổi gặp, Tổng biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước Nguyễn Đức Tuấn cho biết: Năm 2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Cán sự Đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ Nội vụ; sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ cộng tác viên, Tạp chí Tổ chức nhà nước đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Tạp chí in đã xuất bản 12 số với lượng phát hành trên 17.000 cuốn để đăng tải khoảng trên 200 bài viết của 08 chuyên mục, có nhiều bài viết đạt chất lượng cao. Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước đã đăng tải trên 2.500 tin, bài, duy trì trung bình 6.000 - 7.000 lượt truy cập mỗi ngày.

Tổng biên tập Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh: những đóng góp quan trọng và thiết thực của đội ngũ cộng tác viên đã giúp tạo sự đồng thuận, thống nhất, thông suốt về mặt tư tưởng, nhận thức và hành động trong Bộ và ngành Nội vụ, trong hệ thống chính trị và xã hội đối với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội vụ. Đồng thời, góp phần tích cực và quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong năm 2018.

Đồng thời, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng phụ trách; sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các cộng tác viên, trong năm 2018 Tạp chí Tổ chức nhà nước đã giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế” và Hội thảo khoa học “Chính phủ và chính quyền địa phương”. Ý kiến phát biểu của các cộng tác viên và phát biểu chỉ đạo, kết luận của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế” đã làm rõ tính chất, yêu cầu, nội dung và định hướng phát triển của Tạp chí Tổ chức nhà nước trong bối cảnh, tình hình, điều kiện mới; giúp cho Tạp chí có niềm tin vững chắc, định hướng hành động đúng đắn trong thời gian tới. Những tham luận và ý kiến phát biểu của các cộng tác viên tại Hội thảo khoa học “Chính phủ và chính quyền địa phương” tổ chức tháng 8/2018 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý, đại biểu tham dự công luận đánh giá rất cao, đã góp phần quan trọng vào việc cung cấp thông tin, luận cứ khoa học phục vụ lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Chính phủ và Quốc hội về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, kế hoạch nâng cao chất lượng Tạp chí theo tiêu chuẩn quốc tế đã được các cộng tác viên quan tâm, nhiệt tình ủng hộ. Hầu hết bài của cộng tác viên gửi đến đã thể hiện các thông tin cơ bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, qua đó giúp cho Tạp chí từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng theo yêu cầu của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đối với các tạp chí khoa học. Các cộng tác viên cũng rất quan tâm và ủng hộ việc đề xuất nâng hệ số tính điểm đối với bài báo khoa học trong lĩnh vực triết học - chính trị học - xã hội học đăng tải trên Tạp chí; mở rộng phạm vi tính điểm công trình nghiên cứu, bài báo khoa học đăng trên Tạp chí với một số Hội đồng ngành của Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước. Hội đồng biên tập không chỉ tham gia định hướng phát triển cho Tạp chí mà còn chủ động, tích cực phản biện, thẩm định để nâng cao chất lượng các bài báo khoa học. Đây là những kết quả rất quan trọng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế khoa học của Tạp chí Tổ chức nhà nước trong hệ thống tạp chí khoa học của Việt Nam. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cũng đã nghe Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương; Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tư Long báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ công chức và Luật viên chức.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương tại buổi gặp

 

Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức Nguyễn Tư Long báo cáo tóm tắt nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ công chức và Luật viên chức tại buổi gặp 

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những đổi mới, nâng cao chất lượng của Tạp chí Tổ chức nhà nước thời gian qua khi đăng tải được nhiều bài báo khoa học có chất lượng, phản ánh tương đối bao quát và toàn diện về các lĩnh vực của Bộ và ngành Nội vụ nói chung cũng như đất nước nói riêng. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến đóng góp quý báu đối với Tạp chí liên quan đến việc mở rộng thêm quy định, thể lệ đăng bài trên Tạp chí để các tác giả có thể thẳng thắn đưa ra quan điểm khi viết bài; nâng hệ số tính điểm đối với bài báo khoa học và mở rộng phạm vi tính điểm với một số Hội đồng chức danh giáo sư ngành... 

TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi gặp gỡ

 

TS Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại buổi gặp gỡ.

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu bế mạc buổi gặp mặt, Thứ trưởng Trần Anh một lần nữa cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, đóng góp hết sức quan trọng, hiệu quả của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và đội ngũ cộng tác viên đối với Tạp chí trong thời gian qua cũng như những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ. Mong rằng trong thời gian tới, Tạp chí Tổ chức nhà nước sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ và những đóng góp tích cực hơn nữa của các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý, các cộng tác viên. Thứ trưởng đề nghị Tạp chí Tổ chức nhà nước tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi gặp mặt báo cáo lãnh đạo Bộ./.

Quang cảnh buổi gặp gỡ

Hoài Nga

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2018

Ngày đăng 20/03/2019
Sáng ngày 20/3, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và ký Giao ước Thi đua năm 2019.

Thủ tướng đề nghị 'tìm điểm gì mới để hoạt động Đoàn sôi nổi, ích lợi hơn'

Ngày đăng 20/03/2019
Sáng 20/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đánh giá kết quả phối hợp công tác thời gian qua.

Sáp nhập huyện, xã: Ngăn “tranh thủ” bầu bán, giảm dần cấp phó dôi dư

Ngày đăng 18/03/2019
Ở những nơi tiến hành sắp xếp cấp huyện, xã tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ. Số phó dôi dư sẽ có lộ trình giảm dần theo quy định.

Sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố: Cơ hội tăng thu nhập cho cán bộ

Ngày đăng 18/03/2019
Tinh giản lại hệ thống theo hướng hiệu lực, hiệu quả thì những người trực tiếp làm cũng có cơ hội tăng thu nhập.

Việt Nam lên tiếng về những diễn biến gần đây ở đảo Thị Tứ

Ngày đăng 15/03/2019
Việt Nam yêu cầu các bên liên quan ở Biển Đông hành xử có trách nhiệm và có đóng góp thiết thực, tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).