Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 28/02/2019   06:33
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 28/02, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Làm việc với Tổ công tác có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ đóng tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo tại buổi kiểm tra, thực hiện phương châm xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công tác điều hành; ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo nguyên tắc gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 1.182 biên chế công chức, giảm 86 biên chế so với năm 2015, số công chức có mặt là 1.129 người. Biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao 4.745 chỉ tiêu, giảm 807 người so với năm 2015...

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt và phê duyệt theo thẩm quyền Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ. Đến nay, tất cả các vị trí việc làm của các tổ chức hành chính thuộc Bộ đã được phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực. Các đơn vị đã triển khai việc bố trí, sắp xếp, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt...

Về tinh giản biên chế, kể từ năm 2015 đến nay, Bộ đã thực hiện tinh giản biên chế được 500 công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Ngoài ra, Bộ đã chú trọng chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo mô hình tự chủ đối với 16 đơn vị.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức được Bộ thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, có sự giám sát của cấp có thẩm quyền; số lượng các trường hợp tuyển dụng công chức và viên chức đều nằm trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao; không có tình trạng tuyển dụng vượt, tuyển dụng ngoài chỉ tiêu biên chế; chưa có tình trạng khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện.
Số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2018 có 110 cấp phó theo quy định, trên thực tế chỉ có 86 cấp phó. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Bộ là 647 cấp phó theo quy định, trên thực tế chỉ có 458 cấp phó.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; làm rõ thêm phương pháp đánh giá, phân loại và xử lý những người không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý để giúp các đơn vị thuận lợi trong thực hiện. 
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức để chủ động trong việc sử dụng biên chế; bổ sung số liệu viên chức chuyển sang làm công chức trong thời gian qua….

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của Bộ trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị xây dựng thống nhất tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, tránh mỗi nơi một kiểu. Xây dựng các chính sách phải có các giải pháp đồng bộ và ban hành kịp thời. 

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn và tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát và xử lý các trường hợp sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; có giải pháp kịp thời bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu trong việc bổ nhiệm. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị và thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giải quyết nhanh nhu cầu người dân và kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ cũng như hạn chế tiêu cực của công chức. 

Hạ Quyên

Tin tức cùng chuyên mục

Hội thảo triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Ngày đăng 20/03/2019
Chiều ngày 19/3, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ để lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia.

Bộ Nội vụ tổ chức buổi nói chuyện Chuyên đề “Yêu thương và Chia sẻ”

Ngày đăng 19/03/2019
Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong Bộ tích cực thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, sáng ngày 19/3, tại Hà Nội, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn Bộ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Yêu thương và Chia sẻ”. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và phát biểu khai mạc buổi nói chuyện.

Tạp chí Quản lý nhà nước tham gia Hội báo toàn quốc 2019

Ngày đăng 19/03/2019
Diễn ra từ ngày 15 đến 17/3, Hội Báo toàn quốc năm 2019 với chủ đề ''Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân'' là ngày hội của những người làm báo trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tiếp xã giao và làm việc với Đoàn công tác của Viện Nhân sự Quốc gia Nhật bản

Ngày đăng 13/03/2019
Ngày 13/3/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã có buổi tiếp xã giao và làm việc với đoàn công tác của Viện Nhân sự Quốc gia Nhật Bản do Giáo sư Yoshida Kozo, Ủy viên (hàm Bộ trưởng) Viện Nhân sự Quốc gia Nhật Bản làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khai mạc khóa Tập huấn kỹ năng tạo lập hồ sơ trình ký, kỹ năng trình ký và phát hành văn bản điện tử trên hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 11/03/2019
Sáng ngày 11/3, Bộ Nội vụ tổ chức khóa Tập huấn kỹ năng tạo lập hồ sơ trình ký, kỹ năng trình ký và phát hành văn bản điện tử trên hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử (Voffice).

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).