Hà Nội, Ngày 26/05/2019

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 28/02/2019   06:33
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 28/02, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Làm việc với Tổ công tác có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ đóng tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo tại buổi kiểm tra, thực hiện phương châm xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới công tác điều hành; ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chỉ đạo các đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo nguyên tắc gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính, năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 1.182 biên chế công chức, giảm 86 biên chế so với năm 2015, số công chức có mặt là 1.129 người. Biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao 4.745 chỉ tiêu, giảm 807 người so với năm 2015...

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã hoàn thành việc xây dựng, trình phê duyệt và phê duyệt theo thẩm quyền Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ. Đến nay, tất cả các vị trí việc làm của các tổ chức hành chính thuộc Bộ đã được phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực. Các đơn vị đã triển khai việc bố trí, sắp xếp, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm được Bộ Nội vụ phê duyệt...

Về tinh giản biên chế, kể từ năm 2015 đến nay, Bộ đã thực hiện tinh giản biên chế được 500 công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Ngoài ra, Bộ đã chú trọng chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo mô hình tự chủ đối với 16 đơn vị.

Việc tuyển dụng công chức, viên chức được Bộ thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, có sự giám sát của cấp có thẩm quyền; số lượng các trường hợp tuyển dụng công chức và viên chức đều nằm trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao; không có tình trạng tuyển dụng vượt, tuyển dụng ngoài chỉ tiêu biên chế; chưa có tình trạng khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện.
Số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ năm 2018 có 110 cấp phó theo quy định, trên thực tế chỉ có 86 cấp phó. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Bộ là 647 cấp phó theo quy định, trên thực tế chỉ có 458 cấp phó.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý số hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; làm rõ thêm phương pháp đánh giá, phân loại và xử lý những người không hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý để giúp các đơn vị thuận lợi trong thực hiện. 
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức để chủ động trong việc sử dụng biên chế; bổ sung số liệu viên chức chuyển sang làm công chức trong thời gian qua….

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các đơn vị tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ… Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định sẽ tiếp thu để hoàn thiện báo cáo và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về hoạt động công vụ của Bộ trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị xây dựng thống nhất tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện, tránh mỗi nơi một kiểu. Xây dựng các chính sách phải có các giải pháp đồng bộ và ban hành kịp thời. 

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ, trong đó đặc biệt lưu ý đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi tiến hành sắp xếp, tổ chức lại bộ máy. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn và tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát và xử lý các trường hợp sai sót trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; có giải pháp kịp thời bổ sung các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu trong việc bổ nhiệm. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị và thực hiện tốt Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm giải quyết nhanh nhu cầu người dân và kiểm soát được việc thực hiện nhiệm vụ cũng như hạn chế tiêu cực của công chức. 

Hạ Quyên

Tin tức cùng chuyên mục

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018

Ngày đăng 24/05/2019
Chiều ngày 24/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (PAR INDEX 2018) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS 2018).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp xã giao Viện trưởng Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học

Ngày đăng 24/05/2019
Sáng ngày 24/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi tiếp xã giao tiếp xã giao Giáo sư Nikolaevich Kunyaev, Viện trưởng Viện Nghiên cứu toàn Nga về văn bản học và lưu trữ học (VNIIDAD) sang thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam.

Đoàn Công tác Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh Lai Châu

Ngày đăng 23/05/2019
Sáng 22/5, Đoàn công tác Bộ Nội vụ do đồng chí Tạ Xuân Tiếu - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ) làm Trưởng đoàn có buổi làm việc và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho công chức Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/05/2019
Chiều ngày 17/5, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (lớp thứ 2) cho công chức Bộ Nội vụ.

Đoàn công tác liên Bộ khảo sát việc thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập phường và thị xã Kinh Môn

Ngày đăng 16/05/2019
Đoàn công tác liên bộ do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn vừa về khảo sát việc thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).