Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Yên Bái: Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày đăng: 30/01/2019   04:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2018, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động và từng bước phát huy hiệu quả, nhận được sự đồng thuận, phản ánh tích cực của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, đúng quy định; số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,7%, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Để đảm bảo số lượng TTHC đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành 04 Quyết định phê duyệt 1.606 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, ngoài ra, Trung tâm còn tiếp nhận 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái.

Năm 2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết: 9.533/623.523 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 105 hồ sơ. Kết quả đã thực hiện giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn 8.355 hồ sơ (đạt 99,7%). Tính đến ngày 14/12/2018 có 13.303 lượt đánh giá, trong đó 13.072/13.303 lượt đánh rất hài lòng (chiếm 98,26%); có 229/13.303 phiếu đánh giá hài lòng (chiếm 1,72%).

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Công ty VNPT Yên Bái triển khai dịch vụ nhắn tin thông báo tình trạng, kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, Trung tâm đã tiếp nhận, trả kết quả qua đường Bưu chính 1.294 lượt; dịch vụ tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại trên 8.000 cuộc gọi để giải đáp các nội dung liên quan đến TTHC.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở Thông tin truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại việc sử dụng phần mềm cho các đơn vị đồng thời tiếp thu, hoàn thiện hệ thống phần mềm để phục vụ việc tiếp nhận, giải quyết các TTHC, ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các đơn vị quản trị trang dichvucong.yenbai.gov.vn chỉnh sửa các tiện ích, các giao diện đảm bảo thuận tiện, dễ theo dõi, dễ sử dụng phục vụ cho việc tra cứu kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân. Thực hiện văn bản số 1798/UBND-XD ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thuê Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức; chỉ đạo phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát TTHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể tham gia tuyên truyền về cải cách TTHC; tiếp tục triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; ổn định và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chuẩn bị trụ sở làm việc và các điều kiện cần thiết để Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2019.

Nguyễn Hiên

Theo: yenbai.gov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng 21/08/2019
Kiến trúc chính quyền điện tử (CPĐT) của tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn

Ngày đăng 21/08/2019
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh.

Dịch vụ thuế điện tử ở Gia Lai: Giảm thời gian, tăng hiệu quả

Ngày đăng 21/08/2019
Gia Lai là một trong 15 địa phương được Tổng cục Thuế lựa chọn mở rộng triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử vào tháng 8/2018. Qua 01 năm thực hiện cho thấy việc này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác, thuận lợi, toàn tỉnh đã có 7.239 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng dịch vụ này để đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng.

Tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng 20/08/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới theo chủ trương của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-CP).

TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng 20/08/2019
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện từ nay đến cuối năm 2019 tham mưu đề án số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2019 - 2025, đảm bảo thực hiện đồng bộ với giải quyết TTHC, đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu đến tháng 6/2020, các sở, ban, ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn hoàn thành việc số hóa, quét và lưu trữ hồ sơ điện tử TTHC theo Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).