Hà Nội, Ngày 18/08/2019

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 28/01/2019   04:34
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 28/01, tại trụ sở Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Lê Văn Phương trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019.

Theo Báo cáo trình bày tại Hội nghị, trong năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu, Công đoàn cơ quan Bộ và các Công đoàn trực thuộc đã triển khai, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra. Các hoạt động đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể của từng đơn vị.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn luôn được quan tâm, nhiều họat động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và của Bộ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao.

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên thường xuyên được quan tâm, hàng năm cán bộ công đoàn được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn do Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức. Công tác tài chính công đoàn được thực hiện đúng theo quy định.

Hoạt động tại các cấp Công đoàn cơ quan Bộ được diễn ra sôi nổi, phong phú, thiết thực dưới nhiều hình thức, nhiều hoạt động được gắn kết với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; chào mừng đại hội công đoàn các cấp; với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đã tạo được không khí đoàn kết, phấn khởi trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Báo cáo cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ quan Bộ trong năm 2019 như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn cấp trên: Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt phong trào thi đua để động viên công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, gắn với nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của đơn vị, của Bộ và của tổ chức Công đoàn.

Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động; tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích các đoàn viên, tăng cường hoạt động xã hội của các công đoàn.

Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tổ chức Công đoàn. Tích cực tham gia với Thủ trưởng đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; quyền lợi vật chất và tinh thần của đoàn viên công đoàn; chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động; tổ chức tốt việc nghỉ ngơi, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, gia đình gặp hoạn nạn, khó khăn theo Quy chế quản lý và chi tiêu tài chính của Công đoàn cơ quan Bộ...

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện các Công đoàn cơ sở cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong công tác công đoàn, đưa ra các giải pháp để công tác công đoàn hoạt động có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu cho công tác của Công đoàn cơ quan Bộ, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Cụ thể: Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, tích cực hưởng ứng các phong trào của Công đoàn cấp trên và các hoạt động chính trị quan trọng của Bộ Nội vụ và cả nước; tiếp tục tuyên truyền phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào văn hóa công sở; tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị và của Bộ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để tạo sự gắn kết giữa các công chức, viên chức, người lao động.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cũng trao giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Nội vụ và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2018.

Một số hình ảnh khen thưởng:

 

 

 

 

 

 

 

Lã Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước và Quốc khánh 2/9

Ngày đăng 17/08/2019
Sáng ngày 17/8/2019, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức Giao hữu bóng đá chào mừng 74 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

Ngày đăng 16/08/2019
Sáng ngày 16/8/2019, tại Trụ sở Bộ, Công đoàn Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến đổi thẻ đoàn viên công đoàn đến các công đoàn trực thuộc.

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV

Ngày đăng 15/08/2019
Sáng ngày 15/8/2019, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị.

“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025

Ngày đăng 15/08/2019
Ngày 13/8/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 642/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” Bộ Nội vụ giai đoạn 2019 - 2025.

Hội nghị bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang

Ngày đăng 15/08/2019
Ngày 14/8/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh Tuyên Quang. 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).