Hà Nội, Ngày 18/08/2019

Tuyên Quang tiếp tục thực hiện Năm Dân vận chính quyền

Ngày đăng: 25/01/2019   04:05
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Tuyên Quang và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp thực hiện công tác dân vận với các nội dung cụ thể, sát tình hình thực tế địa phương, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện hiệu quả "Năm Dân vận chính quyền" 2018.
Bộ phận “Một cửa” thị trấn Na Hang tạo thuận lợi cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được tỉnh xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, bãi bỏ những TTHC, quy định gây phiền hà cho nhân dân; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Trong năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục thông qua phương án đơn giản hóa đối với 19 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 580 thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh; 378 thủ tục của UBND huyện, thành phố. Việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính bình quân đạt trên mức 30%, một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định. Cùng với đó, các đơn vị đã cung cấp 735 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 52 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 99% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đảm bảo thời gian quy định. Có 18 sở, ngành, 7 huyện/thành phố, 62 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dấu ấn trong thực hiện dân vận chính quyền ở tỉnh Tuyên Quang còn thể hiện ở việc thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp 2.911 lượt công dân, kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp đến các cơ quan Nhà nước. Huyện Na Hang là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thực hiện gần 50 cuộc đối thoại với người dân, chủ yếu tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng, chỉnh trang thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại 4. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết, không chỉ tổ chức đối thoại tập trung, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nếu trường hợp nào vướng mắc, cán bộ phải đến từng hộ giải thích thỏa đáng. Cán bộ tại bộ phận một cửa của huyện, của thị trấn Na Hang nắm vững các chính sách để giải thích cho dân hiểu khi đến giao dịch. Qua đó, nhằm tạo sự đồng thuận của dân trong bàn giao mặt bằng cho nhà nước và để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp. Nhờ đó, hầu hết các hộ dân đều chấp nhận các phương án đền bù, hỗ trợ, sẵn sàng bàn giao đất, ủng hộ chính quyền trong việc tổ chức chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Những kết quả bước đầu trong "Năm Dân vận chính quyền" 2018 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, trọng tâm là đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Để "Năm dân vận chính quyền" 2019 tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức về vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, từng bước xây dựng bộ máy cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng chính quyền hành động và phục vụ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn… 

Ngọc Hưng

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng 16/08/2019
Vĩnh Phúc có 09 huyện, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn. Qua rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, các huyện, thành phố thuộc tỉnh không nằm trong diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 02 xã Phú Thịnh và Tân Cương thuộc huyện Vĩnh Tường phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập trong năm 2019. Ngày 2/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 - 2021.

Bộ Nội vụ sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 16/08/2019
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, cả nước có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện phải sắp xếp 20 đơn vị hành chính cấp huyện và 42 địa phương thuộc diện phải sắp xếp 623 đơn vị hành chính cấp xã. Theo kế hoạch, trước ngày 31/8/2019, các địa phương phải hoàn thiện việc xây dựng đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gửi về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 04 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Cần Thơ chưa gửi phương án tổng thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đồng Tháp

Ngày đăng 15/08/2019
Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) được các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Đồng Tháp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện gắn nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ

Ngày đăng 14/08/2019
Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ gắn với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) công, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

Tỉnh Gia Lai tập huấn cải cách hành chính cho công chức

Ngày đăng 14/08/2019
Trong 3 ngày (từ 12 đến 14/8/2019), tại TP. Pleiku, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng mở lớp tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) cho công chức quản lý cấp tỉnh, huyện, xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).