Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Tuyên Quang tiếp tục thực hiện Năm Dân vận chính quyền

Ngày đăng: 25/01/2019   04:05
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Tuyên Quang và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp thực hiện công tác dân vận với các nội dung cụ thể, sát tình hình thực tế địa phương, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thực hiện hiệu quả "Năm Dân vận chính quyền" 2018.
Bộ phận “Một cửa” thị trấn Na Hang tạo thuận lợi cho người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được tỉnh xác định là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, bãi bỏ những TTHC, quy định gây phiền hà cho nhân dân; thực hành dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Trong năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục thông qua phương án đơn giản hóa đối với 19 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đăng ký và giảm thời gian giải quyết đối với 580 thủ tục hành chính của các sở, ngành thuộc tỉnh; 378 thủ tục của UBND huyện, thành phố. Việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính bình quân đạt trên mức 30%, một số lĩnh vực giảm từ 50% đến 83% thời gian giải quyết so với quy định. Cùng với đó, các đơn vị đã cung cấp 735 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 52 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 99% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đảm bảo thời gian quy định. Có 18 sở, ngành, 7 huyện/thành phố, 62 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dấu ấn trong thực hiện dân vận chính quyền ở tỉnh Tuyên Quang còn thể hiện ở việc thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, trong năm 2018, toàn tỉnh đã tiếp 2.911 lượt công dân, kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp đến các cơ quan Nhà nước. Huyện Na Hang là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã thực hiện gần 50 cuộc đối thoại với người dân, chủ yếu tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng, chỉnh trang thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại 4. Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang cho biết, không chỉ tổ chức đối thoại tập trung, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nếu trường hợp nào vướng mắc, cán bộ phải đến từng hộ giải thích thỏa đáng. Cán bộ tại bộ phận một cửa của huyện, của thị trấn Na Hang nắm vững các chính sách để giải thích cho dân hiểu khi đến giao dịch. Qua đó, nhằm tạo sự đồng thuận của dân trong bàn giao mặt bằng cho nhà nước và để các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, hạn chế tối đa khiếu nại vượt cấp. Nhờ đó, hầu hết các hộ dân đều chấp nhận các phương án đền bù, hỗ trợ, sẵn sàng bàn giao đất, ủng hộ chính quyền trong việc tổ chức chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Những kết quả bước đầu trong "Năm Dân vận chính quyền" 2018 đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, trọng tâm là đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Để "Năm dân vận chính quyền" 2019 tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức về vai trò quan trọng của công tác dân vận chính quyền, từng bước xây dựng bộ máy cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng chính quyền hành động và phục vụ từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn… 

Ngọc Hưng

Theo baotuyenquang.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hải Dương: Kinh nghiệm vận động nhân dân đồng thuận sáp nhập thôn, khu dân cư

Ngày đăng 15/02/2019
Một số địa phương trong tỉnh Hải Dương đã tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân về chủ trương sáp nhập các thôn, khu dân cư có quy mô nhỏ.

Một số nét mới trong công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc

Ngày đăng 14/02/2019
Không khí Tết Kỷ Hợi dường như ấm áp hơn khi những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng đầy hứng khởi điểm lại những thành công trong năm 2018. Các tỉnh ủy, thành ủy phía bắc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chủ động xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ… Sự nỗ lực đó đã và đang mang lại nhiều đổi thay, những tín hiệu vui đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 14/02/2019
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chủ trương, giải pháp quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chuyển biến tích cực sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Kon Tum

Ngày đăng 13/02/2019
Khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Kon Tum đã triển khai quyết liệt, với những cách làm sáng tạo. Sau hơn một năm, nhiều cơ quan, đơn vị được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đã hoạt động ổn định, có chuyển biến tích cực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

Ngày đăng 01/02/2019
Bài viết phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức; đề xuất giải pháp góp phần xây dựng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ này theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).