Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Đạo đức và niềm tin

Ngày đăng: 24/01/2019   06:28
Mặc định Cỡ chữ
Tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng tuổi 30, tràn đầy sức thanh xuân, Chủ tich Hồ Chí Minh tuyên bố: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. Bác còn chỉ rõ: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no...”.

Đảng ta là đạo đức là văn minh
Mùa xuân này Đảng ta bước vào tuổi 89. Toàn Đảng và toàn dân ta bước vào năm thứ 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm mươi năm qua toàn Đảng và toàn dân ta luôn tạc dạ lời Người khi nói về Đảng:Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Bốn lần nhấn mạnh chữ “thật” và “thật sự”chỉ trong đoạn văn có 57 chữ nói về Đảng, chắc chắn Người đã cân nhắc rất nhiều. “Thật” có nghĩa đối lập với “giả” và “giả dối”. “Thật sự” đối lập với “qua loa”, “nửa vời”. Lời căn dặn của Bác mãi mãi có ý nghĩa trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên trong công tác xây dựng đảng. Chúng ta phấn đấu để trong Đảng không còn những kẻ đạo đức giả, càng không cho phép những kẻ đạo đức giả dạy dỗ người khác về đạo đức. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng một phần rất quan trọng phụ thuộc vấn đề này.

 

Hơn một nửa nhiệm kỳ khóa XII của Đảng đã đi qua, đó là thời gian toàn Đảng tập trung cho công tác chỉnh đốn Đảng được tiến hành toàn diện, đồng bộ, kết hợp xây với chống, xây để chống, từ xây dựng phẩm chất đạo đức con người đến kiện toàn tổ chức, từ Trung ương đến cấp cơ sở, từ các biện pháp giáo dục đến thực thi pháp luật, với tinh thần quyết liệt nhằm khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống mà nhiều kỳ đại hội chỉ rõ nhưng chưa được đẩy lùi, đồng thời ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Cuộc phấn đấu cho “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” đang diễn ra trong điều kiện mới, quyết liệt. Nghị quyết Trung ượng 4 (khóa XII) nêu lên 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diến biến” “tự chuyển hóa” thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong công tác xây dựng đảng. Nhận diện những biểu hiện tiêu cực và những mối quan hệ của những biểu hiện suy thoái đó, phân tích nguyên nhân sâu sắc từng biểu hiện để khắc phục.      

Phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách sâu rộng, liên tục, kiên quyết. Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp đổi mới và chỉnh đốn, kết hợp biện pháp giáo dục và biện pháp tổ chức. Cán bộ, đảng viên gương mẫu mới đủ tư cách và xứng đáng là người tổ chức, động viên, thuyết phục nhân dân.

Có niềm tin là có tất cả

Bước vào mùa xuân Kỷ Hợi toàn thể nhân dân Việt Nam có những niềm vui kép. Niềm vui trong thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội và trong xây dựng Đảng. Chống tham nhũng đã đem lại kết quả rõ nét. Nhiều vụ tham ô, tham nhũng đã được xử lý nghiêm minh theo pháp luật, thất thoát về tài chính, tài sản được thu hồi.

Trong hai năm thực hiện Nghi quyết Đại hội XII đã thi hành kỷ luật 490 tổ chức Đảng, 35.000 đảng viên, trong đó có 1.300 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái, 60 cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Đảng kiên quyết loại bỏ những đảng viên  không còn phẩm chất tư cách của một đảng viên để Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn.

Niềm tin trọn vẹn của người dân dành cho Đảng khi cuộc sống ấm no được cải thiện từng ngày, những kẻ tham nhũng, cậy quyền cậy thế, kéo bè kéo cánh, chạy chức chạy quyền, luôn làm bức xúc cho nhân dân cho xã hội đã và đang bị xử lý. Niềm tin của dân đối với Đảng đang được củng cố là hành trang trong hành trình tới tương lai. Trong mỗi bước đi trên hành trình này, Việt Nam luôn có được sự ủng hộ và đồng hành đáng tin cậy của những đối tác, nhà tài trợ, bạn bè thế giới . Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Không chỉ nguồn lực mà ngay chính niềm tin, sự khích lệ và cổ vũ của các bạn cũng là động lực đối với sự phát triển của chúng tôi, và chính niềm tin đó cũng đã là thành quả của Việt Nam trên chặng đường hội nhập phát triển”.

Việt Nam nhận thức rõ con đường hiện thực hoá tầm nhìn và chiến lược phát triển của mình không bằng phẳng mà sẽ chông gai, nhiều thách thức. Những thách thức đến từ nội tại nền kinh tế cũng như từ môi trường quốc tế đầy cạnh tranh và bất ổn. Tiên liệu khó khăn nhưng với sức trẻ của mùa xuân, với đạo đức trong sáng của người cộng sản và niềm tin tất thắng của nhân dân đang rực cháy khát vọng thịnh vượng vì một Việt Nam hùng cường sẽ không có khó khăn nào ngăn cản nổi. Công việc xây dựng đất nước ngày nay như Bác nói là “một cuộc chiến đấu khổng lồ” nhưng chúng ta có sức trẻ, niềm tin và khát vọng. Một giấc mơ quốc gia vĩ đại sẽ làm nên những doanh nghiệp vĩ đại, những con người vĩ đại. Đó chính là lý do phát triển trong chặng đường phía trước.

Trần Công Huyền

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Học tập lý luận chính trị để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 09/04/2019
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ:  Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi. Đại hội VIII của Đảng (năm 1996) khẳng định: Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa. Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý.

Nêu gương để dân tin, dân theo

Ngày đăng 04/04/2019
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nêu gương có một vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bác Hồ khẳng định: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Do đó, Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt, mà còn phải nêu gương trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, mọi nơi, nói đi đôi với làm. Theo Người, cán bộ, đảng viên phải nêu gương nói và làm, để dân tin, dân phục, dân yêu…

Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân: Hãy nêu gương, đừng chiếu lệ

Ngày đăng 27/03/2019
Việc tiếp dân, đối thoại với dân cần được thực hiện nghiêm túc, không đợi đến bức xúc, không để tích tụ thành điểm nóng.

Cải cách phải cho dân biết, sử dụng

Ngày đăng 25/03/2019
Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian gửi, nhận hồ sơ, giảm công sức, tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, thời gian qua, số người dân chủ động tiếp cận với những tiện ích mà dịch vụ công trực tuyến còn tương đối ít, đòi hỏi công tác tuyên truyền cần sáng tạo hơn, sâu, sát để người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận và áp dụng vào thực tiễn.

Tuổi trẻ là mùa xuân 

Ngày đăng 25/03/2019
Theo quy luật của tự nhiên, một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, trong đó mùa xuân là mùa đẹp nhất, mùa khởi đầu của một năm với bao hy vọng, đợi chờ! Mùa Xuân - mùa của vạn vật, cỏ cây, hoa lá sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc, mùa của sức sống mới! Hoà vào nhịp sống của tự nhiên, tuổi trẻ được xem là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người –  bởi tuổi trẻ mang trong mình bầu nhiệt huyết, lý tưởng sống, khát vọng được cống hiến. 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).