Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Quảng Ninh: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Ngày đăng: 23/01/2019   04:19
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã được tích cực đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức. Qua đó, làm thước đo chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phát phiếu khảo sát sự hài lòng cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao hiệu quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện Quyết định 3180/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh về việc “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020”. Trong đó, nội dung khảo sát tập trung vào các yếu tố cơ bản: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Để người dân có thể đánh giá một cách khách quan nhất đối với chất lượng phục vụ tại các trung tâm hành chính công cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các cách thức khảo sát, như: Phát phiếu khảo sát; qua hòm thư góp ý; đánh giá qua hệ thống mạng internet tại địa chỉ website dichvucong.quangninh.gov.vn… Tính riêng năm 2018, qua khảo sát ý kiến sự hài lòng của người dân, đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh được 99,6% số phiếu đánh giá thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh, phong cách phục vụ tốt, thủ tục hành chính nhanh gọn; đối với các địa phương, có 99,5% số phiếu đánh giá rất hài lòng và hài lòng.

Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai rộng rãi việc khảo sát các chỉ số: Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp, tổ chức nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và tạo thói quen phản hồi ý kiến, tham gia quá trình ra quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, giúp cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để có những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua kết quả đo lường các chỉ số, cơ quan hành chính nhà nước có thể đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Có thể thấy, với những cách triển khai này, tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, doanh nghiệp đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, sự phục vụ của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, qua đó góp phần quan trọng trong hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Anh Lê Văn Thành, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, cho biết: Tôi rất tán thành với việc cơ quan nhà nước khảo sát ý kiến đánh giá của công dân về thái độ, chất lượng phục vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đây, người dân thực sự được đóng góp những ý kiến khách quan nhất để đánh giá về chất lượng cung ứng, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, giúp cơ quan nhà nước nắm bắt, chấn chỉnh những hạn chế, từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền...

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh lấy chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, với chủ đề này, việc đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thụ hưởng các dịch vụ công được xem là một trong mục tiêu quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công của tỉnh. Tin tưởng rằng với cách triển khai đồng bộ, thiết thực trong việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong tỉnh, đáp ứng nguyện vọng và sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh

Theo: baoquangninh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

An Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ngày đăng 18/04/2019
Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang là mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, năng lực và trách nhiệm thái độ của công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ qua mạng... Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo sự hài lòng người dân, doanh nghiệp

Bến Tre: Tăng cường công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 19/04/2019
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1486/UBND-KSTT ngày 02/4/2019 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.

Bắc Kạn: Cải cách TTHC để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Ngày đăng 19/04/2019
Theo công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Chỉ số hài lòng thấp nhất (đạt 51,2%) trong 05 lĩnh vực được khảo sát điều tra xã hội học.

Yên Bái: Trung tâm Phục vụ hành chính công đột phá chiến lược tạo đà tăng tốc phát triển

Ngày đăng 19/04/2019
Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

Quảng Bình: Nâng xếp hạng Chính quyền điện tử của tỉnh vào nhóm 30 tỉnh dẫn đầu công nghệ thông tin - truyền thông

Ngày đăng 19/04/2019
Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).