Hà Nội, Ngày 22/08/2019

Quảng Ninh: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính

Ngày đăng: 23/01/2019   04:19
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã được tích cực đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức. Qua đó, làm thước đo chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp trong tỉnh, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phát phiếu khảo sát sự hài lòng cho công dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Để nâng cao hiệu quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện Quyết định 3180/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh về việc “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018-2020”. Trong đó, nội dung khảo sát tập trung vào các yếu tố cơ bản: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Để người dân có thể đánh giá một cách khách quan nhất đối với chất lượng phục vụ tại các trung tâm hành chính công cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các cách thức khảo sát, như: Phát phiếu khảo sát; qua hòm thư góp ý; đánh giá qua hệ thống mạng internet tại địa chỉ website dichvucong.quangninh.gov.vn… Tính riêng năm 2018, qua khảo sát ý kiến sự hài lòng của người dân, đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh được 99,6% số phiếu đánh giá thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh, phong cách phục vụ tốt, thủ tục hành chính nhanh gọn; đối với các địa phương, có 99,5% số phiếu đánh giá rất hài lòng và hài lòng.

Cùng với đó, tỉnh cũng triển khai rộng rãi việc khảo sát các chỉ số: Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp, tổ chức nâng cao nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và tạo thói quen phản hồi ý kiến, tham gia quá trình ra quyết định của cơ quan hành chính nhà nước, giúp cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để có những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, qua kết quả đo lường các chỉ số, cơ quan hành chính nhà nước có thể đánh giá khách quan chất lượng cung cấp dịch vụ công để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Có thể thấy, với những cách triển khai này, tỉnh Quảng Ninh đã thực sự trao quyền cho người dân, doanh nghiệp đóng góp tiếng nói vào thực thi vai trò giám sát các hoạt động điều hành kinh tế của tỉnh, sự phục vụ của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, qua đó góp phần quan trọng trong hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Anh Lê Văn Thành, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, cho biết: Tôi rất tán thành với việc cơ quan nhà nước khảo sát ý kiến đánh giá của công dân về thái độ, chất lượng phục vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Qua đây, người dân thực sự được đóng góp những ý kiến khách quan nhất để đánh giá về chất lượng cung ứng, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, giúp cơ quan nhà nước nắm bắt, chấn chỉnh những hạn chế, từ đó phục vụ nhân dân tốt hơn, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền...

Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh lấy chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, với chủ đề này, việc đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thụ hưởng các dịch vụ công được xem là một trong mục tiêu quan trọng để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công của tỉnh. Tin tưởng rằng với cách triển khai đồng bộ, thiết thực trong việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong tỉnh, đáp ứng nguyện vọng và sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Thanh

Theo: baoquangninh.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều biện pháp triển khai chính quyền điện tử

Ngày đăng 21/08/2019
Kiến trúc chính quyền điện tử (CPĐT) của tỉnh Lào Cai được xây dựng nhằm tạo bước đột phá về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, tạo động lực mới cho công tác cải cách hành chính (CCHC), phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu phải công khai xin lỗi khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn

Ngày đăng 21/08/2019
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá hạn trên địa bàn tỉnh.

Dịch vụ thuế điện tử ở Gia Lai: Giảm thời gian, tăng hiệu quả

Ngày đăng 21/08/2019
Gia Lai là một trong 15 địa phương được Tổng cục Thuế lựa chọn mở rộng triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử vào tháng 8/2018. Qua 01 năm thực hiện cho thấy việc này đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực như tiết kiệm thời gian, đảm bảo chính xác, thuận lợi, toàn tỉnh đã có 7.239 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng dịch vụ này để đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng.

Tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng 20/08/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Việc ban hành văn bản chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới theo chủ trương của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 (gọi tắt là Nghị quyết 17/NQ-CP).

TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng 20/08/2019
UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở - ngành, quận - huyện từ nay đến cuối năm 2019 tham mưu đề án số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2019 - 2025, đảm bảo thực hiện đồng bộ với giải quyết TTHC, đánh giá hài lòng việc giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; phấn đấu đến tháng 6/2020, các sở, ban, ngành, quận-huyện, phường-xã, thị trấn hoàn thành việc số hóa, quét và lưu trữ hồ sơ điện tử TTHC theo Điều 17 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).