Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Bình Thuận: Nghiêm cấm đặt “quy định con” trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 23/01/2019   04:19
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm phiền hà và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương, tỷ lệ TTHC giải quyết trễ hẹn còn cao, chưa thực hiện nghiêm quy định gửi thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết sai sót, trễ hẹn. Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị về chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh minh họa: internet

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; nghiên cứu và thực hiện mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại bộ phận một cửa). Thường xuyên rà soát để sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết; nghiêm cấm việc tự ý đặt thêm quy định, thủ tục con trong giải quyết TTHC; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý công chức, viên chức có hành vi vi phạm. Tăng cường đối thoại để kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nếu hồ hơ của tổ chức, cá nhân chậm được giải quyết thì cơ quan liên quan phải tiến hành xin lỗi theo quy định. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng nhiều hồ sơ trễ hẹn, trả lại hồ sơ nhiều lần, báo cáo không trung thực về kết quả giải quyết TTHC mà không chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Mai Ngọc

Tin tức cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Bứt phá phát triển cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Chỉ trong một thời gian ngắn (7 năm từ năm 2011- 2018), Thái Nguyên từ vị trí thứ 57/63 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cả nước, năm 2018 đã vượt 50 bậc, đứng thứ 7. Đó là kết quả của những nỗ lực, bứt phá phát triển cải cách thủ tục hành chính ở Thái Nguyên.  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên: Nâng tầm cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Ngày15/2, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố tại Quyết định 154 của UBND tỉnh đối với 22 sở, ban ngành. Các trang thiết bị, máy móc, nhân sự phục vụ tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục tại Trung tâm đã sẵn sàng. 

Chìa khóa “mở cửa” cải cách hành chính tại TPHCM

Ngày đăng 14/02/2019
Năm 2019, TPHCM chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) làm đột phá, để tạo bước chuyển mới trong thủ tục hành chính khi giải quyết công việc cho người dân. Từ những công việc đơn giản như thái độ phục vụ người dân, cho đến áp dụng công nghệ trong thụ lý giải quyết hồ sơ sẽ được áp dụng để đem lại hiệu quả công việc cao nhất.

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội: 30% dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp ở mức 4 trong năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch CNTT của TP. Hà Nội năm 2019. Kế hoạch hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử; hình thành một số thành phần của Thành phố thông minh hướng tới xây dựng TP Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển các khu CNTT tập trung trọng tâm của Thành phố.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).