Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Bình Thuận: Nghiêm cấm đặt “quy định con” trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 23/01/2019   04:19
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm phiền hà và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương, tỷ lệ TTHC giải quyết trễ hẹn còn cao, chưa thực hiện nghiêm quy định gửi thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết sai sót, trễ hẹn. Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị về chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh minh họa: internet

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; nghiên cứu và thực hiện mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại bộ phận một cửa). Thường xuyên rà soát để sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết; nghiêm cấm việc tự ý đặt thêm quy định, thủ tục con trong giải quyết TTHC; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý công chức, viên chức có hành vi vi phạm. Tăng cường đối thoại để kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nếu hồ hơ của tổ chức, cá nhân chậm được giải quyết thì cơ quan liên quan phải tiến hành xin lỗi theo quy định. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng nhiều hồ sơ trễ hẹn, trả lại hồ sơ nhiều lần, báo cáo không trung thực về kết quả giải quyết TTHC mà không chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Mai Ngọc

Tin tức cùng chuyên mục

An Giang: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ngày đăng 18/04/2019
Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang là mô hình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính, năng lực và trách nhiệm thái độ của công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, sau hơn 8 tháng đi vào hoạt động, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp còn e ngại, chưa quen với việc nộp hồ sơ qua mạng... Triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã Khai trương điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu điện An Giang nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo sự hài lòng người dân, doanh nghiệp

Bến Tre: Tăng cường công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 19/04/2019
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1486/UBND-KSTT ngày 02/4/2019 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới.

Bắc Kạn: Cải cách TTHC để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Ngày đăng 19/04/2019
Theo công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có Chỉ số hài lòng thấp nhất (đạt 51,2%) trong 05 lĩnh vực được khảo sát điều tra xã hội học.

Yên Bái: Trung tâm Phục vụ hành chính công đột phá chiến lược tạo đà tăng tốc phát triển

Ngày đăng 19/04/2019
Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Yên Bái đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2019.

Quảng Bình: Nâng xếp hạng Chính quyền điện tử của tỉnh vào nhóm 30 tỉnh dẫn đầu công nghệ thông tin - truyền thông

Ngày đăng 19/04/2019
Đó là mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).