Hà Nội, Ngày 18/08/2019

Bình Thuận: Nghiêm cấm đặt “quy định con” trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng: 23/01/2019   04:19
Mặc định Cỡ chữ
Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, mang lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm phiền hà và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương, tỷ lệ TTHC giải quyết trễ hẹn còn cao, chưa thực hiện nghiêm quy định gửi thư xin lỗi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết sai sót, trễ hẹn. Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị về chấn chỉnh công tác kiểm soát TTHC và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh minh họa: internet

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; nghiên cứu và thực hiện mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại bộ phận một cửa). Thường xuyên rà soát để sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết; nghiêm cấm việc tự ý đặt thêm quy định, thủ tục con trong giải quyết TTHC; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý công chức, viên chức có hành vi vi phạm. Tăng cường đối thoại để kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; nếu hồ hơ của tổ chức, cá nhân chậm được giải quyết thì cơ quan liên quan phải tiến hành xin lỗi theo quy định. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng nhiều hồ sơ trễ hẹn, trả lại hồ sơ nhiều lần, báo cáo không trung thực về kết quả giải quyết TTHC mà không chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Mai Ngọc

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Sóc Trăng: 99,71% tổ chức, cá nhân hài lòng khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Ngày đăng 16/08/2019
Đây là kết quả thống kê từ 5.841 ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Sóc Trăng thông qua máy đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

Bộ Giao thông vận tải chính thức triển khai cấp, đổi bằng lái xe qua mạng

Ngày đăng 16/08/2019
Bộ Giao thông vận tải cho biết việc cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) qua mạng sẽ được thí điểm từ tháng 9 và chính thức triển khai từ tháng 11/2019.

Tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước

Ngày đăng 16/08/2019
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.

Giải pháp khắc phục ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm

Ngày đăng 16/08/2019
Trong phiên chất vấn và và lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra vào ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã lý giải, trả lời các câu hỏi của đại biểu liên quan đến giải pháp khắc phục việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm.

Tỉnh Quảng Ninh đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân

Ngày đăng 15/08/2019
Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bằng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 40%, mức độ 4 đạt 30%. Tuy nhiên đến nay, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các trung tâm hành chính công tỉnh, huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã chưa đạt tiến độ như mong muốn.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).