Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Long An: Nâng tầm cán bộ cấp cơ sở

Ngày đăng: 22/01/2019   03:34
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Long An vừa tổ chức gặp mặt gần 800 cán bộ chủ chốt cấp xã trong toàn tỉnh; tôn vinh, khen thưởng 60 cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh mong muốn và yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa, đột phá vào những lĩnh vực, khâu then chốt, các nhiệm vụ trọng tâm, với những giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để tạo chuyển biến, bứt phá mạnh mẽ hơn.

Chính quyền cấp xã là cấp hành chính gần dân nhất, có vai trò rất quan trọng trong tiếp nhận và hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Trong đó, cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò quyết định, vừa trực tiếp quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của người dân. Việc tổ chức gặp mặt, tôn vinh những công bộc-cán bộ chủ chốt cấp xã như ở Long An là rất cần thiết, qua đó nhân rộng những cách làm hay, gương cán bộ tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ảnh minh họa/TTXVN

Những năm qua, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã từng bước được chuẩn hóa, nâng cao trình độ toàn diện. Nhiều cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, qua đào tạo cơ bản dần thay thế những cán bộ công tác lâu năm, trình độ chưa đạt chuẩn, nhất là những cán bộ làm việc nặng về kinh nghiệm, sức ỳ lớn, ngại đổi mới... Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở không chỉ cần có bằng cấp đạt chuẩn, mà điều quan trọng là phải tâm huyết, chịu khó học hỏi từ thực tiễn, sâu sát cơ sở, thấu hiểu và lắng nghe người dân, hết lòng phục vụ nhân dân, tạo được uy tín, niềm tin với nhân dân.

Thành công của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp xã là giảm hội họp, giảm thời gian ngồi bàn giấy, năng nổ nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, bởi những đòi hỏi của thực tiễn cơ sở, của người dân không cho phép họ làm việc theo kiểu chỉ đạo chung chung, hình thức, chạy theo phong trào. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp xã sẽ phải qua rà soát, sàng lọc, tinh giản mạnh, bởi đến năm 2021, toàn quốc phải sắp xếp thu gọn hợp lý hơn 6.190 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; đồng thời thí điểm và từng bước thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Thước đo uy tín của đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có cán bộ cấp xã là năng lực thực tế và hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Vì thế, bên cạnh việc tôn vinh, nhân rộng những tấm gương cán bộ tiêu biểu, cần mạnh dạn và kiên quyết tinh giản, loại khỏi bộ máy những cán bộ năng lực trình độ yếu, uy tín thấp, ý thức trách nhiệm kém, không hoàn thành hoặc bê trễ công việc, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở, với Đảng, Nhà nước. Chuẩn hóa, trẻ hóa, lựa chọn, bổ nhiệm những cán bộ thực sự có năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẽ góp phần tạo luồng gió mới trong tư duy, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, làm thay đổi nhanh chóng hơn bộ mặt của địa phương và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Anh Quân

Theo qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

TPHCM: Giảm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương

Ngày đăng 19/04/2019
UBND TPHCM vừa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, nhấn mạnh việc xây dựng và thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và của cả kế hoạch 2016-2020. 

Vĩnh Phúc: Năm 2021, mỗi thôn, tổ dân phố có không quá 3 người hoạt động không chuyên trách

Ngày đăng 19/04/2019
Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh việc tiếp tục triển khai sâu rộng việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Hà Nội: Bảo đảm ổn định tư tưởng cán bộ được sắp xếp

Ngày đăng 19/04/2019
Ngày 18/4, Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thành phố tiến hành hội nghị lần thứ 14, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo, nhằm đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II và các tháng còn lại của năm 2019.

Kiên Giang: Bảo đảm tính kế thừa, phát triển trong đội ngũ cán bộ

Ngày đăng 18/04/2019
Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, bên cạnh tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết đầy đủ về HĐND, đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy Đảng cần mạnh dạn bố trí cán bộ. Một mặt, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hiện có; mặt khác điều động, luân chuyển những cán bộ có trình độ, năng lực, am hiểu về pháp luật, hành chính, về hoạt động của HĐND sang công tác cơ quan HĐND, nhằm bảo đảm tính liên tục, tính kế thừa và phát triển trong đội ngũ cán bộ của HĐND.

Nghệ An nỗ lực sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị

Ngày đăng 17/04/2019
Ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh đã đề ra 43 việc cần làm ngay, 6 việc làm thí điểm và 12 việc thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, đồng thời lựa chọn 12 đơn vị làm điểm để triển khai Nghị quyết. Đến nay, có 46/61 việc đã được triển khai thực hiện. 

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).