Hà Nội, Ngày 18/08/2019

Long An: Nâng tầm cán bộ cấp cơ sở

Ngày đăng: 22/01/2019   03:34
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Long An vừa tổ chức gặp mặt gần 800 cán bộ chủ chốt cấp xã trong toàn tỉnh; tôn vinh, khen thưởng 60 cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh mong muốn và yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa, đột phá vào những lĩnh vực, khâu then chốt, các nhiệm vụ trọng tâm, với những giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để tạo chuyển biến, bứt phá mạnh mẽ hơn.

Chính quyền cấp xã là cấp hành chính gần dân nhất, có vai trò rất quan trọng trong tiếp nhận và hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Trong đó, cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò quyết định, vừa trực tiếp quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của người dân. Việc tổ chức gặp mặt, tôn vinh những công bộc-cán bộ chủ chốt cấp xã như ở Long An là rất cần thiết, qua đó nhân rộng những cách làm hay, gương cán bộ tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ảnh minh họa/TTXVN

Những năm qua, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã từng bước được chuẩn hóa, nâng cao trình độ toàn diện. Nhiều cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, qua đào tạo cơ bản dần thay thế những cán bộ công tác lâu năm, trình độ chưa đạt chuẩn, nhất là những cán bộ làm việc nặng về kinh nghiệm, sức ỳ lớn, ngại đổi mới... Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở không chỉ cần có bằng cấp đạt chuẩn, mà điều quan trọng là phải tâm huyết, chịu khó học hỏi từ thực tiễn, sâu sát cơ sở, thấu hiểu và lắng nghe người dân, hết lòng phục vụ nhân dân, tạo được uy tín, niềm tin với nhân dân.

Thành công của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp xã là giảm hội họp, giảm thời gian ngồi bàn giấy, năng nổ nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, bởi những đòi hỏi của thực tiễn cơ sở, của người dân không cho phép họ làm việc theo kiểu chỉ đạo chung chung, hình thức, chạy theo phong trào. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp xã sẽ phải qua rà soát, sàng lọc, tinh giản mạnh, bởi đến năm 2021, toàn quốc phải sắp xếp thu gọn hợp lý hơn 6.190 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; đồng thời thí điểm và từng bước thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Thước đo uy tín của đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có cán bộ cấp xã là năng lực thực tế và hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Vì thế, bên cạnh việc tôn vinh, nhân rộng những tấm gương cán bộ tiêu biểu, cần mạnh dạn và kiên quyết tinh giản, loại khỏi bộ máy những cán bộ năng lực trình độ yếu, uy tín thấp, ý thức trách nhiệm kém, không hoàn thành hoặc bê trễ công việc, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở, với Đảng, Nhà nước. Chuẩn hóa, trẻ hóa, lựa chọn, bổ nhiệm những cán bộ thực sự có năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẽ góp phần tạo luồng gió mới trong tư duy, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, làm thay đổi nhanh chóng hơn bộ mặt của địa phương và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Anh Quân

Theo qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng 16/08/2019
Vĩnh Phúc có 09 huyện, thành phố và 137 xã, phường, thị trấn. Qua rà soát tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp huyện, đơn vị hành chính cấp xã được quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, các huyện, thành phố thuộc tỉnh không nằm trong diện phải sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 02 xã Phú Thịnh và Tân Cương thuộc huyện Vĩnh Tường phải tiến hành sắp xếp, sáp nhập trong năm 2019. Ngày 2/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Vĩnh Tường giai đoạn 2019 - 2021.

Bộ Nội vụ sẵn sàng đồng hành cùng các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ngày đăng 16/08/2019
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, cả nước có 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc diện phải sắp xếp 20 đơn vị hành chính cấp huyện và 42 địa phương thuộc diện phải sắp xếp 623 đơn vị hành chính cấp xã. Theo kế hoạch, trước ngày 31/8/2019, các địa phương phải hoàn thiện việc xây dựng đề án về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gửi về Bộ Nội vụ để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn 04 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Cần Thơ chưa gửi phương án tổng thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Hiệu quả trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đồng Tháp

Ngày đăng 15/08/2019
Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) được các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh Đồng Tháp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện gắn nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ

Ngày đăng 14/08/2019
Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ gắn với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từ đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) công, xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

Tỉnh Gia Lai tập huấn cải cách hành chính cho công chức

Ngày đăng 14/08/2019
Trong 3 ngày (từ 12 đến 14/8/2019), tại TP. Pleiku, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng mở lớp tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) cho công chức quản lý cấp tỉnh, huyện, xã.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).