Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Long An: Nâng tầm cán bộ cấp cơ sở

Ngày đăng: 22/01/2019   03:34
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh Long An vừa tổ chức gặp mặt gần 800 cán bộ chủ chốt cấp xã trong toàn tỉnh; tôn vinh, khen thưởng 60 cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh mong muốn và yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa, đột phá vào những lĩnh vực, khâu then chốt, các nhiệm vụ trọng tâm, với những giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả để tạo chuyển biến, bứt phá mạnh mẽ hơn.

Chính quyền cấp xã là cấp hành chính gần dân nhất, có vai trò rất quan trọng trong tiếp nhận và hiện thực hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở cơ sở. Trong đó, cán bộ chủ chốt cấp xã có vai trò quyết định, vừa trực tiếp quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của người dân. Việc tổ chức gặp mặt, tôn vinh những công bộc-cán bộ chủ chốt cấp xã như ở Long An là rất cần thiết, qua đó nhân rộng những cách làm hay, gương cán bộ tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Ảnh minh họa/TTXVN

Những năm qua, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã từng bước được chuẩn hóa, nâng cao trình độ toàn diện. Nhiều cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, qua đào tạo cơ bản dần thay thế những cán bộ công tác lâu năm, trình độ chưa đạt chuẩn, nhất là những cán bộ làm việc nặng về kinh nghiệm, sức ỳ lớn, ngại đổi mới... Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, cán bộ lãnh đạo cấp cơ sở không chỉ cần có bằng cấp đạt chuẩn, mà điều quan trọng là phải tâm huyết, chịu khó học hỏi từ thực tiễn, sâu sát cơ sở, thấu hiểu và lắng nghe người dân, hết lòng phục vụ nhân dân, tạo được uy tín, niềm tin với nhân dân.

Thành công của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp xã là giảm hội họp, giảm thời gian ngồi bàn giấy, năng nổ nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở, bởi những đòi hỏi của thực tiễn cơ sở, của người dân không cho phép họ làm việc theo kiểu chỉ đạo chung chung, hình thức, chạy theo phong trào. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp xã sẽ phải qua rà soát, sàng lọc, tinh giản mạnh, bởi đến năm 2021, toàn quốc phải sắp xếp thu gọn hợp lý hơn 6.190 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; đồng thời thí điểm và từng bước thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã.

Thước đo uy tín của đội ngũ cán bộ nói chung, trong đó có cán bộ cấp xã là năng lực thực tế và hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Vì thế, bên cạnh việc tôn vinh, nhân rộng những tấm gương cán bộ tiêu biểu, cần mạnh dạn và kiên quyết tinh giản, loại khỏi bộ máy những cán bộ năng lực trình độ yếu, uy tín thấp, ý thức trách nhiệm kém, không hoàn thành hoặc bê trễ công việc, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở, với Đảng, Nhà nước. Chuẩn hóa, trẻ hóa, lựa chọn, bổ nhiệm những cán bộ thực sự có năng lực, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẽ góp phần tạo luồng gió mới trong tư duy, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, làm thay đổi nhanh chóng hơn bộ mặt của địa phương và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Anh Quân

Theo qdnd.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hải Dương: Kinh nghiệm vận động nhân dân đồng thuận sáp nhập thôn, khu dân cư

Ngày đăng 15/02/2019
Một số địa phương trong tỉnh Hải Dương đã tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân về chủ trương sáp nhập các thôn, khu dân cư có quy mô nhỏ.

Một số nét mới trong công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc

Ngày đăng 14/02/2019
Không khí Tết Kỷ Hợi dường như ấm áp hơn khi những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng đầy hứng khởi điểm lại những thành công trong năm 2018. Các tỉnh ủy, thành ủy phía bắc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chủ động xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ… Sự nỗ lực đó đã và đang mang lại nhiều đổi thay, những tín hiệu vui đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Phúc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 14/02/2019
Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chủ trương, giải pháp quyết liệt trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng; góp phần xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chuyển biến tích cực sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở Kon Tum

Ngày đăng 13/02/2019
Khi thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Kon Tum đã triển khai quyết liệt, với những cách làm sáng tạo. Sau hơn một năm, nhiều cơ quan, đơn vị được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập đã hoạt động ổn định, có chuyển biến tích cực.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam 

Ngày đăng 01/02/2019
Bài viết phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; lập trường chính trị và phẩm chất đạo đức; đề xuất giải pháp góp phần xây dựng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số huyện Tây Giang đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ này theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).