Hà Nội, Ngày 17/02/2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

Ngày đăng: 21/01/2019   11:13
Mặc định Cỡ chữ
Chính sách bảo hiểm xã hội đã từng bước khẳng định và pháp huy vai trò là một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Với ý nghĩa và vai trò to lớn đó, trong những năm qua lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nói riêng và toàn ngành BHXH nói chung đã nỗ lực, đặc biệt quyết liệt trong đẩy mạnh cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.
Tại Hội nghị trực tuyến ngành BHXH Việt Nam ngày 04/01/2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh toàn ngành cần tập trung cao độ, quyết liệt triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm 2019

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững; chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. Theo đó, BHXH Việt Nam đã quyết liệt trong việc cắt bỏ những thủ tục hành chính (TTHC) không cần thiết, giảm tối đa thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản của ngành, kịp thời loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp; thực hiện công bố công khai danh mục 28 TTHC mới trên Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh; đồng thời cập nhật lên cơ sỏ dữ liệu Quốc gia về TTHC. Đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, đưa vào vận hành hệ thống một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn. Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hiện có 19 dịch vụ. Tính đến hết năm 2018, với tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 47,72 triệu hồ sơ, đạt tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn là 98,9%. Đây là bước tiến lớn và hiệu quả trong việc ứng dụng CNTT một cách đúng đắn và bài bản, qua đó từng bước hoàn thiện quá trình đưa dịch vụ công vào phục vụ người dân và doanh nghiệp dựa trên nền tảng CNTT.

Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu phát triển của ngành BHXH nói riêng, đặc biệt là thực hiện nghiêm theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về chính sách BHXH và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH; giao chỉ tiêu và lộ trình tăng số người tham gia BHXH với từng địa bàn, huyện, thị xã. 

Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ nêu trên, lãnh đạo BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2018 – 2030 với chủ đề: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH”. Theo đó, mỗi cán bộ ngành BHXH phải nhận thức rõ, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nhưng yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định; quá trình giải quyết TTHC cần có sự linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, từng bước, từng ngày tạo và nâng cao niềm tin về cơ quan BHXH cũng như chính sách, pháp luật BHXH của Đảng, Nhà nước vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Tin tưởng rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành BHXH Việt Nam sẽ từng bước xây dựng hệ thống BHXH thực sự là trụ cột về an sinh xã hội trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển./.

Lê Sơn

Tin tức cùng chuyên mục

Thái Nguyên: Bứt phá phát triển cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Chỉ trong một thời gian ngắn (7 năm từ năm 2011- 2018), Thái Nguyên từ vị trí thứ 57/63 trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cả nước, năm 2018 đã vượt 50 bậc, đứng thứ 7. Đó là kết quả của những nỗ lực, bứt phá phát triển cải cách thủ tục hành chính ở Thái Nguyên.  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên: Nâng tầm cải cách hành chính

Ngày đăng 15/02/2019
Ngày15/2, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) bắt đầu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được công bố tại Quyết định 154 của UBND tỉnh đối với 22 sở, ban ngành. Các trang thiết bị, máy móc, nhân sự phục vụ tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện các thủ tục tại Trung tâm đã sẵn sàng. 

Chìa khóa “mở cửa” cải cách hành chính tại TPHCM

Ngày đăng 14/02/2019
Năm 2019, TPHCM chọn công tác cải cách hành chính (CCHC) làm đột phá, để tạo bước chuyển mới trong thủ tục hành chính khi giải quyết công việc cho người dân. Từ những công việc đơn giản như thái độ phục vụ người dân, cho đến áp dụng công nghệ trong thụ lý giải quyết hồ sơ sẽ được áp dụng để đem lại hiệu quả công việc cao nhất.

Quảng Ngãi ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội: 30% dịch vụ công trực tuyến sẽ được cung cấp ở mức 4 trong năm 2019

Ngày đăng 13/02/2019
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch CNTT của TP. Hà Nội năm 2019. Kế hoạch hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử; hình thành một số thành phần của Thành phố thông minh hướng tới xây dựng TP Hà Nội thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân trên nền tảng công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng 4.0; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng; phát triển các khu CNTT tập trung trọng tâm của Thành phố.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).