Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Ngày đăng: 11/01/2019   03:52
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 10/01, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã của huyện Hồng Ngự để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Phó Chủ tịch Quốc hội uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.
Toàn cảnh phiên họp

Huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên 209,63 km2, dân số 145.776 người, có 11 xã trực thuộc (chưa thành lập thị trấn). Xã Thường Thới Tiền có diện tích tự nhiên 30,56 km2, dân số 15.352 người. Xã Thường Phước 2 có diện tích tự nhiên 15,31 km2, dân số 10.984 người.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã Thường Thới Tiền và Thường Phước 2 là cần thiết vì: xã Thường Thới Tiền hiện nay là trung tâm huyện lỵ của huyện Hồng Ngự với tiềm năng và vị trí thuận lợi về giao thông thủy bộ cấp quốc gia và quốc tế, khu vực đô thị xã Thường Thới Tiền cũng là đô thị trung tâm huyện Hồng Ngự. Đây là nơi tập trung các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp huyện Hồng Ngự, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng tại địa phương. Quá trình đô thị hóa trên địa bàn diễn ra khá nhanh, đến nay đạt trên 85%, dân số cơ học gia tăng, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực đô thị trên 65%. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền diễn ra khá nhanh. Nhiều khu đô thị mới, các khu chức năng đô thị được xây dựng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực được đầu tư khá hoàn chỉnh; là đầu mối giao thông thủy bộ, trung tâm thương mại, công nghiệp, dịch vụ ảnh hưởng lan tỏa cho cả vùng đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hồng Ngự, vùng biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và phía Bắc tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, xã Thường Phước 02 là xã thuần nông nhưng có một phần đất tiếp giáp khu hành chính huyện Hồng Ngự (thuộc xã Thường Thới Tiền) đã được đô thị hóa cao cần được điều chỉnh tập trung cho việc thành lập thị trấn để đảm bảo tính hợp lý và thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng, phát triển thị trấn Thường Thới Tiền trước mắt và lâu dài, đồng thời cũng phù hợp với quy hoạch chung khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 534/QĐ-UBND.HC ngày 22/5/2018. Ngoài ra, khu vực phía Bắc xã Thường Thới Tiền có diện tích 16,16 km2 và 507 nhân khẩu là vùng trũng thấp, chuyên canh tác lúa, chăn nuôi thủy cầm và nuôi trồng thủy sản, cao trình mặt ruộng bình quân từ 1,8m đến 2,4m, những năm lũ lớn khu vực này ngập sâu từ 3,21m đến 3,81m (cao trình đỉnh lũ năm 2000 là +5,61m). Do ngập sâu nên người dân định cư thưa thớt (chỉ 507 người) chủ yếu cất nhà bán kiên cố trên cọc, dọc theo tuyến đê bao; về lâu dài, khó phát triển đô thị ở khu vực này (do kinh phí đầu tư kết cấu hạ tầng quá tốn kém). Vì vậy, việc điều chỉnh phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu khu vực này nhập vào xã Thường Phước 2 để thuận lợi cho việc đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở xã Thường Phước 2. Mặt khác, trong quá trình xây dựng và phát triển, đường địa giới hành chính giữa 2 xã Thường Thới Tiền và Thường Phước 2 đã bị phá vỡ, biến dạng, một số khu vực đường địa giới hành chính theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng không còn phù hợp với hiện trạng quản lý của địa phương do việc xây dựng Xí nghiệp may mặc thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ sản xuất Gia Bảo. Vì vậy, việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã Thường Thới Tiền và Thường Phước 2 sẽ khắc phục được bất cập trên, tạo thuận lợi cho việc quản lý đường địa giới hành chính của chính quyền địa phương.

Việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền là cần thiết, tạo tiền đề pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức bộ máy quản lý đô thị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở, tạo điều kiện khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế sẵn có, thu hút đầu tư phát triển; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Hơn nữa, huyện Hồng Ngự chưa có thị trấn huyện lỵ nên việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự là phù hợp với Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về điều kiện, tiêu chuẩn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã Thường Thới Tiền và Thường Phước 2 đã bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Kết quả sau khi thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, thị trấn Thường Thới Tiền sẽ có 15,82 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.496 người. Địa giới hành chính thị trấn Thường Thới Tiền phía Đông giáp xã Thường Lạc; Tây và phía Bắc giáp xã Thường Phước 2; Nam giáp xã Long Khánh A và phường Long Thạnh (thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Xã Thường Phước 2 sẽ có 30,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người. Địa giới hành chính xã Thường Phước 2 phía Đông giáp xã Thường Lạc; Tây giáp xã Vĩnh Hòa (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Bắc giáp xã Thường Phước 1 và xã Thường Thới Hậu A; Nam giáp thị trấn Thường Thới Tiền. Tỉnh Đồng Tháp không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, tổng số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Huyện Hồng Ngự không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số, tổng số đơn vị hành chính cấp xã, nhưng giảm 01 xã và tăng 01 thị trấn (gồm thị trấn Thường Thới Tiền và 10 xã: Thường Phước 1, Thường Phước 2, Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, Thường Lạc, Long Khánh A, Long Khánh B, Long Thuận, Phú Thuận A và Phú Thuận B).

Thẩm tra nội dung này, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết thành lập thị trấn Thường Thời Tiền được nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý và tiền đề cho địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trên địa bàn.

Qua đối chiếu với các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phù hợp với Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền thị trấn, phát huy vai trò là đô thị trung tâm của huyện Hồng Ngự, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa theo quy hoạch được phê duyệt. Góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Bảo đảm sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân; phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa của địa phương; khẳng định vị thế phát triển của địa phương sau nhiều năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn nỗ lực phấn đấu.

Qua nghiên cứu, Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, tiêu chuẩn và điều kiện để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền bảo đảm đạt theo quy định của pháp luật. Hồ sơ Đề án đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của pháp luật. Ủy ban Pháp luật đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Để các cơ quan, tổ chức và địa phương bảo đảm việc điều chỉnh địa giới hành chính theo Đề án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện có thể xảy ra, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nội dung giao Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính của thị trấn Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 theo quy định của pháp luật .

Qua thảo luận, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; cho rằng Ủy ban Pháp luật đã thẩm tra rất kỹ đối với nội dung này. Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã của huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu kết thúc nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị tỉnh Đồng Tháp cần phải thực hiện phân vạch lại địa giới hành chính của các đơn vị hành chính ngay sau khi điều chỉnh địa giới hành chính 02 xã của huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền để sau này tránh sự tranh chấp. Đồng thời, chú ý tính toán, cân đối tổng biên chế lực lượng công an sắp xếp ở các đơn vị hành chính mới để tránh gia tăng biên chế.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Thu Phương- Nghĩa Đức

Theo: quochoi.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Cùng xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, liên kết chặt chẽ, có vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế (*)

Ngày đăng 24/06/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Băng-cốc, Thái-lan. Nhân dịp này, Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC đã trả lời phỏng vấn báo The Nation (Thái-lan). Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân

Ngày đăng 24/06/2019
Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước Việt Nam chú trọng, bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người.

Đôn đốc các đơn vị chưa hoàn thành hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 24/06/2019
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý chưa hoàn thành việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khẩn trương hoàn thành việc hệ thống hóa và công bố kết quả.

Thanh tra Bộ Nội vụ kết luận 141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục thuế chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Ngày đăng 24/06/2019
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); bổ nhiệm công chức, viên chức (CCVC) lãnh đạo, quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ CCVC và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

e-Cabinet chính thức khai trương vào sáng nay

Ngày đăng 24/06/2019
Sáng nay, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) chính thức được khai trương đưa vào hoạt động.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).