Hà Nội, Ngày 20/01/2019

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Ngày đăng: 11/01/2019   03:52
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khen thưởng 24 chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua của 24 quận, huyện.

Những năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị phường, xã, thị trấn luôn được các cấp ủy của TP. Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyển dụng, luân chuyển, bố trí cán bộ cũng có sự đổi mới về phương thức và tập trung củng cố cho cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn cơ bản được đào tạo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công tác đánh giá cán bộ, công chức nhiều nơi đi vào thực chất hơn, lựa chọn đúng cán bộ để đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí. Phần lớn cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có nhiều nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ được bố trí đã phát huy tốt năng lực, sở trường, tạo được uy tín đối với nhân dân. 

Các chủ trương như: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân; thực hiện biên chế dự phòng tạo nguồn cán bộ trẻ được đào tạo chính quy tăng cường về cơ sở; chính sách khuyến khích đối với cán bộ có trình độ chuyên môn cao công tác tại phường, xã, thị trấn; công tác đào tạo, chuẩn hóa cán bộ, gắn liền với công tác luân chuyển cán bộ tiếp cận các chức danh quy hoạch được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường, bổ sung cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, có triển vọng phát triển về cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tiếp cận với công việc của chức danh được quy hoạch, rèn luyện, thử thách thông qua thực tiễn cơ sở... đã góp phần cơ cấu lại bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở phường, xã, thị trấn

Từ năm 2012 đến năm 2017, TP. Hồ Chí Minh có 2.439 cán bộ, công chức được luân chuyển từ quận, huyện về phường, xã, thị trấn và ngược lại. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian qua, một số quận, huyện đã chủ động thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh phó chủ tịch UBND phường, xã (quận Gò Vấp, huyện Cần Giờ) hoặc trình bày đề án (Quận 2, Quận 3, Quận 10) để ban thường vụ quận ủy, huyện ủy xem xét quyết định (chọn 2 đồng chí trong quy hoạch để thi tuyển hoặc trình bày đề án). Đây là cách làm mới, thể hiện dân chủ, công khai trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Đến nay, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ trong 5 năm qua. Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Ngọc Thảo - Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Bình Dương: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp

Ngày đăng 18/01/2019
Trong năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục lan tỏa sâu rộng và ngày càng đi vào nề nếp trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhất là việc tổ chức đối thoại giữa các ngành, cấp ủy chính quyền với người dân, người sử dụng lao động với người lao động. Qua đó dân chủ cơ sở đã được phát huy, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hà Nội: Tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong kiện toàn, sắp xếp bộ máy

Ngày đăng 11/01/2019
Hà Nội tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND Thành phố; tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành.

Chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận chính quyền

Ngày đăng 09/01/2019
Thực hiện Chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai “Năm Dân vận chính quyền 2018”, Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 22 theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận chính quyền. Kết quả này còn được phản ánh rõ nét qua các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2018.​

Thừa Thiên – Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày đăng 07/01/2019
Xác định công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã dành nhiều chính sách ưu tiên để phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn.

Yên Bái: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 08/01/2019
Quán triệt và thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn để thiết thực phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).