Hà Nội, Ngày 22/03/2019

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Ngày đăng: 11/01/2019   03:52
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khen thưởng 24 chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua của 24 quận, huyện.

Những năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị phường, xã, thị trấn luôn được các cấp ủy của TP. Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyển dụng, luân chuyển, bố trí cán bộ cũng có sự đổi mới về phương thức và tập trung củng cố cho cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn cơ bản được đào tạo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công tác đánh giá cán bộ, công chức nhiều nơi đi vào thực chất hơn, lựa chọn đúng cán bộ để đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí. Phần lớn cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có nhiều nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ được bố trí đã phát huy tốt năng lực, sở trường, tạo được uy tín đối với nhân dân. 

Các chủ trương như: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân; thực hiện biên chế dự phòng tạo nguồn cán bộ trẻ được đào tạo chính quy tăng cường về cơ sở; chính sách khuyến khích đối với cán bộ có trình độ chuyên môn cao công tác tại phường, xã, thị trấn; công tác đào tạo, chuẩn hóa cán bộ, gắn liền với công tác luân chuyển cán bộ tiếp cận các chức danh quy hoạch được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường, bổ sung cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, có triển vọng phát triển về cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tiếp cận với công việc của chức danh được quy hoạch, rèn luyện, thử thách thông qua thực tiễn cơ sở... đã góp phần cơ cấu lại bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở phường, xã, thị trấn

Từ năm 2012 đến năm 2017, TP. Hồ Chí Minh có 2.439 cán bộ, công chức được luân chuyển từ quận, huyện về phường, xã, thị trấn và ngược lại. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian qua, một số quận, huyện đã chủ động thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh phó chủ tịch UBND phường, xã (quận Gò Vấp, huyện Cần Giờ) hoặc trình bày đề án (Quận 2, Quận 3, Quận 10) để ban thường vụ quận ủy, huyện ủy xem xét quyết định (chọn 2 đồng chí trong quy hoạch để thi tuyển hoặc trình bày đề án). Đây là cách làm mới, thể hiện dân chủ, công khai trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Đến nay, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ trong 5 năm qua. Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Ngọc Thảo - Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Cao Bằng

Ngày đăng 20/03/2019
Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm, chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc.

Bình Định: Tinh gọn lực lượng hoạt động không chuyên trách: Quyết tâm đạt mục tiêu số lượng, tiến độ

Ngày đăng 19/03/2019
Quy định chức danh, số lượng đối với người hoạt động không chuyên trách là bước đi cần thiết trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tiền Giang: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ

Ngày đăng 19/03/2019
Qua 1 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 đạt kết quả tích cực, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum sau hai năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận: Đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn cơ sở

Ngày đăng 18/03/2019
​Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Bước đầu đánh giá, sự phối hợp đã góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo, chỉ đạo của toàn hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Hóa: Tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 15/03/2019
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó nhưng là việc cấp thiết phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, nhằm khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, ì ạch, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai với tinh thần quyết liệt.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).