Hà Nội, Ngày 24/06/2019

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Ngày đăng: 11/01/2019   03:52
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khen thưởng 24 chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua của 24 quận, huyện.

Những năm qua, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị phường, xã, thị trấn luôn được các cấp ủy của TP. Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyển dụng, luân chuyển, bố trí cán bộ cũng có sự đổi mới về phương thức và tập trung củng cố cho cơ sở. Đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn cơ bản được đào tạo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Công tác đánh giá cán bộ, công chức nhiều nơi đi vào thực chất hơn, lựa chọn đúng cán bộ để đưa vào quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí. Phần lớn cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có nhiều nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ được bố trí đã phát huy tốt năng lực, sở trường, tạo được uy tín đối với nhân dân. 

Các chủ trương như: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi; Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân; thực hiện biên chế dự phòng tạo nguồn cán bộ trẻ được đào tạo chính quy tăng cường về cơ sở; chính sách khuyến khích đối với cán bộ có trình độ chuyên môn cao công tác tại phường, xã, thị trấn; công tác đào tạo, chuẩn hóa cán bộ, gắn liền với công tác luân chuyển cán bộ tiếp cận các chức danh quy hoạch được quan tâm thực hiện nhằm tăng cường, bổ sung cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, có triển vọng phát triển về cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tiếp cận với công việc của chức danh được quy hoạch, rèn luyện, thử thách thông qua thực tiễn cơ sở... đã góp phần cơ cấu lại bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở phường, xã, thị trấn

Từ năm 2012 đến năm 2017, TP. Hồ Chí Minh có 2.439 cán bộ, công chức được luân chuyển từ quận, huyện về phường, xã, thị trấn và ngược lại. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, thời gian qua, một số quận, huyện đã chủ động thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh phó chủ tịch UBND phường, xã (quận Gò Vấp, huyện Cần Giờ) hoặc trình bày đề án (Quận 2, Quận 3, Quận 10) để ban thường vụ quận ủy, huyện ủy xem xét quyết định (chọn 2 đồng chí trong quy hoạch để thi tuyển hoặc trình bày đề án). Đây là cách làm mới, thể hiện dân chủ, công khai trong công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Đến nay, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ trong 5 năm qua. Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.

Ngọc Thảo - Ban Tổ chức Trung ương

Theo: xaydungdang.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tập trung nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền

Ngày đăng 24/06/2019
Thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả khả quan ở nhiều chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, một số chỉ số nội dung còn thấp, thậm chí sụt giảm trong năm 2018. Nhằm tiếp tục giữ thứ hạng cao và khắc phục tồn tại, hạn chế, ngày 7/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND “Về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội”, trong đó nêu rõ các giải pháp, thời gian khắc phục.

Hà Nội: Khắc phục bệnh hình thức trong việc đánh giá, phân loại cán bộ

Ngày đăng 21/06/2019
Thời gian qua, TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hiện tượng nể nang, làm chiếu lệ, cần chấn chỉnh kịp thời để công tác này đạt kết quả thực chất hơn.

Đa số cử tri Bắc Kạn ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/06/2019
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đa số cử tri ủng hộ.

Ninh Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 21/06/2019
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thời gian qua các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, các chi bộ đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.

TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình "phòng họp không giấy"

Ngày đăng 20/06/2019
Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” đối với các buổi họp của lãnh đạo UBND thành phố và mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).