Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Nịnh bợ để tiến thân, vì sao khó triệt tiêu?

Ngày đăng: 10/01/2019   04:59
Mặc định Cỡ chữ
Thói xu nịnh, bợ đỡ, thói lươn lẹo, luồn cúi, thiếu trung thực dù tồn tại từ rất lâu, dù rất đáng lên án nhưng vẫn chưa thể triệt tiêu.

Đề án văn hóa công vụ quy định bốn nội dung văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt, trong đó quy định công chức viên chức không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ lấy lòng lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng.

Những quy định của đề án về cách hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, như cách khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong năm nay là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá và hiệu quả. Nhưng thực tế không dễ dàng khi xác định gạt bỏ những kẻ xu nịnh lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng.

Ảnh minh họa: internet

“Thẳng thắn, thật thà thường thua thiệt. Luồn lách, lươn lẹo lại leo lên”. Đáng tiếc, câu nói trong dân gian ấy lại phản ánh thực tế thường thấy ở nhiều nơi, nhiều cơ quan đơn vị. Và cũng rất đáng tiếc, thói xu nịnh, bợ đỡ, thói lươn lẹo, luồn cúi, thiếu trung thực dù tồn tại từ rất lâu, dù rất đáng lên án, dù đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra là một trong những biểu hiện của sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, dù đã được người và cấp có thẩm quyền nhiều lần yêu cầu cấm nhưng vẫn chưa thể triệt tiêu nó. Vì sao vậy?

Phải chăng vì khó nhận diện, phải chăng vì thói chủ nghĩa cá nhân, hẹp hòi, ích kỷ, vụ lợi, lấy nịnh bợ làm bệ đỡ, bệ phóng trong công việc, cho sự tiến thân? Phải chăng vì cấp ủy, tổ chức chưa làm tốt vai trò trong việc đấu tranh, phát hiện, phê phán thói hư tật xấu của cán bộ, đảng viên để kịp thời uốn nắn, điều chỉnh? Phải chăng, vì còn có cấp trên ưa nịnh nọt, chỉ thích nghe những lời hoa mĩ, tâng bốc, mà quên đi hoặc không muốn thừa nhận thiếu sót, khuyết điểm của bản thân, của đơn vị?

Hám thành tích, ảo tưởng quyền lực của bản thân, hậu họa của thực trạng ấy không cân đong, đo đếm được, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của nhiều người; nó gây nên sự bất bình đẳng, mất đoàn kết nội bộ, làm thui chột tinh thần đấu tranh tự phê bình, phê bình của tổ chức cấp ủy, làm nản lòng những người thẳng thắn, trung thực, dám phê phán cái xấu và con người xấu.

Thậm chí, nó là tác nhân, là mầm mống gây nên những bất ổn, gây mất lòng tin; là nguyên do khiến công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ có lúc, có nơi không thực chất.

Ngoài chuyện "quan hệ, tiền tệ, hậu duệ", những người giỏi xu nịnh, giỏi luồn lách dễ được cất nhắc; những người thẳng thắn, thật thà không biết tự đánh bóng hiếm khi được ngồi đúng chỗ, hiếm khi được đánh giá đúng năng lực. Những khuyết điểm, bài học nhãn tiền về công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, sử dụng cán bộ từ thời gian qua cho thấy rõ điều đó, và càng cho thấy sự cần thiết khi đặt ra yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội, nhân dân.

Nhưng để thực hiện được, đòi hỏi cấp ủy tổ chức các cơ quan đơn vị phải coi trọng nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình với thái độ thẳng thắn, trung thực, dũng cảm vạch ra những cái sai để phấn đấu khắc phục; chỉ rõ những hành vi, con người lươn lẹo, xiểm nịnh hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng.

Quan trọng nữa, đòi hỏi vai trò tiên phong gương mẫu, tính tự giác, kỷ luật cao của mỗi người, mà trước hết là người đứng đầu. Người đứng đầu phải nêu gương tốt, cương trực, khách quan; người đứng đầu không tham quyền, tham tiền, không mắc bệnh thành tích; tỉnh táo phân định rõ đúng sai, thực chất hay giả tạo, dối trá. Khi phát hiện những sai phạm do thiếu trung thực, do quyết định sai lầm, đặc biệt trong việc sử dụng cán bộ, thì cần có chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu.

Thực hiện những điều cụ thể ấy, mới không có chỗ, không có điều kiện dung dưỡng cho những kẻ tìm mọi cách trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, nịnh bợ, lấy lòng lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng, mới hiện thực hóa được quyết tâm năm 2019 là năm bứt phá của Chính phủ./.

Đàm Hoa

Theo: vov.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Niềm tin xã hội và sứ mệnh của báo chí

Ngày đăng 21/06/2019
Muốn góp phần củng cố niềm tin xã hội, không để xói mòn niềm tin xã hội, thì trước hết, báo chí phải củng cố được niềm tin của độc giả, của nhân dân với chính mình.

Báo chí chính thống phải trở thành dòng thông tin chủ lưu

Ngày đăng 20/06/2019
Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu, chính xác, kịp thời và khách quan.

Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Ngày đăng 14/06/2019
Trong suốt tiến trình giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã luôn quan tâm, chăm lo đến việc bồi dưỡng cán bộ, giáo dục phẩm chất, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực, uy tín và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những chất keo gắn kết giữa Đảng với quần chúng, gia tăng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng trong điều kiện hiện nay. Trên tinh thần đó, Hội nghị trung ương 8 (Khóa XII) vừa qua, Đảng ta đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí Thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. Một trong những nội dung cần gương mẫu đi đầu đó là: “không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành”. Để đảm bảo trách nhiệm nêu gương trong việc học tập, tu dưỡng đạo đức, lối sống, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức: Nâng cao trách nhiệm của công chức đương nhiệm

Ngày đăng 10/06/2019
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được thảo luận trên hội trường hôm nay. Quy định cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình trong thời gian công tác và bãi bỏ hình thức kỷ luật giáng chức trong dự thảo Luật hiện đang còn ý kiến khác nhau.

Trọng dụng tài năng trẻ

Ngày đăng 30/05/2019
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhấn mạnh: “Tạo mọi điều kiện cho sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ trí thức” và “Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài”. Đảng ta luôn xác định con người là mục tiêu và động lực của sự phát triển và “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).