Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Ngày đăng: 09/01/2019   10:00
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 09/1, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của Bộ Nội vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi họp báo

Cùng dự buổi họp báo có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ - người phát ngôn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và Hà Nội.

Tại buổi họp báo, người phát ngôn, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, hiện Bộ đang xây dựng năm dự án Luật: Luật về tổ chức bộ máy trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật về Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên cơ sở sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi; Luật Thanh niên sửa đổi và Luật Dân chủ cơ sở. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành 20 Nghị định hướng dẫn thực hiện nội dung các Luật nêu trên.

Cùng với đó, Bộ sẽ tổ chức các hội thảo lấy ý kiến đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chánh Văn phòng - người phát ngôn của Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin tới cơ quan báo chí kết quả một số công tác trọng tâm của Bộ

Bộ Nội vụ vừa ban hành văn bản số 5954/BNV-TCBC ngày 5/12/2018 gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, để sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn theo tinh thần Nghị quyết số 18, kết luận 34 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành) các huyện (phòng, ban), chờ Nghị định của Chính phủ.

Giải thích lý do về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ đã xây dựng 2 dự thảo liên quan đến việc này là dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh, TP trực thuộc  TƯ).

Hiện 2 dự thảo này đã được trình Chính phủ và báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho ý kiến một số nội dung liên quan đến khung số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương. Đây là 2 nghị định làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo, và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Bộ Nội vụ cũng khẳng định: "Bộ Nội vụ không chùn bước, không rút lại ý kiến đề xuất của mình về việc sáp nhập các sở ngành, phòng ban".

Đến nay, một số tỉnh, thành đã thực hiện xong việc hợp nhất một số sở, ban, ngành, phòng, ban. Tỉnh Lào Cai đã đi đầu hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở GTVT- Xây dựng vào hồi tháng 6; sau đó, Hà Giang hợp nhất Ban Tổ chức tỉnh ủy với Sở Nội vụ, cơ quan UB Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh, Đảng bộ khối DN tỉnh với Đảng bộ khối cơ quan tỉnh vào tháng 9.

Đầu tháng 10, thành phố Hải Phòng hợp nhất một số cơ quan Đảng với chính quyền ở cấp huyện, như: Văn phòng Quận ủy với Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng, huyện An Dương; Ban Tổ chức huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy, UB Kiểm tra huyện Kiến Thụy với Thanh tra huyện.

Mới đây, Hà Tĩnh hợp nhất Ban Tổ chức huyện ủy Đức Thọ với Phòng Nội vụ huyện, hợp nhất cơ quan UB Kiểm tra huyện ủy với Thanh tra huyện.

Tỉnh Cao Bằng cũng đang tiến hành, đưa ra các phương án thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan.

Trước đó, vào tháng 4/2018, Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ đề xuất chỉ giữ 4 Sở là Tư Pháp, TNMT, LĐTBXH, Y tế được tổ chức thống nhất trên cả nước. Còn lại hợp nhất, sáp nhập 17 sở, ngành, giảm 46- 88 sở, ngành trong cả nước.

Ngày 10/12/2018, Bộ Nội vụ tiếp tục có Công văn số 6028/BNV-CCVC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, trong đó đề nghị không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "Hàm" đối với CBCCVC.

Theo thống kê, năm 2018 vừa qua, Bộ Nội vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 32 nhiệm vụ. Đến nay, Bộ đã trình 28 nhiệm vụ (chiếm 87,5%) và đang thực hiện bốn nhiệm vụ (12,5%).

Toàn cảnh buổi họp báo

Năm 2019, Bộ đề ra phương châm hành động "Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin".

Trong đó, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính các cấp; đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường việc gửi nhận bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy; cải tiến chế độ hội họp, đơn giản hóa thủ tục trong tổ chức cuộc họp thông qua ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Lã Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Bộ Nội vụ: Trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ

Ngày đăng 17/07/2014
Ngày 10/1/2008, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Nội vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).