Hà Nội, Ngày 20/01/2019

Thừa Thiên – Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày đăng: 08/01/2019   06:05
Mặc định Cỡ chữ
Xác định công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã dành nhiều chính sách ưu tiên để phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn.

Hội nghị tuyên truyền quán triệt Chỉ thị 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới cho cán bộ hội chủ chốt đến từ 9 huyện, thị, thành phố, lãnh đạo hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tháng 10/2018. Ảnh: baothuathienhue.vn

Theo bà Đoàn Thị Thanh Huyền, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số lượng đào tạo cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh dưới 25%, tỷ lệ cán bộ nữ vẫn là những con số hạn chế vì phụ nữ chưa thoát ra khỏi sự tự ti; điều này trong thời gian tới cần phải tiếp tục khắc phục.

Theo số liệu thống kê, hiện nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là 31.889 người, trong đó nữ có 18.520 người (chiếm tỷ lệ 58%). Có 330 nữ trong tổng 858 cán bộ, công chức, viên chức nữ có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ trên 38%.

Nhằm khơi dậy tính chủ động và sáng tạo của phụ nữ, tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phương châm "mở" trong công tác quy hoạch cán bộ nữ. 

Ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tụcban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND để triển khai Kế hoạch số 83-KH/TU.

Theo đó, Kế hoạch số 192/KH-UBND được ban hành nhằm tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành với các cơ quan liên quan để thực hiện các chính sách, chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các sở, ban, ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới (BĐG) và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Phấn đấu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước. Xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG, lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ được tham gia, học tập, đào tạo nghề, tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tại địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác phát triển phụ nữ và bình đẳng giới.

Có thể nói, Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã xác định đến năm 2020, đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt từ 35% đến 40%; các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ vừa là mục tiêu đồng thời là cơ sở tạo đà cho đội ngũ cán bộ nữ của Thừa Thiên - Huế phát huy trí tuệ, năng lực, đóng góp nhiều hơn, có trách nhiệm hơn cho sự phát triển của đất nước nói chung và cho địa phương nói riêng. Bên cạnh đó, để đảm bảo đạt được mục tiêu này, cũng tiếp tục cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn xã hội. Đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy, chính quyền các cấp và bổ sung một số chính sách quy định đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ nữ hiện nay./.

Cao Tuấn
 

Tin tức cùng chuyên mục

Bình Dương: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nề nếp

Ngày đăng 18/01/2019
Trong năm 2018, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp tục lan tỏa sâu rộng và ngày càng đi vào nề nếp trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhất là việc tổ chức đối thoại giữa các ngành, cấp ủy chính quyền với người dân, người sử dụng lao động với người lao động. Qua đó dân chủ cơ sở đã được phát huy, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hà Nội: Tập trung làm tốt công tác tư tưởng trong kiện toàn, sắp xếp bộ máy

Ngày đăng 11/01/2019
Hà Nội tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND Thành phố; tổ chức lại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; Sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Ngày đăng 11/01/2019
Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.

Chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận chính quyền

Ngày đăng 09/01/2019
Thực hiện Chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Chính phủ về triển khai “Năm Dân vận chính quyền 2018”, Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 22 theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận chính quyền. Kết quả này còn được phản ánh rõ nét qua các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2018.​

Yên Bái: Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ngày đăng 08/01/2019
Quán triệt và thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn để thiết thực phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).