Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Thừa Thiên – Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Ngày đăng: 08/01/2019   06:05
Mặc định Cỡ chữ
Xác định công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ là nội dung trọng yếu, khâu quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã dành nhiều chính sách ưu tiên để phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa như mong muốn.

Hội nghị tuyên truyền quán triệt Chỉ thị 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới cho cán bộ hội chủ chốt đến từ 9 huyện, thị, thành phố, lãnh đạo hội phụ nữ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tháng 10/2018. Ảnh: baothuathienhue.vn

Theo bà Đoàn Thị Thanh Huyền, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, số lượng đào tạo cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh dưới 25%, tỷ lệ cán bộ nữ vẫn là những con số hạn chế vì phụ nữ chưa thoát ra khỏi sự tự ti; điều này trong thời gian tới cần phải tiếp tục khắc phục.

Theo số liệu thống kê, hiện nay tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là 31.889 người, trong đó nữ có 18.520 người (chiếm tỷ lệ 58%). Có 330 nữ trong tổng 858 cán bộ, công chức, viên chức nữ có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ trên 38%.

Nhằm khơi dậy tính chủ động và sáng tạo của phụ nữ, tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phương châm "mở" trong công tác quy hoạch cán bộ nữ. 

Ngày 19/9/2018 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 83-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tụcban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND để triển khai Kế hoạch số 83-KH/TU.

Theo đó, Kế hoạch số 192/KH-UBND được ban hành nhằm tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành với các cơ quan liên quan để thực hiện các chính sách, chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các sở, ban, ngành trong chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới (BĐG) và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Phấn đấu giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực giữa nữ cán bộ, công chức, viên chức so với nam cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại cơ quan, tổ chức của nhà nước. Xây dựng và phát triển vững chắc đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức triển khai các hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về BĐG, lồng ghép vấn đề BĐG trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện để các tầng lớp phụ nữ được tham gia, học tập, đào tạo nghề, tiếp cận thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật tại địa phương. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, công tác phát triển phụ nữ và bình đẳng giới.

Có thể nói, Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đã xác định đến năm 2020, đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp đạt từ 25% trở lên; nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đạt từ 35% đến 40%; các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ vừa là mục tiêu đồng thời là cơ sở tạo đà cho đội ngũ cán bộ nữ của Thừa Thiên - Huế phát huy trí tuệ, năng lực, đóng góp nhiều hơn, có trách nhiệm hơn cho sự phát triển của đất nước nói chung và cho địa phương nói riêng. Bên cạnh đó, để đảm bảo đạt được mục tiêu này, cũng tiếp tục cần tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức trong toàn xã hội. Đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy, chính quyền các cấp và bổ sung một số chính sách quy định đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ nữ nhằm tạo nên sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ nữ hiện nay./.

Cao Tuấn
 

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội: Tập trung nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền

Ngày đăng 24/06/2019
Thành phố Hà Nội đã đạt được kết quả khả quan ở nhiều chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, một số chỉ số nội dung còn thấp, thậm chí sụt giảm trong năm 2018. Nhằm tiếp tục giữ thứ hạng cao và khắc phục tồn tại, hạn chế, ngày 7/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND “Về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội”, trong đó nêu rõ các giải pháp, thời gian khắc phục.

Hà Nội: Khắc phục bệnh hình thức trong việc đánh giá, phân loại cán bộ

Ngày đăng 21/06/2019
Thời gian qua, TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn hiện tượng nể nang, làm chiếu lệ, cần chấn chỉnh kịp thời để công tác này đạt kết quả thực chất hơn.

Đa số cử tri Bắc Kạn ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ngày đăng 21/06/2019
Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được đa số cử tri ủng hộ.

Ninh Bình: Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngày đăng 21/06/2019
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn số 12-BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thời gian qua các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, các chi bộ đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt.

TP Hồ Chí Minh triển khai mô hình "phòng họp không giấy"

Ngày đăng 20/06/2019
Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương triển khai mô hình “Phòng họp không giấy” đối với các buổi họp của lãnh đạo UBND thành phố và mô hình “Ứng dụng giao việc tức thời và nhắc việc thông minh”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).