Hà Nội, Ngày 20/01/2019

Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị

Ngày đăng: 07/01/2019   03:21
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3522/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Kế hoạch nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện các điển hình, sáng kiến và cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ CCHC để tuyên truyền, nhân rộng áp dụng; chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm để đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những hạn chế; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; quán triệt quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Kế hoạch đề ra các nội dung chính cần kiểm tra như: công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Các đơn vị được kiểm tra CCHC trong năm 2019 gồm: Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện: Cư M’gar, Cư Kuin, Krông Búk, Krông Bông, Ea Kar.

Minh Anh

Tin tức cùng chuyên mục

Việt Nam có cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở

Ngày đăng 18/01/2019
Đánh giá của Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ trong triển khai Chính phủ số và Dữ liệu mở; có nền tảng vững chắc để phát triển sáng kiến dữ liệu mở. Kết quả này là nhờ có sự đầu tư của Chính phủ cho các cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống hạ tầng CNTT.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng 

Ngày đăng 17/01/2019
Trong những năm qua Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan Đảng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, ban hành, xử lý văn bản, thư điện tử, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác tham mưu, giúp việc cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Hà Tĩnh tiếp nhận, giải quyết 873.387 hồ sơ, quá hạn chỉ chiếm 0,13%

Ngày đăng 14/01/2019
Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2018 vừa qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tình trạng hồ sơ giải quyết chậm trễ giảm hẳn so với năm 2017; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tận tình, chuyên nghiệp hơn.

Cải tiến trong bộ phận "một cửa" tại Hà Nội: Tăng sự hài lòng và niềm tin

Ngày đăng 14/01/2019
Năm 2018 đã qua đi, nhưng dấu ấn của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” vẫn đậm nét. Điểm nổi bật là các xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội đã có nhiều cải tiến trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Qua đó, hiệu quả công việc được nâng lên, mang lại sự hài lòng, niềm tin cho tổ chức và công dân.

Lạng Sơn: Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018

Ngày đăng 09/01/2019
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/1/2019 triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2018.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).