Hà Nội, Ngày 22/03/2019

Quảng Bình: Tập trung triển khai đảm bảo mục tiêu của Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng: 17/11/2018   12:00
Mặc định Cỡ chữ
Để đảm bảo mục tiêu của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 500), Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng rãi đến các xã để các đối tượng trí thức trẻ biết mục tiêu, đối tượng, phạm vi thực hiện và các chính sách của Đề án; qua đó động viên tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ tình nguyện đến công tác tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình, đồng thời quán triệt trong đảng viên, cán bộ, công chức và nhân dân địa phương về mục tiêu, ý nghĩa của Đề án nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án ở địa phương. Sau quá trình tuyển chọn trong tổng số 260 trí thức trẻ tham gia phỏng vấn, 15 trí thức trẻ đã chính thức trở thành đội viên của Đề án và được bố trí về công tác tại các xã thuộc 5 huyện của tỉnh.

Sau khi có kết quả tuyển chọn, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Ban quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã - Bộ Nội vụ xã triển khai bồi dưỡng đội viên Đề án 500 theo Kế hoạch. Thông qua khóa bồi dưỡng, các đội viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước theo vị trí việc làm của các chức danh công chức xã và một số kỹ năng cần thiết nhằm giúp cho các trí thức trẻ có đủ năng lực để thực hiện ngay được các nhiệm vụ của chức danh công chức xã. 

Các kiến thức, kỹ năng được trang bị từ lớp bồi dưỡng cũng góp phần giúp các đội viên kịp thời tiếp cận công việc và phối hợp với các tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công như: Chủ động phối hợp với công chức phụ trách, tham mưu UBND xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề xuất kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ.

Từ khi nhận nhiệm vụ tới nay, hầu hết các đội viên có tâm huyết, ý thức làm việc, có tinh thần cầu thị, khiêm tốn và chịu khó học hỏi đồng chí, đồng nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bên vững cho các địa phương.

Các đội viên đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, như: Tiếp xúc cử tri, chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; xây dựng và đề xuất các chương trình, đề án, dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả như: Đề án nâng cao công tác quản lý công tác thu ngân sách trên địa bàn xã giai đoạn 2015-2018 do đội viên 
Nguyễn Thị Thùy Linh, xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch đề xuất; Đề án thí điểm mô hình thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã giai đoạn 2015 - 2018 do đội viên Nguyễn Như Cương, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch đề xuất.

Trao đổi với đội viên, các em đều xác định rõ được tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, thấy rõ những khó khăn, thách thức khi tham gia Đề án nên luôn vững vàng về tư tưởng, khắc phục khó khăn trong quá trình công tác, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, có ý thức vươn lên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết, gần gũi với nhân dân; tự giác, thực hành tiết kiệm; tác phong nhanh nhẹn, lề lối làm việc khoa học, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ; thường xuyên bám sát cơ sở để tham mưu lãnh đạo xã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Địa phương hiện nay vẫn đang tiếp tục đề nghị bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ kinh phí từ các chương trình mục tiêu hàng năm để triển khai thực hiện các đề án, dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội do đội viên Đề án đề xuất có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Hà Thanh

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Từng bước triển khai hiệu quả Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 02/01/2019
Hà Tĩnh là một trong những địa phương được Trung ương bố trí giao nhiều chỉ tiêu đội viên Đề án 500 trí thức trẻ nhất cả nước với 35 chỉ tiêu về công tác tại các xã thuộc 6 huyện, thị xã của tỉnh.

Thanh Hóa: Tri thức trẻ qua kinh nghiệm công tác tiếp tục trưởng thành

Ngày đăng 28/12/2018
Triển khai Đề án 500 tri thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng các xã nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Thanh Hóa là một trong những địa phương tiếp nhận được nhiều hồ sơ đăng ký tuyển chọn với 813 ứng viên/15 chỉ tiêu. Sau 02 vòng xét tuyển, 15 tri thức trẻ đã vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng để trở thành đội viên của Đề án và được bố trí về công tác tại 15 xã thuộc 13 huyện của tỉnh.

Tri thức trẻ mang đến làn gió mới ở các xã đặc biệt khó khăn

Ngày đăng 19/12/2018
Triển khai Đề án 500 tri thức trẻ, Tuyên Quang tuyển chọn được 8 đội viên và bố trí toàn bộ về hỗ trợ các xã nghèo của huyện Lâm Bình. Sức trẻ cùng với lòng nhiệt huyết, trí thức trẻ đã có những cống hiến bước đầu tại nơi mình tình nguyện công tác vốn còn nhiều khó khó khăn.

Đội viên tri thức trẻ tiếp tục cần được sự quan tâm của địa phương

Ngày đăng 24/12/2018
Căn cứ vào các nội dung của Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miên núi giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30 tháng 09 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, tháng 8/2015, UBND tỉnh Ninh Bình đã tuyển chọn và tiếp nhận 06 đội viên về công tác tại 06 xã của huyện Kim Sơn là: Kim Mỹ, Cồn Thoi, Kim Tân, Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông.

Đề án 500 trí thức trẻ - nhìn lại chặng đường đã qua

Ngày đăng 20/12/2018
Thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500) của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 7 đội viên được phân về 2 huyện Vân Đồn và Cô Tô. Nhìn lại nửa chặng đường Đề án đã qua, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở ...

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).