Hà Nội, Ngày 23/09/2019

Phú Thọ có thêm 20 xã NTM trong năm 2018

Ngày đăng: 22/12/2018   03:10
Mặc định Cỡ chữ
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai toàn diện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.
Xã Hoàng Xá đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới 8/2018

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội của UBND tỉnh đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 80 xã đạt chuẩn NTM tăng 20 xã so với năm 2017 và vượt 4% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đến năm 2020. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực chung sức của các tầng lớp nhân dân. Kết quả này cũng là tiền đề để tỉnh Phú Thọ sớm hoàn thành nhiệm vụ vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy là một trong số 20 xã về đích NTM trong năm 2018 của tỉnh. Từ một xã thuần nông, cơ sở hạ tầng thấp kém, ngành nghề chưa phát triển, thu nhập và mức sống của người dân còn ở mức thấp, đến nay, diện mạo nông thôn mới đã có chuyển mình rõ nét, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá, các ngành nghề sản xuất, dịch vụ ngày một đa dạng.

Trên địa bàn xã có 515 cơ sở sản xuất kinh doanh và nuôi trồng thủy sản, có 1 cụm công nghiệp làng nghề. Hàng năm kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng từ 6 -10%/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 278kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, xây dựng khang trang, phục vụ sản xuất và sinh hoạt đáp ứng nhu cầu đời sống, đi lại, sản xuất ngày càng cao của nhân dân. Các tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm huyện được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tỷ lệ 100%, số hộ được sử dụng điện 100%, trên 90% số hộ ngói hóa, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn… Cơ sở vật chất các trường mầm non, cấp I, cấp II được đầu tư xây dựng khang trang, toàn xã hiện có 4/5 trường đạt chuẩn quốc gia. Trên địa bàn xã tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục đạt 100%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vượt 1,01% so với chỉ tiêu của tỉnh.

Khi bắt tay vào xây dựng NTM xã Hoàng Xá còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn thu ngân sách hạn chế, trình độ dân trí không đồng đều. Tuy nhiên xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với đời sống của người dân, Đảng ủy, UBND xã đã huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt xã Hoàng Xá đã phát huy tốt nội lực, vai trò của cộng đồng, phát huy tối đa tính dân chủ, dân biết dân bàn, dân làm dân kiểm tra trong xây dựng NTM. Sự đồng lòng nhất trí của người dân là một trong những yếu tố quan trọng để xã từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành và cán đích NTM theo đúng lộ trình. Sau 07 năm triển khai thực hiện, tháng 02/2018 xã Hoàng Xá được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.

Ông Hoàng Trọng Khiêm, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Xá cho biết, để có kết quả ngày hôm nay, Đảng bộ xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM sau đó giao cho Mặt trận Tổ quốc ban ngành đoàn thể tuyên truyền tới đoàn viên hội viên và đặc biệt là bà con nhân dân để cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương xây dựng các tiêu chí đạt NTM, người dân đóng góp tiền của, công sức, hiến đất. Cùng với đó được sự chia sẻ của các doanh nghiệp đã hỗ trợ rất tốt trong việc xây dựng xã Hoàng Xá xây dựng NTM đảm bảo các tiêu chí để được công nhận đã cán đích trước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 02 năm.

Có thể nói, mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Vì thế không phải đạt chuẩn mà địa phương đã xong nhiệm vụ của chương trình mà sau khi cán đích mỗi địa phương còn phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí mang lại những giá trị bền vững. Vấn đề này đặt ra cho cấp ủy chính quyền và nhân dân những địa phương đã đạt chuẩn NTM cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa. 

Đầu năm 2017, xã Lương Nha trở thành xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của huyện Thanh Sơn, sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền triển khai các chương trình hành động xuống từng khu dân cư đã nhận được sự đồng lòng nhất trí của người dân chung tay xây dựng NTM. Nhằm duy trì tiêu chí về môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, các khu dân cư thực hiện tốt việc vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày 25, 26 hàng tháng. Đường giao thông liên xóm, liên thôn được mở rộng, nền đường, giao thông nội đồng tiếp tục được cứng hóa, vận động chị em phụ nữ tham gia trồng hoa ven đường. Bên cạnh đó để đảm bảo trật tự trị an, trưởng khu dân cư đã vận động các hộ gia đình tham gia chương trình thắp sáng đường làng, ngõ xóm.

Khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ năm 2010 xã Lương Nha mới đạt 03/19 tiêu chí, với tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trên địa bàn xã đạt trên 73 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp ủng hộ trên 9,1 tỷ đồng. Chính quyền và nhân dân xã Lương Nha đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống của nhân dân. Thực tế cho thấy việc đạt được các tiêu chí đã khó song việc giữ được các tiêu chí lại càng khó hơn. Do đó xã Lương Nha sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm mang lại đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho người dân.

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, tổng huy động nguồn lực cho xây dựng NTM năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt trên 1.700 tỷ đồng. Từ các nguồn lực huy động, toàn tỉnh đã có trên 100 khu dân cư và 80/247 xã đạt chuẩn NTM, tăng 20 xã so với năm 2017, vượt 04% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra đến năm 2020. Cùng với huyện Lâm Thao các đơn vị như thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Thủy đã có 100% số xã đạt chuẩn, phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới các cấp các ngành sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí, huy động sự tham gia tích cực chủ động của người dân, của cộng đồng dân cư, của cả hệ thống chính trị, của cơ sở để chung sức xây dựng NTM.

Ông Trần Tú Anh, Phó Giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ, để tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng NTM thực hiện và thay đổi về chất. Trước hết về công tác chỉ đạo, ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục được rà soát kiện toàn để đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục không bị ngắt quãng; làm tốt công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân, người dân thấy được họ là chủ thể, tập trung và chuyển biến mạnh mẽ từ ý thức của người dân, nâng cao ý thức của  người dân thành ý thức tự giác của người dân; phối hợp lồng ghép các nguồn lực  một cách thiết thực, cụ thể, những nội dung dễ làm trước, tập trung vào nội dung khó để thực hiện mục tiêu xã hội hóa.

Chương trình MTQG xây dựng NTM được triển khai đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh qua mỗi năm đều được tăng lên. NTM không chỉ mang lại diện mạo mới cho địa phương mà điều ý nghĩa hơn cả là đời sống vật chất tinh thần của người dân khu vực nông thôn ngày một nâng lên, thu hẹp khoảng cách với vùng thành thị./.

Hoàng Hà

Tin tức cùng chuyên mục

Hà Nội thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng 18/09/2019
Ngày 13/9/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 1179/QĐ-TTg và Quyết định số 1180/QĐ-TTg công nhận huyện Quốc Oai và huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Quan điểm, mục tiêu, giải pháp xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ đến năm 2025

Ngày đăng 17/09/2019
Đến hết tháng 7/2019, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ đã có 874/1.731 xã (50,49%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xấp xỉ tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 50,8%). Cả vùng có 30 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 33,7% của cả nước). Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2010-2019 của vùng là 932.498 tỷ đồng (chiếm khoảng 40% của cả nước). Tại Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 – 2020 vừa diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và phân tích những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, 19 địa phương trong vùng (Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh) đã thống nhất quan điểm chỉ đạo, đưa ra mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

Huyện Thạch Thất quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019

Ngày đăng 16/09/2019
Tới thời điểm này, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM đã có 7/9 tiêu chí đạt, 2 tiêu chí cơ bản đạt, phấn đấu đến cuối năm 2019 hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 - 2020

Ngày đăng 14/09/2019
Ngày 14/9/2019, tại tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 – 2020. Đây là Hội nghị tổng kết cấp vùng cuối cùng trước khi cả nước tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nam Định vào tháng 10/2019.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau năm 2020

Ngày đăng 13/09/2019
Tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020 vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và phân tích những hạn chế, vướng mắc, đưa ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; quán triệt quan điểm “nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược; nông thôn mới là căn bản; tái cơ cấu ngành nông nghiệp là then chốt; người nông dân là chủ thể”, các địa phương trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).