Hà Nội, Ngày 24/06/2019

Trình thẩm tra dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trước tháng 8/2019

Ngày đăng: 25/12/2018   03:00
Mặc định Cỡ chữ
Đó là yêu cầu của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết tại Hội thảo góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)được Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hộivà Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức sáng ngày 25/12 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ trưởng Trần Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Thị Hà cho biết, thời gian qua, Bộ Nội vụ đã chủ trì một số tọa đàm, hội thảo để xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Sở Nội vụ một số địa phương và các đối tượng thanh niên góp ý cho dự thảo luật. Các ý kiến góp ý đã được Bộ Nội vụ tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa phù hợp. Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 07 chương và 63 điều; so với Luật Thanh niên năm 2005 tăng 01 chương và 27 điều.

Để tiếp tục hoàn thiện Luật, Thứ trưởng Trần Thị Hà đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề như: Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Thanh niên (sửa đổi); Việc thể chế hóa quyền và nghĩa vụ cơ bản của thanh niên theo quyền và nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp năm 2013; Các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên được quy định trong dự thảo Luật; Những quy định cần bổ sung làm rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên; Trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với thanh niên; Các quy định về tổ chức thanh niên nhằm phát huy vị trí, vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; Quản lý nhà nước về thanh niên, các quy định về trách nhiệm của các Bộ, ngành, HĐND, UBND trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật nhằm phát triển thanh niên và các vấn đề khác có liên quan đến thanh niên.

Phát biểu tại Hội thảo, Bà Phan Thị Lê Mai, đại diện UNFPA đánh giá cao dự thảo luật lần này. Các quy định đã đảm bảo quyền và nghĩa vụcủa thanh niên một cách hài hòa, giúp cho các cơ quan quản lý và thanh niên nhận thấy đâu là quyền, đâu là nghĩa vụ của thanh niên. Bên cạnh đó, cũng đã thấy vị thế của Luật Thanh niên trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, đây là luật chuyên biệt nhưng không nằm ngoài hệ thống luật hiện hành.

Bà Phan Thị Lê Mai cho rằng, nghĩa vụ của thanh niên quy định tại Chương II dự thảo là cần thiết nhưng khả năng của các nhóm thanh niên không đồng nhất, do đó, tùy vào nghĩa vụ, khả năng của thanh niên để tạo cơ hội giúp họ tham gia một cách thiết thực, hiệu quả; nếu thanh niên không có khả năng tham gia thì họ cũng cảm thấy thoải mái. Cùng với đó, bổ sung quy định các cơ quan, tổ chức cần tạo điều kiện để thanh niên tự học hỏi nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Cần có quy định để thanh niên không bị lạm dụng trên không gian mạng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ. Dự thảo cũng cần bổ sung nội dung về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho thanh niên để họ có thể tự xây dựng kế hoạch tài chính cho cá nhân, tạo điều kiện xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững và có cơ hội phát triển, tiếp cận tốt với mọi mặt đời sống của xã hội.

Đại diện Tỉnh đoàn Đồng Nai đề nghị bổ sung mục đích, ý nghĩa của tháng thanh niên và cơ quan chủ trì tháng thanh niên. Đề nghị bổ sung quy định cơ quan chủ trì đối thoại với thanh niên; bổ sung quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ của thanh niên và bổ sung quy định để thanh niên không bị lạm dụng sức lao động.

Đại diện Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị loại bỏ quy định về chính sách của nhà nước đối với thanh niên di cư vì hiện đã có Luật Cư trú; thanh niên nhập cư hay di cư đều là thanh niên, là công dân Việt Nam, đều được hưởng những chính sách và có nghĩa vụ, trách nhiệm như nhau.

Đại diện Nhóm tư vấn thanh niên của UNESCO đề nghị, cần tách riêng các quy phạm liên quan đến quyền và quy phạm liên quan đến nghĩa vụ trong cùng một chương, mục. Bên cạnh đó, có thể hoán đổi một số nghĩa vụ thành quyền của thanh niên và ngược lại, để đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả hơn. Bổ sung trách nhiệm và giải thích thuật ngữ “chăm lo và phát triển niên”; bổ sung quy định của nhà nước đảm bảo tỉ lệ, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước một cách hợp lý.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đề nghị bổ sung trách nhiệm của UBDN tỉnh trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến thanh niên. Về đối thoại với thanh niên, đề nghị bổ sung nội dung đối thoại do cơ quan chủ trì đối thoại xây dựng. Quy định trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc phối hợp với cơ quan nhà nước xây dựng trình cấp có thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xây dựng các chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu của thanh niên.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đề nghị bổ sung quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên. Bổ sung trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thống kê các tiêu chí liên quan đến thanh niên và bổ sung trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc hướng dẫn thi hành luật.

Đại diện Tỉnh đoàn Bình Dương đề nghị bổ sung quy định về thanh niên chuyển giới, thanh niên đồng tính, đặc biệt là các chế độ, chính sách đối với thanh niên tình nguyện. Thanh niên là đối tượng đặc thù trong xã hội, do đó có thể bổ sung quy định nhà nước dành một phần ngân sách để chăm lo, phát triển thanh niên.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đề nghị, cần phân biệt rạch ròi hoặc thống nhất trách nhiệm triển khai và kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên giữa Bộ Nội vụ và Ủy ban Quốc gia về thanh niên…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Văn Tuyết đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu, những ý kiến chưa tiếp thu cần có giải trình, làm rõ để có sự thống nhất.

Đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức một số cuộc tọa đàm, hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác để hoàn thiện dự thảo luật. Đồng thời chuẩn bị các tài liệu, các nội dung liên quan gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trước tháng 8/2019 để thẩm tra và trình Quốc hội.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Thị Hà ghi nhận và tiếp thu ý kiến các đại biểu. Các ý kiến phát biểu rất tâm huyết và mong muốn Luật được ban hành để có cơ sở pháp lý toàn diện đối với thanh niên, tập trung vào các nhóm vấn đề:

Về chủ trương xây dựng luật và quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của thanh niên; trách nhiệm của nhà nước đối với thanh niên về học tập, lao động, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe… Về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan đến các chính sách của nhà nước đối với thanh niên cũng được đề nghị bổ sung cụ thể. Bên cạnh đó cũng có một số nội dung mới được đề xuất đưa vào dự thảo như: có quy định về thanh niên chuyển giới, thanh niên đồng tính; quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ của thanh niên; xây dựng kế hoạch tài chính đối với thanh niên hay nhà nước cần dành một phần ngân sách để chăm lo, phát triển thanh niên…

Thứ trưởng Trần Thị Hà đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu, lồng vào các quy định của dự thảo luật phù hợp, cố gắng khắc phục được những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2005, để luật sửa đổi này có tính bền vững, thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước cũng như quyền lợi, nghĩa vụ đối với thanh niên./.

Quang cảnh hội thảo

Hạ Quyên

Tin tức cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 24/06/2019
Sáng ngày 24/6/2019, tại Bến Tre, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Đội viên 500 tri thức trẻ các tỉnh miền Tây Nam Bộ

Ngày đăng 24/06/2019
Sáng ngày 24/6/2019, tại Bến Tre, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho Đội viên 500 tri thức trẻ tình nguyện các tỉnh miền Tây Nam Bộ (Lớp bồi dưỡng). Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn tới dự và phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn làm việc với tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện Đề án 500 tri thức trẻ

Ngày đăng 24/06/2019
Chiều ngày 23/6/2019, tại Tiền Giang, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500).

Lời cảm ơn của Tạp chí Tổ chức nhà nước nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2019

Ngày đăng 21/06/2019
Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), Tạp chí Tổ chức nhà nước trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên cùng những tình cảm quý báu mà Lãnh đạo Bộ Nội vụ, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các bạn bè đồng nghiệp, các đơn vị, doanh nghiệp và cộng tác viên, bạn đọc thân thiết trên mọi miền đất nước đã dành cho Tạp chí Tổ chức nhà nước nhân ngày truyền thống của Báo chí Việt Nam cũng như trong suốt chặng đường phát triển vừa qua.

Bộ Nội vụ triển khai đồng bộ việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử

Ngày đăng 19/06/2019
Chiều ngày 19/6, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã chủ trì cuộc họp về việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử (Voffice) tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).