Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Bình Dương: Năm 2018, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh

Ngày đăng: 06/12/2018   05:53
Mặc định Cỡ chữ
Năm 2018, các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các chương trình tọa đàm, phóng sự chuyên đề, hội thi, phát tờ rơi, pano, áp phích, phát thanh, truyền hình.
Ảnh minh họa: internet

Trong năm, Báo Bình Dương đã đăng 107 bài, 251 tin trên báo in và hơn 100 tin, hình ảnh, clip trên báo điện tử. Ngoài ra, trên giao diện báo điện tử Bình Dương đã xây dựng banner tuyên truyền “Chuyên trang CCHC” và tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương đã phát 35 tin thời sự, 55 phóng sự, 3 chuyên đề theo dòng thời sự, 2 phim tài liệu, 18 phóng sự chuyên đề, 26 chương trình “Chung tay CCHC”.

Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đối với người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thông qua tờ rơi đặt trên các kệ, quầy một cửa. Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch đã được UBND tỉnh thông qua. Ngoài các hình thức tuyên truyền nêu trên, trong năm 2018, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh và Sở Nội vụ cũng đã phối hợp tổ chức cuộc thi cán bộ, công chức chung tay hiến kế CCHC Nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2018.
 

Sông Trà 

Theo: baobinhduong.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Đổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 07/12/2018
Xác định hoạt động tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đổi mới công tác tuyên truyền.

Bộ Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 06/12/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính triển khai trong giai đoạn 2018-2019, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 tại Đắk Lắk

Ngày đăng 05/12/2018
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Báo cáo số 692/BC-VPUBND, ngày 30/11/2018 về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018.

Quảng Nam: Kiện toàn chất lượng cải cách hành chính

Ngày đăng 03/12/2018
Theo thống kê từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 02/01/2018 đến 22/11/2018, trung tâm này đã giải quyết 64.593/68.620 hồ sơ được tiếp nhận. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua (từ ngày 16 đến 22/11/2018), số lượng hồ sơ đã giải quyết khoảng 1.542/1.631 hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn chiếm đến 1.477 hồ sơ và khoảng 198 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến, bao gồm các sở: Công Thương (48), Giao thông vận tải (103), Kế hoạch và đầu tư (23), Tài nguyên và môi trường (24). Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 96%. Tần suất giao dịch nhiều nhất thuộc về các cơ quan: Công an tỉnh (445 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (261 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (305 hồ sơ), Sở Tư pháp (229 hồ sơ), Sở KH&ĐT (92 hồ sơ), Sở Công Thương (142 hồ sơ). Tổng thu lũy kế từ phí và lệ phí tại trung tâm đến ngày 22/11/2018 đạt hơn 10,792 tỷ đồng (riêng trong tuần vừa qua đạt hơn 206 triệu đồng).

TPHCM: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Ngày đăng 29/11/2018
Thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”, UBND Quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, mô hình “Đảm bảo thời gian, hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân. Cũng chính nhờ biết cách phát huy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4 đã được Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tuyên dương là tập thể điển hình “Dân vận khéo”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền