Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Quảng Trị bầu Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày đăng: 06/12/2018   05:54
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 6/12, HĐND tỉnh Quảng Trị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 chức danh do HĐND bầu, miễn nhiệm và bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021.

Về lấy phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 45/48 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 93,7%.

Ông Lê Văn Quyền, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất, với 11/48 phiếu, chiếm 22,9%.
Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Mai Thức.

Đồng thời, ông Hoàng Nam, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với 45/45 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%. 

Ông Hoàng Nam (người được tặng hoa) vừa trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: vov.vn

Ông Hoàng Nam, sinh năm 1971, quê quán xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn: Đại học Bách khoa - Chuyên ngành Kinh tế Du lịch; Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công./.

Khánh An

Tin tức cùng chuyên mục

Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng 07/12/2018
Ngày 6/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 với việc bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3 địa phương kiện toàn nhân sự chủ chốt

Ngày đăng 07/12/2018
HĐND các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Hải Phòng bầu Chánh Văn phòng Thành ủy giữ chức Phó Chủ tịch TP

Ngày đăng 06/12/2018
Ông Nguyễn Đình Chuyến, Chánh Văn phòng Thành ủy trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XV

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ngày đăng 21/11/2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

Ngày đăng 07/11/2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 3 Thứ trưởng.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền