Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Hà Nội: 9.906 chỉ tiêu biên chế hành chính các cơ quan thành phố, quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng: 05/12/2018   03:23
Mặc định Cỡ chữ
Đầu giờ sáng ngày làm việc thứ hai (5/12) tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2019 với  100% đại biểu có mặt tán thành.
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố năm 2019

Theo Nghị quyết được thông qua, biên chế hành chính cho các cơ quan của thành phố, quận, huyện, thị xã là 9.906 chỉ tiêu, trong đó biên chế công chức là 8.227 (gồm dự phòng 17 biên chế) và 1.437 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 242 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo định mức.

Biên chế sự nghiệp là 143.969 người, trong đó biên chế viên chức là 123.765 (gồm dự phòng 17 biên chế); 12.274 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và 8.930 lao động hợp đồng theo định mức.

HĐND thành phố giao UBND thành phố trong năm 2019 nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND thành phố về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND thành phố thống nhất với Thường trực HĐND thành phố trước khi thực hiện và báo cáo HĐND thành phố vào kỳ họp trong năm 2019.

UBND thành phố xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố; tăng cường thanh, kiểm tra về quản lý bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế nêu cơ bản thống nhất với nội dung, giải pháp do UBND thành phố trình và đề nghị UBND thành phố lưu ý thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp đúng số giao theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị thực hiện nghiêm và không được tự ý ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. 

Trong năm 2019 phải xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 242 lao động hợp đồng theo chỉ tiêu của lực lượng Thanh tra xây dựng cũ, nay đã chuyển giao về UBND các quận, huyện, thị xã.

Bảo Hân

Theo: hanoimoi.com.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Vĩnh Long: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 07/12/2018
Năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả tích cực trên một số mặt công tác.

Phú Yên: Công tác chỉ đạo là khâu quan trọng trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 07/12/2018
Thời gian qua, Phú Yên có nhiều bứt phá ngoạn mục trong công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó có sự nỗ lực rất lớn trong công tác chỉ đạo. Qua đó, bộ máy hành chính tinh gọn, chuyên nghiệp hơn, hứa hẹn chỉ số CCHC trong thời gian tới sẽ được cải thiện.

Hà Nội: Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm cá nhân người đứng đầu các cấp

Ngày đăng 05/12/2018
Đó là nhấn mạnh của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khi tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND Thành phố (TP) Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, khai mạc tại trụ sở HĐND - UBND TP Hà Nội sáng ngày 4/12.

Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 04/12/2018
Nhiều cấp ủy, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới bằng những việc làm thiết thực, trách nhiệm với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ theo định hướng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam

Ngày đăng 30/11/2018
Hiện nay vấn đề về tổ chức và quản trị nhà nước tiến tới một nhà nước tiếp cận công nghệ 4.0 đang đứng trước những rào cản và đặt ra những yêu cầu về giải pháp để xử lý một cách thấu đáo. Đó là sự cồng kềnh của bộ máy công vụ, nhất là đội ngũ công chức; sự phình to của các tổ chức dịch vụ công trong khi chính sách xã hội hóa còn rất hạn chế; sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các thiết chế trong hệ thống chính trị; xu hướng gia tăng các đơn vị hành chính các cấp… Bài viết đề cập đến vấn đề tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ nhằm hướng tới xây dựng một nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền