Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Quảng Nam: Kiện toàn chất lượng cải cách hành chính

Ngày đăng: 03/12/2018   11:34
Mặc định Cỡ chữ
Theo thống kê từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, từ ngày 02/01/2018 đến 22/11/2018, trung tâm này đã giải quyết 64.593/68.620 hồ sơ được tiếp nhận. Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua (từ ngày 16 đến 22/11/2018), số lượng hồ sơ đã giải quyết khoảng 1.542/1.631 hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn chiếm đến 1.477 hồ sơ và khoảng 198 hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến, bao gồm các sở: Công Thương (48), Giao thông vận tải (103), Kế hoạch và đầu tư (23), Tài nguyên và môi trường (24). Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 96%. Tần suất giao dịch nhiều nhất thuộc về các cơ quan: Công an tỉnh (445 hồ sơ), Sở Giao thông vận tải (261 hồ sơ), Sở LĐ-TB&XH (305 hồ sơ), Sở Tư pháp (229 hồ sơ), Sở KH&ĐT (92 hồ sơ), Sở Công Thương (142 hồ sơ). Tổng thu lũy kế từ phí và lệ phí tại trung tâm đến ngày 22/11/2018 đạt hơn 10,792 tỷ đồng (riêng trong tuần vừa qua đạt hơn 206 triệu đồng).
Ảnh minh họa: internet

Sự vận hành suôn sẻ của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư chỉ là điểm nhấn cụ thể trên hành trình hướng đến kiện toàn chất lượng cải cách hành chính. Kể từ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016, nhiều chương trình và hoạt động cải cách hành chính đã được thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và phục vụ nhân dân. Hiện 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 18/18 huyện, thị xã, thành phố và 213/244 xã, phường, thị trấn đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”. Không chỉ 3 trung tâm hành chính công cấp huyện đã hoạt động, các địa phương còn lại cũng xây dựng phương án thành lập bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng quy hoạch, hải quan, thuế, bảo hiểm… Tất cả đều hướng đến việc bảo đảm 3 giảm: giảm hồ sơ, thủ tục; giảm khâu trung gian trong quy trình thực hiện và giảm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

Tiến trình cải cách hành chính còn được thể hiện từ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3&4, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Dễ thấy nhất là việc chính quyền đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính khi vận hành hệ thống thông tin điện tử một cửa, kết nối liên thông tới cả 3 cấp chính quyền. Ứng dụng này đã cho phép sự theo dõi, cập nhật, thống kê, tổng hợp thông tin về tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tất cả sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã, hạn chế tối đa trường hợp phải phối hợp qua hồ sơ giấy thông thường. Cải cách hành chính thông thoáng thực sự là chỉ dấu tốt về điều hành của chính quyền, cơ quan quản lý và năng lực thực thi công vụ. Ông Đinh Văn Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho biết một tổng đài hành chính công tại trung tâm này sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/12/2018, tiếp nhận, giải đáp thông tin thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân kịp thời...

Theo: baoquangnam.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Đổi mới tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 07/12/2018
Xác định hoạt động tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC), UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước đổi mới công tác tuyên truyền.

Bộ Tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

Ngày đăng 06/12/2018
Bộ Tài chính vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính triển khai trong giai đoạn 2018-2019, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Bình Dương: Năm 2018, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh

Ngày đăng 06/12/2018
Năm 2018, các nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức các chương trình tọa đàm, phóng sự chuyên đề, hội thi, phát tờ rơi, pano, áp phích, phát thanh, truyền hình.

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018 tại Đắk Lắk

Ngày đăng 05/12/2018
Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Báo cáo số 692/BC-VPUBND, ngày 30/11/2018 về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018.

TPHCM: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Ngày đăng 29/11/2018
Thực hiện “Năm dân vận của chính quyền”, UBND Quận 4 đã chỉ đạo các đơn vị đăng ký xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, mô hình “Đảm bảo thời gian, hiệu quả công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4” đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân. Cũng chính nhờ biết cách phát huy tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân mà năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND Quận 4 đã được Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tuyên dương là tập thể điển hình “Dân vận khéo”.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền