Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo ở Singapore 

Ngày đăng: 22/11/2018   08:46
Mặc định Cỡ chữ
Đến tháng 6/2018, đại diện của phụ nữ trong danh sách thành viên hội đồng quản trị của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch Singapore là 11,2%, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2017.
Bình đẳng giới ở Singapore được xây dựng trên nguyên tắc trọng dụng nhân tài

Ủy ban Hành động đa dạng Singapore được thành lập năm 2014 để bảo vệ và đưa nhiều phụ nữ hơn vào các hội đồng quản trị doanh nghiệp. Tính đến tháng 6/2018, đại diện của phụ nữ trong danh sách thành viên hội đồng quản trị của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch Singapore là 11,2%, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Sự tiến bộ của phụ nữ Singapore

Chính phủ Singapore cam kết thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và coi họ là thành viên không thể tách rời và bình đẳng trong xã hội. Bình đẳng giới ở Singapore được xây dựng trên nguyên tắc trọng dụng nhân tài, tạo cơ hội bình đẳng cho nam và nữ. Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên cơ sở các nguồn lực cơ bản sẵn có như giáo dục, bảo trợ xã hội và chăm sóc y tế cho tất cả các công dân.

Báo cáo Phát triển con người của Liên hợp quốc (LHQ) năm 2018 đã xếp Singapore thứ 12 trong số 160 quốc gia về Chỉ số bất bình đẳng giới với điểm số 0,067 trong năm 2017 và thứ 9 trong 189 quốc gia cho Chỉ số phát triển con người trong cùng một năm. Những chỉ số này phản ánh sự tiến bộ của phụ nữ Singapore và những kết quả đạt được trong các vấn đề như việc làm, trao quyền, sức khỏe sinh sản cũng như các khía cạnh quan trọng về phát triển con người như tuổi thọ, trình độ học vấn và thu nhập thực tế. Tuổi thọ của phụ nữ tăng từ 83,7 năm 2009 lên 85,1 trong năm nay.
Phụ nữ Singapore được giáo dục tốt và đóng góp tích cực vào nền kinh tế. Trong năm 2017, tỷ lệ biết chữ của công dân nữ là 95,7%. Phụ nữ chiếm khoảng một nửa số sinh viên tốt nghiệp đại học và có khá nhiều sinh viên nữ tại  các khóa học ở bậc đại học mà trước đây sự tham gia chủ yếu là nam giới. 

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ ở độ tuổi lao động chính (25-54 tuổi) là 80,8%. Tỷ lệ việc làm toàn thời gian cho phụ nữ tăng từ 63% năm 2007 lên 72% như hiện nay. Tỷ lệ tử vong mẹ là 5 trên 100.000 số trẻ sinh sống năm 2016, thuộc nhóm nước có tỷ lệ thấp nhất trên thế giới.

Để tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo ở Singapore, Ủy ban Hành động đa dạng đã được thành lập năm 2014 để bảo vệ và đưa nhiều phụ nữ hơn vào các hội đồng quản trị doanh nghiệp. Tính đến tháng 6/2018, đại diện của phụ nữ trong danh sách thành viên hội đồng quản trị của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch Singapore là 11,2%, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Khuyến khích đàn ông gánh vác việc nhà

Chính phủ Singapore khuyến khích hôn nhân là một mối quan hệ đối tác bình đẳng và cần phải thay đổi tư duy để loại bỏ rào cản đối với phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và nơi làm việc. Singapore đã bổ sung quy định về nghỉ phép dành cho người cha khi vợ sinh con nhằm khuyến khích người đàn ông chia sẻ nhiệm vụ nuôi dạy con cái.

Chính phủ cũng làm việc chặt chẽ với Trung tâm dành cho các bậc làm bố, thông qua phong trào đẩy mạnh vai trò quan trọng của người cha trong cuộc sống của trẻ, khuyến khích vai trò tích cực trong việc làm cha, làm chồng và là thành viên trong gia đình.

Phụ nữ Singapore hiện được hỗ trợ tốt hơn và có nhiều lựa chọn hơn giúp họ cân bằng cuộc sống công việc và gia đình. “Chương trình hỗ trợ cân bằng công việc và gia đình” đã được đưa ra nhằm khuyến khích các công ty bố trí các công việc linh hoạt cho phụ nữ. Mô hình này cũng được mở rộng cho người chồng và người cha để khuyến khích họ đảm nhiệm tốt vai trò của mình.

Chính phủ Singapore đang tăng cường năng lực chăm sóc trẻ em, đặc biệt là ở khu vực có nhiều gia đình trẻ và mở rộng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Các bà mẹ quay trở lại lực lượng lao động sau thời gian sinh con có thể tham gia các sáng kiến kỹ năng nghề cho tương lai để nâng cao kỹ năng của họ.

Để giúp phụ nữ lớn tuổi đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghỉ hưu của họ, Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Quỹ Trung ương (CPF) dễ dàng chuyển tiền tiết kiệm CPF cho vợ/chồng họ. Người cao tuổi có ít hoặc không có khoản tiết kiệm cũng có thể nhận được khoản hỗ trợ của Silver Support. Các sáng kiến, như Luật Nghỉ hưu và Tái làm việc cho phép những người cao tuổi sẵn sàng và có thể tiếp tục làm việc sau nghỉ hưu có cơ hội làm việc và tăng tiết kiệm hưu trí của mình.

Singapore cam kết xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, có khung pháp lý và hệ thống bảo vệ phụ nữ. Các Luật về Phụ nữ, Bộ luật Hình sự, Đạo luật bảo vệ khỏi bị quấy rối; Đạo luật trẻ em và người trẻ tuổi; Đạo luật phòng chồng buôn bán người đã được giới thiệu để bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực và quấy rối. Luật về Phụ nữ được bổ sung, sửa đổi năm 2016 để bảo vệ nạn nhân của bạo lực gia đình và quy định về sự tham gia của chuyên gia vào công tác bảo vệ phụ nữ này. Hệ thống mạng lưới quốc gia hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình cũng cung cấp nhiều điểm tiếp cận để hỗ trợ nạn nhân.

Theo: hoilhpn.org.vn

Tin tức cùng chuyên mục

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ trong tình hình hiện nay

Ngày đăng 17/04/2019
Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định rõ nội dung lãnh đạo công tác phụ nữ là: “Nâng cao trình độ mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng. Nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện pháp luật và chính sách đổi mới lao động nữ, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại nhân phẩm phụ nữ”.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

Ngày đăng 07/01/2019
Những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sìn Hồ không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội.

Từ Sơn chú trọng công tác cán bộ nữ

Ngày đăng 08/01/2019
Nhận thức vấn đề bình đẳng giới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vừa là mục tiêu, vừa là tiền đề, vừa là động lực để phụ nữ phát triển, trong những năm qua, Thị ủy Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh luôn tham gia, quan tâm đến vấn đề quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ. Chính vì vậy công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở địa phương đã có nhiều chuyển biến và vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị.

Tình hình thực hiện công tác cán bộ nữ của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày đăng 27/12/2018
Đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm gần đây đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và đề cao.

Những kết quả đạt được trong công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng 08/01/2019
Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy quan tâm, nhờ đó đội ngũ cán bộ nữ đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đáng kể là sau khi  Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình số 35-CTr/TU ngày 27-8-2007 về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).