Hà Nội, Ngày 10/12/2018

Trà Vinh: Xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiêp, nâng cao thu nhập cho người dân

Ngày đăng: 20/11/2018   02:47
Mặc định Cỡ chữ
Trong những gần đây, việc phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh xác định là một trong những giải pháp quan trọng, hiệu quả giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Trại sản xuất giống ớt của HTX nông nghiệp Thành Công (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới cho hiệu quả kinh tế cao

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp từ 70,9% (6 tháng đầu năm 2017) xuống còn 70,3% (6 tháng đầu năm 2018), tăng dần tỷ trọng ngành thủy sản từ 27,5% lên 28,2% (trong nội ngành thủy sản giá trị nuôi trồng cũng có bước chuyển biến đáng kể từ 70,3% lên 71,4%). Trong 6 tháng đầu năm đã chuyển đổi 893 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm kết hợp nuôi thủy sản (gồm trồng cây ngắn ngày 601 ha, trồng cây ăn trái 89 ha, trồng dừa 28 ha, kết hợp nuôi thủy sản 35 ha, chuyên nuôi thủy sản 140 ha), nâng tổng số từ năm 2014 đến nay chuyển đổi được 13.295 ha (trồng cây ngắn ngày 8,843 ha, cây lâu năm 2,263 ha, nuôi thủy 2.189 ha). Nuôi thủy sản phát triển khá, đặc biệt là diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 26.195 ha (tăng 1.275 ha so với cùng kỳ) chuyển từ nuôi các đối tượng thủy sản khác sang nuôi tôm sú và tôm chân trắng 714 ha, chuyển từ hình thức nuôi quảng canh sang nuôi thâm canh và bán thâm canh là 315 ha, nâng tổng số đến nay được 6.784 ha và chuyển từ hình thức khác sang siêu thâm canh 80 ha.


Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020: kết quả, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê chuẩn nghị quyết về lãnh đạo phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực đến năm 2030. Theo đó, UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt Đề án phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030, trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đã phối hợp các sở, ngành tỉnh và địa phương xây dựng hoàn chỉnh đề án và đã trình UBND tỉnh.


Đặc biệt, trong chương trình phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn, trên địa bàn tỉnh, có 13 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, trong đó có 02 làng nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 06 làng nghề tiểu thủ công nghiệp và 05 làng nghề chế biến thực phẩm. Về ngành nghề nông thôn, đến nay, đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2018-2020. 
Đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, trong 6 tháng đầu năm, đã thành lập mới thêm 07 HTX, nâng tổng số đến nay trên địa bàn tỉnh có 74 HTX nông nghiệp - thủy sản, với 4.480 thành viên, diện tích đất tham gia hợp tác là 2.385 ha, doanh thu bình quân đạt 1,1 tỷ đồng/HTX. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.897 Tổ hợp tác (THT) nông nghiệp sản xuất lúa 995 THT; trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày 272 THT; cây ăn trái 58 THT; hoa kiểng 14 THT; chăn nuôi 260 THT; thủy sản 230 THT; dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp 68 THT), với 33.854 thành viên tham gia, bình quân mỗi THT có 17 thành viên.
Từ thành công trong các mô hình phát triển kinh tế ở nông thôn, tính đến hết tháng 6/2018, đã có 30/85 xã đạt chuẩn xã NTM, chiếm tỷ lệ 35,3%; xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên có 07 xã, chiếm tỷ lệ 8,2%; xã dưới 10 tiêu chí có 21/85 xã, chiếm 24,7%; số tiêu chí đạt bình quân/xã là 13,4 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 28,6 triệu đồng/người/năm (tăng 1,7 lần so với năm 2013). 


Hiện nay, 100% số xã trong toàn tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, tuy nhiên cần phải đều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế. Qua rà soát, hầu hết các xã đều có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương và theo quy định của Trung ương. Đầu năm, đã phân bổ kinh phí cho 44 xã thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới (chủ yếu tập trung cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã dự kiến đạt chuẩn trong năm 2018). Các xã còn lại sẽ phân bổ điều chỉnh trong năm 2019.
Với việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả, cùng với đẩy mạnh những nhiệm vụ đột phá nhằm tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ về phát triển kinh tế - xã hội không chỉ góp phần sớm hoàn thành mục tiêu trong xây dựng NTM mà còn xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để đưa Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020./.


Bình Định
 

Tin tức cùng chuyên mục

Hội Cựu chiến binh Nghệ An tích cực trong xây dựng NTM

Ngày đăng 19/11/2018
Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, từ tháng 4/2012, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Cựu Chiến Binh Nghệ An gương mẫu, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới” tới các cấp hội với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả.

Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng NTM tại Quảng Trị

Ngày đăng 15/11/2018
Trong thời gian qua, các Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, cùng với việc chuyển đổi mô hình HTX năm 2012, các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã không ngững đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM ở địa phương.

Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng NTM tại Quảng Trị

Ngày đăng 15/11/2018
Trong thời gian qua, các Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, cùng với việc chuyển đổi mô hình HTX năm 2012, các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã không ngững đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM ở địa phương.

Huyện Vụ Bản tập trung sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần xây dựng NTM

Ngày đăng 11/11/2018
Xác định sản xuất nông nghiệp là thế mạnh mũi nhọn kinh tế của địa phương, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đã luôn cố gắng thực hiện tốt công tác quy hoạch diện tích sản xuất lúa cũng như phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tăng hiệu quả sản xuất, góp phần xây dựng NTM.

Việt Yên: Huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng 11/11/2018
Việt Yên là huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ký công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) ngày 08/11/2018.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).

Thể lệ gửi bài đăng

Thông tin tuyên truyền