Hà Nội, Ngày 21/04/2019

Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong xây dựng NTM tại Quảng Trị

Ngày đăng: 15/11/2018   03:03
Mặc định Cỡ chữ

Trong thời gian qua, các Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tăng cường đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, cùng với việc chuyển đổi mô hình HTX năm 2012, các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã không ngững đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM ở địa phương.

Người dân - thành viên HTX Phú Hưng vay vốn trồng rừng FSC. Ảnh:quangtritv.vn

HTX Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng là một trong những đơn vị tiêu biểu phát huy hiệu quả của mình trong việc nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất cho bà con nông dân. Thành lập từ năm 1978 và duy trì hoạt động cho đến nay đã 40 năm. Sau khi chuyển đổi theo Luật, với bộ máy tinh gọn và có năng lực, trình độ, HTX đã xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với qui mô, điều kiện cụ thể của địa phương, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo để quyết định hình thức tổ chức sản xuất, trên cơ sở dân chủ. Đến nay, tất cả các hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp và thương mại phát huy hiệu quả tốt, hoạt động tín dụng nội bộ đã hỗ trợ đắc lực nhu cầu về vốn, dịch vụ ung cứng vật tư đã đáp ứng kịp thời phân bón giống cây cho xã viên trước vụ sản xuất, HTX đã vận động xã viên phát triển mô hình trồng rừng FSC (chứng nhận quản lý rừng bền vững) đã nâng cao chất lượng trồng rừng, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích. Qua nhiều lần thu hoạch người dân đã thấy rõ lợi ích của việc tham gia trồng rừng bền vững đó chính là đất đai được bảo vệ, hạn chế xói mòn đất, môi trường được cải thiện. Chính vì vậy sau thu hoạch HTX tiếp tục trồng lại rừng FSC và đang mở rộng diện tích lên 177 ha với sự tham gia của 12 hộ dân. Hiện nay HTX đang tích cực vận động người dân trồng rừng với định hướng bao tiêu hộ trồng rừng, liên kết nguyên chuỗi từ đầu vào, khai thác chế biến và xuất khẩu.

Tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, sau khi triển khai chương trình xây dựng NTM Đảng ủy chính quyền địa phương đều xác định tầm quan trọng của 19 tiêu chí để có định hướng triển khai thực hiện cho phù hợp. Điều đặc biệt xã Vĩnh Thủy đã tìm được hướng đi đặc biệt để 05 HTX chuyển đổi thành công và hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò bà đỡ cho nông dân và liên kết để tiêu thụ nông sản cho bà con. Nhờ vậy xã Vĩnh Thủy sớm hoàn thiện tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất. Địa phương cũng đã đạt được nhiều tiêu chuẩn liên quan khác về thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thông qua HTX để HTX làm tốt vấn đề liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, từ khâu đầu vào sản xuất cho đến khâu đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Đến thời điểm này, các HTX trên địa bàn cơ bản đã làm tốt các khâu dịch vụ đầu vào và tìm được thị trường đầu ra.

Có thể thấy, ngay sau khi có phong trào xây dựng NTM, chính quyền và các cấp, các ngành chức năng của tỉnh đã cùng vào cuộc nhằm củng cố phát huy tốt vai trò HTX trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong xây dựng NTM,  các xã được yêu cầu bắt buộc phải có HTX hoạt động hiệu quả, có liên kết tiêu thụ nông sản cho bà con. Chính quyền các địa phương và bản quản lý HTX luôn đặc biệt chú trọng tìm mọi giải pháp để nhằm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới về xây dựng NTM. Vì vậy việc đồng hành để củng cố các HTX hoạt động tốt theo Luật HTX năm 2012 luôn được chính quyền và ngành nông nghiệp địa phương luôn đặc biệt quan tâm. Trong đó chú trọng đến việc bao tiêu sản phẩm, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân phù hợp với thực tế yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương.

Với 08 xã điểm để xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đa phần các HTX tại các địa phương này đều hoạt động khá tốt, đảm bảo cung ứng dịch vụ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích từ quy hoạch đồng ruộng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tại một số địa phương các HTX còn linh động để kết nối thực hiện sản xuất nông sản sạch, sản xuất theo phương thức canh tác tự nhiên vừa đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, vừa nâng cao giá trị thu nhập cho người nông dân. Toàn tỉnh hiện có 274 HTX nông nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật HTX nông nghiệp năm 2012 với hơn 68.800 thành viên. Đây cũng là tiền đề để các HTX phấn đấu thực hiện tốt tiêu chí bao tiêu sản phẩm cho bà con, góp phần xây dựng NTM ở các địa phương.

Thanh Tuấn

Tin tức cùng chuyên mục

Xã Đông Hưng đưa hành, tỏi trở thành cây trồng chủ lực

Ngày đăng 07/01/2019
Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm trên cơ sở khai thác các điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, về thổ nhưỡng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã xây dựng được những sản phẩm chủ lực trong đó nổi bật là mô hình trồng hành tỏi. Nhờ loại cây này mà nhiều gia đình đã từng bước thoát nghèo và có kinh tế ổn định, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM ở địa phương.

Xã Đại Hà hoàn thành xây dựng NTM theo kế hoạch

Ngày đăng 07/01/2019
Là một trong hai xã đăng ký về đích NTM năm 2018 của huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), thời gian qua xã Đại Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khai thác có hiệu quả sự đồng thuận trong nhân dân để từng bước hoàn thiện bộ mặt NTM ở địa phương.

Khởi sắc NTM ở huyện vùng cao Văn Chấn

Ngày đăng 07/01/2019
Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xác định chương trình xây dựng NTM là một động lực quan trọng để phát triển mọi đời sống xã hội với sự cố gắng của Đảng bộ và nhân dân.

Phú Thọ có thêm 20 xã NTM trong năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tích cực triển khai toàn diện các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Xã Đức Bình đạt tiêu chí về y tế trong xây dựng NTM

Ngày đăng 03/01/2019
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên ở xã Đức Bình, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận , người dân địa phương tham gia BHYT qua mỗi năm ngày càng tăng. Cho đến thời điểm này khoảng 90% tỷ lệ người dân trong xã đã tham gia BHYT. Qua đó góp phần giúp cho địa phương đạt tiêu chí số 15 về y tế trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Tiêu điểm

Hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu chiến lược cán bộ của Đảng

Tiếp tục quán triệt, hoàn thiện Chiến lược cán bộ và nhiệm vụ đề ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ” và “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và thực hiện thành công Chiến lược cán bộ của Đảng, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đặt ra đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong thời gian tới là cần phải thể chế hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW thành các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC).