Bạn đọc viết
Hoàn thiện các quy định trong Luật Cán bộ, công chức

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Cán bộ, công chức. Luật gồm 10 chương, 87 điều. Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. Đến nay, Luật đã được thi hành hơn 7 năm, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Luật đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Tại Tờ trình số 107/TTr-UBTVQH14 ngày 11/6/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 có nêu: Kế hoạch 04/KHTW ngày 16/11/2016 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có giao Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “rà soát các quy định xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật hành chính nhà nước”; trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giao Chính phủ khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về cán bộ, công chức qua đó, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức kể cả khi đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ra khỏi bộ máy nhà nước.

Tạo động lực phát huy vai trò đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn trong giáo dục, đào tạo hiện nay

Sự nghiệp “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TƯ của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đang được tiến hành một cách mạnh mẽ ở các trường cao đẳng, đại học và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu là do các trường đã phát huy được vai trò của đội ngũ giảng viên, trong đó có giảng viên khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV).

TIN MỚI NHẤT
Hội thảo khoa học "Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế"
Phú Yên: 9 nội dung trọng tâm thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2018
Hòa Bình: Giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/06/2018 04:52)
Hội thảo khoa học "Tiếp tục nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn quốc tế"
Sáng 19/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng Tạp chí Tổ chức nhà nước theo tiêu chuẩn  ...
Tin mới nhất

Yên Bái: Công bố quyết định hợp nhất một số cơ quan đảng - chính quyền

Bộ Nội vụ ra mắt Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển “văn hóa mạng” ở Việt Nam hiện nay

Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo hiểm y tế

An Giang ứng dụng Zalo xây dựng chính quyền 4.0

Bến Tre: Tăng cường cải cách chế độ công vụ, công chức

Tin xem nhiều

Làm gì để thực sự đổi mới đánh giá cán bộ?

Môi trường làm việc là điều kiện để cán bộ, công chức phát huy khả năng công tác

Luân chuyển cán bộ cấp xã

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu - Một năm nhìn lại

Hai sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

Một số vấn đề về tăng cường công tác quản lý và bảo trì hệ thống quốc lộ ở Việt Nam

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh HĐND, UBND

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.