09/08/2018 02:07
Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính

Cổng thông tin điện tử của tỉnh được xây dựng tích hợp với 48 trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện (đạt tỷ lệ 100%). Việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được duy trì và hoạt động hiệu quả.

Lãnh đạo Trung tâm hành chính công huyện Thiệu Hóa hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính.

Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”, hàng năm UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch CCHC với đầy đủ các nội dung cần thực hiện, xác định cụ thể từng nhiệm vụ, phân công rõ ràng cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian hoàn thành đến từng đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, các cấp, các ngành bám sát tinh thần chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức, công dân.

Từ năm 2015 đến năm 2017, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt và đưa vào sử dụng nhiều đề án, chỉ thị và quy định quan trọng, như: Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC; quy định xác định chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện; chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong công tác cải cách TTHC; chỉ thị về tập trung nâng cao và cải thiện chỉ số CCHC tỉnh Thanh Hóa... Để các đề án, chỉ thị và quy định được triển khai hiệu quả, hằng năm Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác CCHC; Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC. Từ năm 2015 đến năm 2017, đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại 66 sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại 148 sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã. Qua kiểm tra đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị, từ đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị đưa ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Xác định việc rà soát, đơn giản hóa TTHC là nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến hiệu quả của công tác CCHC, từ năm 2015 đến năm 2017, các đơn vị được giao chủ trì và phối hợp đã tiến hành rà soát, đánh giá 94 TTHC. Trong đó, giữ nguyên 18 TTHC, đề nghị đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 76 TTHC. Tổng chi phí tiết kiệm sau khi đơn giản hóa các TTHC trong 3 năm là hơn 8 tỷ 645 triệu đồng; tỷ lệ cắt giảm luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Việc đơn giản hóa TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân.

Để tạo bước đột phá trong CCHC, từ tháng 11/2017, Trung tâm hành chính công tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các sở, ngành cấp tỉnh được thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh, trừ Ban Dân tộc, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh là những đơn vị có số hồ sơ giải quyết ít nên trước mắt chưa áp dụng tại trung tâm. Để hiện đại hóa nền hành chính, tránh tình trạng phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức, đề cao tinh thần phục vụ nhân dân, công khai minh bạch trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã đưa 1.236 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành vào thực hiện tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Đến nay, 27/27 Trung tâm hành chính công cấp huyện cũng đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. Đặc biệt, để tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được xây dựng tích hợp với cổng thông tin điện tử của tỉnh cung cấp 1.772 dịch vụ công mức độ 2; 38 dịch vụ công mức độ 3 và 4 dịch vụ công mức độ 4. Dự kiến hết năm 2018 sẽ có 800 dịch vụ công ở cả 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sẽ triển khai thí điểm ở các lĩnh vực có liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

Việc hiện đại hóa nền hành chính cũng ngày càng được quan tâm. Cổng thông tin điện tử của tỉnh được xây dựng tích hợp với 48 trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện (đạt tỷ lệ 100%). Việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được duy trì và hoạt động hiệu quả. 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã thực hiện việc ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản qua mạng. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 được thực hiện tại 71 cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước. Đến hết năm 2017 đã nhân rộng và đưa vào sử dụng ở 64 xã, thị trấn của 11 huyện trên địa bàn tỉnh. Năm 2018, sẽ có thêm 60 xã, thị trấn đưa vào sử dụng. Hệ thống này đã góp phần quan trọng trong công tác CCHC, hướng đến phục vụ tổ chức, cá nhân một cách công khai, minh bạch, hiệu quả.

Hiệu quả công tác CCHC được thể hiện rõ nét trong kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị. Năm 2015, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 3.150.179 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn là 3.058.058 hồ sơ. Năm 2016 tiếp nhận 4.221.349 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn là 4.124.509 hồ sơ. Năm 2017, tiếp nhận 3.281.500 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã trả kết quả đúng hạn là 3.226.809. Để tiếp tục tạo ra bước đột phá trong CCHC, các cấp, các ngành cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nâng cao mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ công.

Tố Phương

Theo: baothanhhoa.vn
[234]
Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chínhLãnh đạo Trung tâm hành chính công huyện Thiệu Hóa hướng dẫn người dân tra cứu thủ tục hành chính. Để thực hiện hiệu quả khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện mạnh
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Áp dụng mô hình quản lý thực thi công việc theo kết quả trong cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam
Nam Định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công ở nước ta hiện nay
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(12/10/2018 04:45)
Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều Nguyễn - Giá trị lịch sử và đương đại"
Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo Khoa học "Dấu ấn cải cách hành chính triều  ...
Tin mới nhất

Đẩy mạnh việc thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ

Cử tri và Nhân dân kỳ vọng vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng

Bình Phước cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng

Đắk Nông thực hiện “Năm dân vận chính quyền”: Xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức vì dân

Thành lập thành phố Đồng Xoài thuộc Bình Phước

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.