Cải cách hành chính
Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại thành phố Bến Tre

Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính (CCHC) trong chiến lược phát triển của thành phố Bến Tre, những năm qua Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các cấp, các ngành, từ thành phố tới cơ sở. Trong đó, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần rút ngắn thời gian giao dịch giữa người dân với các cơ quan hành chính nhà nước, tạo điều kiện thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư vào địa phương cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan hành chính trước người dân và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tỉnh Long An gắn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức với quá trình cải cách hành chính

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đề ra mục tiêu: đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển đất nước. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cần phải có các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả. Vì vậy, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng ở tỉnh Long An luôn được quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tỉnh Long An đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, cải cách hành chính (CCHC) được đặt ra như một đòi hỏi khách quan, tạo tiền đề và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 xác định CCHC là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Với tầm quan trọng đó, những năm qua Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An đã xác định nhiệm vụ CCHC là một trong những nội dung trọng tâm và được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng nhanh và bền vững.

Thay đổi phương thức thực hiện để nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương; đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính, cải cách TTHC với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát TTHC

TIN MỚI NHẤT
Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính
Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính
Hà Giang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII)
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Nâng cao năng suất lao động - Yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tố cáo qua điện thoại: Ăn lương dân đóng thuế thì dân yêu cầu phải làm

Không có chuyện cán bộ không làm được việc vẫn ngồi “ghế” lãnh đạo

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch đặc khu có cần Bộ Nội vụ giới thiệu?

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 63,8% điều kiện đầu tư kinh doanh

Quảng Ngãi: Còn nhiều hạn chế trong cải cách hành chính

Tin xem nhiều

Những điểm mới về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức công sở

Những nội dung mới về nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ

Nghiên cứu mô hình quản lý công mới góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiệu lực, hiệu quả

Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức hành chính nhà nước

Kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới

Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước

Cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.