Cải cách hành chính
Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính

Những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định nhiệm vụ CCHC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt và là trách nhiệm chính của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan công quyền của tỉnh đêu xác định chủ thể những lợi ích của cải cách hành chính trên hết, trước hết đó chính là nhân dân, là doanh nghiệp. Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt là phải luôn luôn lấy sự hài lòng của nhân dân, tổ chức làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC, với phương châm CCHC là thường xuyên, kiên trì, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Quảng Ninh: Khẳng định vị trí top đầu về cải cách hành chính

Cảm nhận đầu tiên của bất kỳ công dân nào khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, các trung tâm cấp huyện hiện nay đó là không hề có khoảng cách giữa người dân và cán bộ công chức, dù là ở khía cạnh vật lý hay tâm lý. Từ cách bài trí không gian tiếp nhận, làm việc không để vách kính ngăn, đến tác phong làm việc của cán bộ tại các trung tâm, quy trình giải quyết công việc. Như tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bất kỳ ai đến làm việc đều có cảm nhận về sự ngăn nắp, quy củ, thông tin cần thiết đều rất dễ dàng tìm kiếm và được hướng dẫn cụ thể, những cán bộ được bố trí làm việc tại đây đều đảm bảo về năng lực, thẩm quyền, trách nhiệm.

Sơn La: Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 02 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh

Thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó có kiểm tra về công tác CCHC tại các sở, ngành và 12 huyện, thành phố. Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị có giải pháp, biện pháp thực hiện nghiêm túc, có kết quả những nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao.

Phú Yên: Chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả, ngày 05/03/2018, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

TIN MỚI NHẤT
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngọn lửa cải cách đã được lan toả nhiều hơn tới các địa phương
Nghệ An: Chấn chỉnh việc cán bộ, công chức đi muộn, về sớm, chỉ lo làm việc cá nhân
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/03/2018 03:15)
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sáng 23/03/2018, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.  ...
Tin mới nhất

Thanh Hóa: Hơn 99% hồ sơ qua Trung tâm hành chính công cấp tỉnh được giải quyết đúng hạn

Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở Bắc Ninh

Hà Nội: Khẳng định tính đúng đắn của mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Hải Phòng: Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ xã, phường, thị trấn hiện nay

Cơ chế đặc thù - Động lực thúc đẩy TPHCM phát triển: Không chờ vào “bánh ngân sách”

New Zealand – quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới

Tin xem nhiều

Những điểm mới về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức công sở

Những nội dung mới về nghĩa vụ và quyền của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ

Nghiên cứu mô hình quản lý công mới góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiệu lực, hiệu quả

Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức hành chính nhà nước

Kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới

Hoàn thiện thể chế về công khai, minh bạch trong quản lý hành chính nhà nước

Cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đổi mới đất nước

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.