08/10/2018 02:17
Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ (phiên bản 1.0)

Với nỗ lực xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ nhằm tạo mô hình Bộ Nội vụ điện tử để thống nhất mang tính định hướng, đồng thời là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính phủ điện tử kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 2285/QĐ-BNV về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, phiên bản 1.0.

Sơ đồ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ phiên bản 1.0

Theo đó, Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ xác định danh mục cấu phần của Chính phủ điện tử, yêu cầu, lộ trình và kế hoạch triển khai để xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) tại Bộ Nội vụ. Đây cũng là căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xác định vị trí, trách nhiệm của đơn vị mình trong việc phát triển CPĐT đồng bộ, thống nhất tại Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, còn là căn cứ để triển khai CPĐT tại Bộ Nội vụ một cách hiệu quả, thống nhất, đảm bảo liên thông, đồng bộ giữa các đơn vị trong Bộ Nội vụ. Xây dựng bộ các tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ được sử dụng trong thẩm định và phát triển các dự án CNTT nhằm đảm bảo duy trì kiến trúc CPĐT một cách thống nhất tại Bộ. Đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, hạ tầng thông tin giữa các hệ thống thông tin. Đảm bảo khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016 - 2020.

Kiến trúc CPĐT của Bộ Nội vụ áp dụng cho các cơ quan gồm các Ban, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin. Các đơn vị này sử dụng kiến trúc làm cơ sở để triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong phạm vi của mình.

Kiến trúc áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Nội vụ trong việc triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT với các yêu cầu từ các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan quản lý nhà nước Bộ Nội vụ….

Theo kết quả khảo sát, tính đến tháng 06/2018, Bộ Nội vụ có 06 nhóm dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 (cụ thể là các dịch vụ công cho 41 TTHC đại diện về: Chấp thuận tổ chức đại hội thường niên, đại hội cấp trung ương hoặc toàn đạo; Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng; Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử; Cấp bản sao, chứng thực lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia, cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ, Thành lập, giải thể Hội và tổ chức phi chính phủ, Nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức nhà nước, Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đã có thông báo nghỉ hưu, Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ).

Bộ Nội vụ đã triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ và tích tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://www.moha.gov.vn).

Hệ thống thông tin Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ được xây dựng theo mô hình kiến trúc tập trung, hướng dịch vụ (SOA) và kiến trúc phân tầng đáp ứng kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 về việc ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 1.0. Cụ thể, kiến trúc bao gồm 8 tầng dựa trên khung kiến trúc CPĐT cấp bộ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và nghiệp vụ của Bộ Nội vụ: Người sử dụng hệ thống, Các kênh giao tiếp, Dịch vụ Cổng thông tin điện tử, Dịch vụ công trực tuyến, Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu, Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp, Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý, chỉ đạo.

Theo: moha.gov.vn
[1982]
Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ (phiên bản 1.0)Sơ đồ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ phiên bản 1.0 Theo đó, Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ xác định danh mục cấu phần của Chính phủ điện tử, yêu cầu, lộ trình và kế hoạch triển khai để xây dựng Chính phủ điện tử
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn La
Quảng Ninh tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(18/10/2018 04:37)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Chiều ngày 18/10, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ  ...
Tin mới nhất

Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị

Trình Chính phủ phương án cắt giảm trên 70% điều kiện đầu tư kinh doanh

Năm 2025: 100% hồ sơ BHXH sẽ được số hoá

Công đoàn Bộ Nội vụ: Tập huấn về Cách mạng 4.0 và ứng dụng trong xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.