Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
Mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính

Trong tiến trình cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính có tầm quan trọng đặc biệt. Thủ tục hành chính được thực hiện hiệu quả không chỉ góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào các cơ quan nhà nước mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính không đơn giản là sửa đổi được bao nhiêu quy định, mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo kết quả. Cải cách thủ tục hành chính là cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước và người dân, đáp ứng yêu cầu của người dân trong thụ hưởng các dịch vụ hành chính công. 

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ cơ sở

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, nhiều địa phương, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở vẫn còn cồng kềnh,chồng chéo, nhiều đầu mối. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước còn rất lớn, nhất là ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nhưng hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tình hình trên đang tác động trực tiếp đến vai trò lãnh đạo, uy tín của cấp ủy, chính quyền và niềm tin của nhân dân.

Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”- vấn đề cấp bách hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực tiễn công tác tổ chức cán bộ hiện nay đang đặt ra đòi hỏi cấp bách phải khắc phục những hạn chế, thiếu sót, bất cập, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sử dụng cán bộ. Để góp phần làm rõ những vấn đề trên, từ số báo hôm nay, Báo Quân đội nhân dân giới thiệu vệt bài “Kiểm soát quyền lực, chống “chạy chức, chạy quyền”-vấn đề cấp bách hiện nay”.

Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2017

Sáng ngày 02/5/2018, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 (PAR INDEX 2017) của 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 (SIPAS 2017).

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân và ý chí thống nhất đất nước

1. Với một niềm tin mãnh liệt vào chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chính nghĩa, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chiến đấu bền bỉ, anh dũng trong suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), giành thắng lợi, thống nhất non sông về một mối. Thắng lợi đó là sự kết hợp của ý chí sắt đá, nguyện vọng thống nhất của nhân dân với chiến lược chỉ đạo kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng. Trên cơ sở thực tế diễn biến ngày càng có lợi cho cách mạng trong thời gian cuối của cuộc kháng chiến, Đảng ta đã đề ra chủ trương chiến lược quan trọng, chuẩn bị cho Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

TIN MỚI NHẤT
Tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ ở Liên bang Nga hiện nay
Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong việc soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, pháp lệnh
Những vấn đề lý luận về phản biện chính sách công
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/05/2018 09:54)
Tạp chí Quản lý nhà nước kỷ niệm 25 năm ngày ra số đầu tiên
Chiều ngày 22/5, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí Quản lý nhà nước trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày xuất  ...
Tin mới nhất

Bác Hồ vận dụng Luật Hồi tỵ?

Khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên

Thủ tướng chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019

Tăng cường giáo dục liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Xây dựng, thực hiện và hoàn thiện cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Long An: Nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách thủ tục hành chính

Bình Dương: Những điển hình trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Làm gì để thực sự đổi mới đánh giá cán bộ?

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.