Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả triển khai các văn bản của Đảng, quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức

Ngày 26/7, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với tỉnh Ninh Thuận về tình hình và kết quả triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 Khóa XII và các quy định của Quốc hội, Chính phủ về tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức.


Cùng tham gia Đoàn công tác có đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ và lãnh đạo một số vụ chức năng của Bộ, Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị

Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương, trong đó đã bước đầu có sự phân biệt về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp phù hợp với đặc điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính quyền địa phương các cấp nói chung, của chính quyền đô thị nói riêng đã, đang là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống, đặc biệt trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta hiện nay.   

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ

1. Quan niệm Hồ Chí Minh về sự cần thiết hoạch định và thực hiện công tác thương binh, liệt sĩ

Trong cuộc đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước của nhân dân ta, biết bao chiến sĩ cộng sản, quần chúng cách mạng, yêu nước đã ngã xuống, hy sinh nơi chiến trường khốc liệt để xây dựng nên giang sơn gấm vóc hôm nay, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ…”(1).

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Khánh Hòa

Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo quan trọng đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Khánh Hòa trong công tác cải cách hành chính. Bài viết nêu lên kết quả bước đầu trong quá trình triển khai đánh giá chỉ số hài lòng, qua đó đề ra một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Khánh Hòa.

TIN MỚI NHẤT
Định hướng chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt trong thời gian tới
Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và tinh thần đại đoàn kết
Quá trình cải cách hành chính: Không để cán bộ yếu kém làm trì trệ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(15/08/2018 03:31)
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật
Sáng 15/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Bộ trưởng Bộ Nội vụ  ...
Tin mới nhất

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Không áp từ trên xuống thì không ai muốn cải cách

Đánh giá thực chất - lực đẩy nâng chất lượng đội ngũ cán bộ

Về xây dựng Nhà nước pháp quyền về tôn giáo

Phú Yên: Hơn 430 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo viên năm 2018

Thúc đẩy ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Ban hành 9 văn bản QPPL trong tháng 7/2018

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.