Nghiên cứu - Trao đổi
Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

1. Một số yếu tố liên quan

Cụm từ “đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt” (ĐVHCKTĐB) được sử dụng và ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Xét trên tổng thể về phân loại đơn vị hành chính ở Việt Nam, theo Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Việt Nam có 4 nhóm và 11 loại đơn vị hành chính. Cấp tỉnh (nhóm 1) có 2 loại; cấp huyện (nhóm 2) có 5 loại; cấp xã (nhóm 3) có 3 loại. Riêng ĐVHCKTĐB (nhóm 4) chưa có phân loại (theo Hiến pháp, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Như vậy, chỉ có 3 loại như dự thảo Luật ĐVHCKTĐB đề ra hay sẽ có nhiều loại.

Đà Nẵng quan tâm bồi dưỡng, đãi ngộ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo

Tại thành phố Đà Nẵng, tính tới thời điểm này có 09 tổ chức tôn giáo thuộc 06 tôn giáo hợp pháp được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và 13 điểm nhóm của các hệ phái Tin lành, 01 địa điểm của tổ chức Pháp Tạng Phật giáo Việt Nam được chính quyền địa phương cấp đăng ký sinh hoạt với 192 cơ sở thờ tự, hơn 182.000 tín đồ, 1600 chức sắc, tu sỹ.

Theo xu thế chung, các tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tiếp tục mở rộng hoạt động, đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, hình thành những gánh nặng trực tiếp và thường xuyên đặt lên vai đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của thành phố. Nhận thức được rõ vấn đề này, các cấp lãnh đạo của Đà Nẵng đã có những quan tâm đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và thực thi chế độ hỗ trợ đặc thù dành cho đội ngũ này.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về các đặc trưng của nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam

Thuật ngữ “nhà nước kiến tạo” chưa được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến lúc sinh thời. Tuy nhiên, vấn đề kiến tạo (kiến thiết) phát triển đất nước (quốc gia) đã được Người đề cập nhiều với các khía cạnh khác nhau trong các tác phẩm, bài viết và nói của mình. Sự kiến tạo phát triển quốc gia, tức “kiến quốc”(1), hay kiến thiết quốc gia phát triển, xây dựng xã hội mới tốt đẹp, xây dựng và phát triển đất nước bền vững chính là những mục tiêu mà Người đã xác định và quyết tâm thực hiện trong suốt cuộc đời cách mạng của mình.

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện và hiệu quả cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới

Trong thời gian qua, Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (ban hành theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ) đã đạt được những kết quả tích cực và quan trọng; tuy nhiên nhiệm vụ của chặng đường còn lại vẫn nhiều, đặc biệt vừa qua Đảng và Nhà nước đã ban hành một số văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực này. Điều đó đòi hỏi trong thời gian tới cần phải tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện và có hiệu quả những nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước.

Kinh nghiệm tổ chức kiểm soát quyền lực của một số nhà nước trên thế giới

Kiểm soát quyền lực nhà nước đóng vai trò quan trọng và là tất yếu. Không quốc gia nào có thể phát triển nhanh, ổn định và bền vững nếu quyền lực nhà nước không được kiểm soát và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng lạm quyền, tha hóa quyền lực vẫn luôn tiềm ẩn và thường xuyên xảy ra. Một số cá nhân, thậm chí bao gồm cả các cơ quan nhà nước thay mặt nhân dân nắm giữ và thực hiện quyền lực nhà nước nhưng lại lợi dụng quyền lực được giao vào mục đích vụ lợi hoặc vì lợi ích cục bộ.

Việc kiểm soát quyền lực nhà nước được thực hiện bởi nhiều chủ thể, thông qua nhiều hình thức, phương tiện với những nội dung và quy trình kiểm soát khác nhau ở các thời điểm khác nhau. Việc kiểm soát quyền lực nhà nước có thể được tiến hành từ bên ngoài hoặc từ bên trong; có thể kiểm soát công khai, kiểm soát ngầm; kiểm soát giai đoạn, kiểm soát liên tục; có thể giản đơn, có thể phức tạp thông qua các cơ chế kiểm soát. Mỗi quốc gia có những đặc trưng riêng trong việc tổ chức kiểm soát quyền lực nhà nước tùy thuộc vào điều kiện, đặc điểm của quốc gia đó.

TIN MỚI NHẤT
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Ngọn lửa cải cách đã được lan toả nhiều hơn tới các địa phương
Nghệ An: Chấn chỉnh việc cán bộ, công chức đi muộn, về sớm, chỉ lo làm việc cá nhân
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(23/03/2018 03:15)
Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023
Sáng 23/03/2018, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.  ...
Tin mới nhất

Thanh Hóa: Hơn 99% hồ sơ qua Trung tâm hành chính công cấp tỉnh được giải quyết đúng hạn

Quảng Ninh: Hiệu quả từ công tác cải cách hành chính

Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính ở Bắc Ninh

Hà Nội: Khẳng định tính đúng đắn của mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

Hải Phòng: Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ xã, phường, thị trấn hiện nay

Cơ chế đặc thù - Động lực thúc đẩy TPHCM phát triển: Không chờ vào “bánh ngân sách”

New Zealand – quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới

Tin xem nhiều

Đánh giá cán bộ, công chức

Đánh giá và sử dụng cán bộ trong tình hình hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu cải cách nền hành chính nhà nước

Rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Làm gì để thực sự đổi mới đánh giá cán bộ?

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.