Thực tiễn - Kinh nghiệm
Chính sách ưu đãi của một số quốc gia đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và những nội dung có thể tham khảo

Một trong những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 là cho phép thành lập những đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt[1]. Đây là quy định có ý nghĩa lớn laođối với sự phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời, là cơ sở pháp lý để Việt Nam có thể thành lập những đặc khu hành chính - kinh tế với mục tiêu thu hút đầutư, đặc biệt là từ các nhà đầu tư nước ngoài. Để có thể thu hút đầu tư vào các khu vực này, cần phải xây dựng các chính sách và biện pháp ưu đãi, khuyến khích đặc biệt. Bài viết khảo sát kinh nghiệm về các chính sách ưu đãi của một số quốc gia phát triển thành công mô hình đặc khu kinh tế, nêunhững nội dung có thể vận dụng cho Việt Nam trong việc xây dựng pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập, phát triển, quản lý và hoạt động của các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu quả thời Nguyễn (1802-1884) và những bài học kinh nghiệm

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII ngày 4/10/2017, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá những mặt đạt được và những tồn tại, hạn chế của công tác tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta, trong đó chỉ ra: "Cho đến nay, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý; tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới; tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ "hàm" không hợp lý; cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập..."(1). Trước thực tế đó, nhiều chuyên gia và nhà khoa học đã đưa ra nhiều đề xuất đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, qua đó góp phần thực hiện chủ trương xây dựng một chính phủ kiến tạo, trong sạch, liêm chính, hiệu quả. Từ góc nhìn lịch sử, bài viết tìm hiểu những biện pháp cải cách hành chính thời Nguyễn nhằm chỉ ra những bài học kinh nghiệm có thể kế thừa để xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả ở nước ta hiện nay.

Hè phố - tiếp cận quản lý sự thay đổi của chính quyền đô thị

Nhà nước là một thiết chế công quyền với sự phân công chức năng, một khung thể chế ổn định tương đối, một hệ thống tổ chức và nguồn lực tương xứng ở một giai đoạn nhất định. Quản lý nhà nước là một trong những chức năng của tổ chức nhà nước với những yếu tố cấu thành. Trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, sự phân công chức năng ở mọi cấp theo chiều dọc đã được Hiến pháp quy định. Bài viết phân tích một số yếu tố của thiết chế hành chính đô thị - một hình thái chính quyền địa phương, vai trò của nó trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Thể chế pháp lý giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước hiện nay - thực trạng và giải pháp

Thể chế pháp lý giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động giám sát của các cá nhân hay cộng đồng trực tiếp hoặc thông qua các thiết chế giám sát của Nhân dân do pháp luật quy định. Việc hoàn thiện thể chế pháp lý giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

TIN MỚI NHẤT
Bộ Nội vụ sửa quy định những người là công chức
Sẽ sắp xếp lại hàng trăm chi cục thuế, hải quan, phòng giao dịch kho bạc
Nghệ An:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/07/2018 04:06)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Chiều ngày 17/07/2018, tại trụ sở Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển  ...
Tin mới nhất

Hà Nội: Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nâng cao

Khắc phục hạn chế trong việc xây dựng luật, pháp lệnh

Sáp nhập huyện, xã theo lộ trình, giảm tác động đến người dân

Học tập và làm theo phương pháp dân vận Hồ Chí Minh

Nắm vững tính quy luật của sự hình thành, chủ động xây dựng môi trường và điều kiện để thực thi trong thực tiễn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở - kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Gắn kết cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.