10/06/2014 02:27
Ban kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo về cải cách chính sách tiền lương

Sáng ngày 8/4, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi Hội thảo với các chuyên gia về góp ý cải cách chính sách tiền lương cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp đến năm 2020. Đồng chí Đinh Văn Cương, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo.

Bảng lương, mức lương đang bất cập

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tiền lương công chức hiện nay không phản ánh tiền lương công chức hiện nay không phản ánh đúng giá trị sức lao động của họ- một loại lao động đặc biệt – lao động quyền lực. Do đó, các giá trị xã hội của người công chức giảm sút, làm cho hiệu lực thực thi công vụ thấp, dễ bị tổn thương và là lỗ hổng của tình trạng quan liệu, tham nhũng có đất phát triển đã trở thành vấn nạn của quá trình quan lieu, tham nhũng đã trở thành vấn nạn của quá trình phát triển đất nước. Do đó, cần phải sớm cải cách cơ bản chính sách tiền lương hiện nay.

Thiết kế hệ thống bảng lương, mức lương, các loại phụ cấp theo lương,... ngày càng tỏ ra bất cập, mâu thuẫn không phản ánh vị trí làm việc của cán bộ, công chức thực sự là một hệ thống phức tạp, manh mún, phá vỡ tính hệ thống thứ bậc, trật tự, kỷ cương của nền hành chính. Do đó, hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ thấp cần được thiết kế lại cho phù hợp một cash khoa học và tùy theo kinh nghiệm phù hợp của hệ thống tiền lương các nền công vụ thế giới.

TS Thang Văn Phúc đề xuất về nội dung cải cách chính sách tiền lương như sau: cần thiết kế lại trên cơ sở điều chỉnh cơ bản hệ thống tiền lương cho phù hợp với yêu cầu đảm bảo trật tự, thứ bậc hành chính, phản ánh đúng vị trí việc làm của cán bộ, công chức theo 2 hệ: hệ chuyên môn, nghiệp vụ gồm chuyên viên có 10 bậc (từ 1-10); chuyên viên cao cấp 3 bậc (từ 1-3); lãnh đạo, quản lý cấp huyện; lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh; lãnh đạo, quản lý cấp trung ương (Chính phủ, Quốc hội, bộ ngành…). Bên cạnh đó, việc xác định mức lương cơ bản của công chức trên cơ sở tính tới mức lương trung bình xã hội được xác định trên cơ sở tương quan tiền lương giữa các khu vực (trong đó cơ bản là tiền lương trung bình của doanh nghiệp). Nếu thiết kế lương mới áp dụng từ năm 2016 thì cần tính cho lương cơ bản chuyên viên bậc 1 áp dụng cho 2016. Từ năm 2017 trở đi, tiền lương sẽ được điều chỉnh theo mức lạm phát hàng  năm để tính bù tiền lương hàng  năm cho cả hệ thống.

Về phụ cấp tiền lương, TS Thang Văn Phúc cho rằng, để khắc phục nhiều loại phụ cấp hiện nay (khoảng 14 loại) gây nhiều khó khan, không bình đẳng, mâu thuẫn, cần xem xét, tính toán lại các phụ cấp phù hợp… Về tiền lương khu vực doanh nghiệp và sự nghiệp dịch vụ công nên tách quản lý hành chính nhà nước với doanh nghiệp nhà nước và khu vực sự nghiệp dịch vụ công là phù hợp với yêu cầu quản trị mới trong quản lý nền kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền. Do đó, mức tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước và sự nghiệp dịch vụ công cũng tính áp dụng như công chức, chứ không nên áp dụng mức lương cao như hiện nay. Đối với tiền lương khu vực sự nghiệp dịch vụ công cũng tách rõ 2 phần: tiền lương chung và tiền thu nhập do kết quả của các dịch vụ gia tang sinh ra. Việc áp dụng cụ thể sẽ có thiết kế khung tiền lương phù hợp áp dụng cho hai khu vực này…

Cải cách tiền lương sẽ giúp người lao động đảm bảo nhu cầu cuộc sống 

Nên tách tiền lương tối thiểu của khu vực hành chính

Theo ý kiến của TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Quốc hội, về tiền lương công chức hành chính cần có sự phân loại rõ ràng về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các loại công chức. Công chức hành chính đóng vai trò quan trọng trong quản lý đất nước, song lại là khâu yếu nhất trong khu vực hành chính vì vậy cần lựa chọn bộ phận công chức hành chính để cải cách tiền lương, thúc đẩy nâng cao động lực làm việc của đội ngũ công chức hành chính nâng cao hiệu qảu của bộ máy công quyền là cần thiết.

Nên tách tiền lương tối thiểu của khu vực hành chính ra khỏi lương tối thiểu chung và tăng lương tối thiểu của công chức hành chính để đảm bảo lương của đối tượng này ngang bằng sức lao động và tương đương mức lương trong khu vực thị trường. Thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm song song với việc cải cách hành chính nhất là về cấu trúc bộ máy công quyền. Đây là một sự thay đổi lớn trong việc trả lương cho công chức hành chính, gắn thu nhập với kết quả làm việc của công chức hành chính.

Cần phân cấp quản lý tiền lương và thu nhập theo hướng trao quyền tự chủ cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc sử dụng và trả lương cho công chức hành chính địa phương. Bằng cách đó sẽ gắn được lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể…

Về tiền lương của người lao động trong các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, cần phải đổi mới toàn diện về tổ chức, cơ chế hoạt động của các đơn vị dịch vụ công phù hợp với kinh tế thị trường. Giao quyền chủ động và được tạo điều kiện thuận lợi tham gia thị trường, cung cấp tốt nhất dịch vụ công cho xã hội. Chuyển cơ chế cấp phát kinh phí sang đặt hang trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế -kỹ thuật. Xã hội hóa cao độ các dịch vụ công, giao quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trả lương và tự chủ về chi phí thường xuyên. Về bảo hiểm xã hội phải tuân thủ theo pháp luật và sửa đổi luật theo hướng mở rộng đối tượng bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đóng- hưởng. Điều chỉnh lương hưu cho đối tượng thuộc ngân sách nhà nước…

Kết luận buổi Hội thảo, Phó trưởng Ban Đinh Văn Cương tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia. Chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp cần phải cải cách nhưng có lộ trình chuẩn bị kỹ mọi vấn đề. Về ý kiến của các chuyên gia về việc cần thành lập nhóm chuyên gia độc lập thuộc Ban cải cách Chính phủ mà không thuộc bộ ngành nào sẽ hợp lý khi đề xuất các chính sách cải cách cụ thể hơn.

Cũng theo Phó trưởng Ban cải cách tiền lương cũng liên quan đến việc thực hiện quá trình tinh giản cơ cấu chức năng các cơ quan. Việc khó nhất hiện nay là tinh giản biên chế nhưng vẫn phải đảm bảo các chức năng nhiệm vụ…

“Với chức năng thẩm định và nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp của các chuyên gia và đề xuất những nội dung cụ thể với vấn đề cải cách tiền lương”- Phó trưởng Ban Đinh Văn Cương nói.

Theo http://kinhtetrunguong.vn
[2799]
Ban kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo về cải cách chính sách tiền lươngBảng lương, mức lương đang bất cập Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, TS Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, tiền lương công chức hiện nay không phản ánh tiền lương công chức hiện nay không phản ánh đúng giá trị sức lao động của họ- một
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính; đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và của các đơn vị sự nghiệp công lập
Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Đảng bộ tỉnh Sơn La
Quảng Ninh tập trung xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(18/10/2018 04:37)
Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Chiều ngày 18/10, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ  ...
Tin mới nhất

Bắc Ninh nỗ lực thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tinh giản biên chế là xu thế tất yếu và đúng đắn

Công đoàn cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội thi cắm hoa chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước bảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị

Trình Chính phủ phương án cắt giảm trên 70% điều kiện đầu tư kinh doanh

Năm 2025: 100% hồ sơ BHXH sẽ được số hoá

Công đoàn Bộ Nội vụ: Tập huấn về Cách mạng 4.0 và ứng dụng trong xây dựng, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.