29/12/2014 08:08
1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồn

Những sinh viên này sẽ được bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian vừa qua, với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đã tham mưu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách, pháp luật đối với thanh niên.Bộ Nội vụ đã tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2003 - 2010 làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược.

Để triển khai thực hiện Chiến lược, Bộ Nội vụ ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược. Đến nay đã có 63/63 địa phương và 30/30 bộ, ngành đã ban hành Chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên. Việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên đã tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tốt các hoạt động của mình nhằm tập hợp, đoàn kết đông đảo các lực lượng thanh niên, tạo ra động lực thúc đẩy thanh niên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên ngày càng vững mạnh.

Đến năm 2020, thu hút 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Ông Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng và trình Bộ Chính trị thông qua Đề án chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nhằm bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Đề án với mục tiêu từ nay đến năm 2020 thu hút được ít nhất 1.000 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Theo ông Nguyễn Duy Thăng, Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về tổ chức và chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Đề án Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên và công tác thanh niên để phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Bộ Nội vụ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 64 huyện nghèo. Đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện đã có 580 trí thức trẻ được bố trí về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại các xã nghèo thuộc 64 huyện nghèo. Khi về xã công tác, các đội viên Dự án đã nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá, ghi nhận (kết quả đánh giá năm 2013 có 84,58% đội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ). Trên cơ sở kết quả giai đoạn I của Dự án, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép nhân rộng mô hình này đối với các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ông Thăng cho biết, Bộ cũng đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Đến nay, Bộ Nội vụ đã tổ chức tuyển chọn được 500 Đội viên của 34 tỉnh thuộc phạm vi thực hiện Đề án và đang khẩn trương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để đưa các đội viên về xã công tác ngay trong năm 2015./.

                                                                                                                                 Minh Hòa
Theo vov.vn
[2729]
1.000 sinh viên xuất sắc sẽ được bồi dưỡng trở thành cán bộ nguồnTại Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian vừa qua, với trách nhiệm được Đảng, Nhà nước giao làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về thanh niên, Bộ Nội vụ đã tham mưu
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Quản lý viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ theo Luật Viên chức năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Bình Định: Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(17/09/2018 02:57)
Bộ Nội vụ khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ
Thực hiện Quyết định số 1901/QĐ- BNV ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sáng ngày 17/9/2018, tại Học viện Hành chính  ...
Tin mới nhất

Kiên Giang: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc xây dựng chính quyền điện tử

Lạng Sơn: Nỗ lực nâng chỉ số ICT

Nhận diện hành vi gây rối, chống phá ở nước ta hiện nay và những giải pháp phòng, chống

Quý III/2018, Lâm Đồng giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập

Đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Nguyên tắc kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với vị trí việc làm trong quản lý cán bộ, công chức ở nước ta

Nghệ An: Lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng tại bộ phận một cửa

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.