21/11/2014 03:03
Đào tạo lãnh đạo

Chúng ta thường sử dụng thuật ngữ ‘lãnh đạo’ trong các tình huống mà người ta ‘tự nguyện làm theo’ nhà lãnh đạo. Chúng ta tránh sử dụng thuật ngữ lãnh đạo khi cấp dưới thuần túy chấp hành cấp trên. Chúng ta tin chắc rằng mọi người đều tránh sử dụng thuật ngữ này trong tình huống người ta làm theo do bị ép buộc, hăm dọa hoặc bị điều khiển.  Lãnh đạo không chỉ là việc đưa ra những chỉ dẫn từ bên trên. Đó là việc nâng cao vị thế (tăng cường quyền năng) cho các cá nhân và các nhóm để hoạt động độc lập theo một mục đích chung. Đó là việc truyền tải một tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, và tiếp đó là điều hành việc thực hiện. Các hành động lãnh đạo được phân bổ (chia sẻ) thông qua các vai trò hành chính, chuyên môn, quản lý và cung ứng dịch vụ trong toàn tổ chức. Đây cũng là điều gợi suy cho công tác đào tạo và phát triển.

Mọi hoạt động đào tạo lãnh đạo giờ đây được tiến hành trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có những thay đổi lớn, làm đổi thay sâu sắc cách thức vận hành của các tổ chức trên toàn thế giới. Các chính phủ nói chung và hệ thống công vụ nói riêng cũng không là ngoại lệ trước những tác động ảnh hưởng này. Do đó, các nhà trường phải điều chỉnh nội dung và phương pháp đào tạo, lồng ghép những tư duy và sáng kiến mới nhất để cung ứng các khóa học với nhiều kiến thức đặc sắc của công tác lãnh đạo và quản trị quốc gia trên các lĩnh vực cụ thể, đáp ứng được nhu cầu luôn thay đổi của các tổ chức trong thế giới hiện đại. Để có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của các học viên, cho dù họ làm việc ở một bộ hay một cơ quan chính quyền địa phương, doanh nghiệp công, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tư, viện hàn lâm hay bất kỳ đơn vị nào khác, các chương trình đào tạo cần bao gồm những học phần linh hoạt, chẳng hạn như: (1) chuyển hóa tầm nhìn thành các chiến lược; (2) các kỹ năng tác động ảnh hưởng để mọi người nhận biết và thực hiện khác so với trước; (3) lãnh đạo trong hành động; (4) tối đa hóa kết quả thực thi của cá nhân và tổ chức; (5) quản trị tốt và quyết tâm duy trì liêm chính thể chế ở mức độ cao.

Leadership Training

We often use the term ‘leadership’ to describe situations where people ‘choose to follow’ a leader. We choose not to apply the term leadership when subordinates simply comply with superiors; and we believe everyone would agree not to apply it in situations where they follow as a result of coercion, bullying or manipulation. Leadership is not only about providing guidance from the top. It is about empowering individuals and teams to operate independently yet with a shared purpose. It is about communicating a clear vision and strategy, and following up with the execution. Acts of leadership are distributed throughout organizations in administrative, professional, managerial and service delivery roles. This has implications for training and development.

All leadership training now takes place in the context of massive changes in the global economy. These changes have radically changed the way organizations operate throughout the world and neither governments generally, nor the public service specifically, are exempt from these influences. All schools therefore must adapt their training content and methods to incorporate the latest thinking and initiatives to deliver insightful courses in specific areas of leadership and governance that meet the ever-changing needs of organizations in the modern world. Training programs should comprise flexible modules that are highly relevant for a diverse range of trainees whether they work for a ministry or a local government agency, public enterprise, non-governmental organization, private sector business, academic institution or any other entity, such as: (1) turning vision into strategies; (2) key skills in influencing people to see and do things differently; (3) leadership in action; (4) maximizing individual and organizational performance; and (5) good governance and compliance to maintaining a high level of institutional integrity. 

ThS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ
[3242]
Đào tạo lãnh đạoMọi hoạt động đào tạo lãnh đạo giờ đây được tiến hành trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu có những thay đổi lớn, làm đổi thay sâu sắc cách thức vận hành của các tổ chức trên toàn thế giới. Các chính phủ nói chung và hệ thống công vụ nói riêng cũng không là
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Đó là dân vận
Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”
An Giang: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(19/01/2018 10:31)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Nội vụ năm 2017
Chiều ngày 18/1/2018, tại Hà Nội, cơ quan Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Đồng chí  ...
Tin mới nhất

Kinh nghiệm phát huy vai trò quản lý phát triển xã hội của chính quyền cơ sở ở một số nước trên thế giới

Tổng Bí thư: Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng

Bài toán tài chính trong tinh giản biên chế

Nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Phương pháp đánh giá công chức của Nhật Bản - kinh nghiệm đối với Việt Nam

Quảng Ninh: Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Tin xem nhiều

Cải cách hành chính

Văn bản điện tử

Thể chế

Hệ thống chính trị

Thay đổi văn hoá của tổ chức

Trật tự thứ bậc

Chung tay lãnh đạo

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.