29/10/2014 01:53
Pháp luật về công vụ

Theo nghĩa rộng, luật công vụ là một ngành thuộc luật về công chức, viên chức công – luật này lại là một mảng trong luật hành chính có chủ đề rộng hơn. Luật hành chính là ngành luật xem xét các cơ quan thuộc chính phủ chịu trách nhiệm điều hành hành chính. Thuật ngữ luật công vụ được sử dụng nhiều hơn theo nghĩa hẹp bao gồm các điều khoản hiến định và các chế định pháp lý áp buộc thực hiện nguyên tắc thực tài trong tuyển chọn công chức, viên chức, nhân viên công, và điều chỉnh các vấn đề như bổ nhiệm, điều động, nghỉ phép và thôi việc. Chế độ đãi ngộ trong công vụ thường được quy định bằng pháp luật. Thông thường, các quy định liên quan đến các quyền công đoàn và thương lượng tập thể nằm trong một nhánh pháp luật riêng biệt. Việc khen thưởng và đàm phán về tiền lương thường thuộc phạm vi của pháp luật về công vụ. Các nhân viên do luật lao động chung điều chỉnh có thể được khen thưởng theo bất kỳ cách thức nào trên cơ sở quy định của pháp luật về lương tối thiểu và các thỏa ước thương lượng tập thể. Công chức có thể được hưởng những gói khen thưởng phản ánh những yếu tố không mang ý nghĩa thị trường.

Ảnh minh họa: internet

Pháp luật về công vụ có chủ đích dung hòa giữa yêu cầu công chức phải chấp hành chỉ đạo của chính phủ đồng thời yêu cầu họ phải luôn tôn trọng và duy trì các thể chế nhà nước. Tuy khác nhau về truyền thống và hệ thống pháp lý, nhưng có sự đồng thuận rộng rãi rằng nhà nước pháp quyền, năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, tính đáng tin cậy, khả năng lường tính, trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và sự tham gia của công dân là những nguyên tắc chủ đạo của nền hành chính. Bên cạnh việc vận dụng những nguyên tắc và tiêu chuẩn chung để thực thi thông qua pháp luật về công vụ, các tổ chức nhà nước còn phải thực hiện trách nhiệm truyền thống của người sử dụng lao động. Điều này đòi hỏi ban hành các quy định cụ thể về tuyển dụng, lựa chọn, đề bạt và đãi ngộ. Nhìn chung, các nước thường thành lập một cơ quan trung ương đảm trách công tác quản lý tổng thể, bao gồm đề xuất xây dựng quy định pháp luật và theo dõi kiểm tra việc quản lý công vụ tại các bộ và các cơ quan.

---------------------------------

Civil service legislation

In a broader sense, the law of civil service is a branch of the law of public officers, which in turn is a part of the more general subject of administrative law. Administrative law is the branch of law that oversees the bodies of government that are responsible for administration. The term "civil service law" is more commonly used in the narrow sense of the constitutional provisions and statutory regulations imposing the merit principle in the selection of officers and employees and regulating such matters as promotion, transfer, leave of absence, and discharge. Civil service remuneration is often determined by legislation. Regulations concerning trade union rights and collective bargaining are normally regulated in a separate piece of legislation. Rewards and wage-bargaining are often also covered by civil service legislation. General labor law employees can be rewarded in any manner subject to minimum wage legislation and collective bargaining agreements. Civil servants can have rewards packages reflecting factors other than market conditions. 
The intent of civil service legislation is to balance the requirement that civil servants be responsive to the government, with the parallel requirement that they respect and maintain state institutions over time. Legal traditions and systems differ, but there is a general consensus that the rule of law, technical and managerial competence, reliability, predictability, accountability, transparency, and citizen’s participation are all principles that should guide public administration. In addition to transmitting general principles and standards for performance through civil service legislation, the state organizations must also fulfill the traditional responsibilities of an employer. This requires specific regulations covering staffing and career management policies—including systems for recruitment, selection, promotion, and remuneration. Generally, a central body is defined to be in charge of the overall management, including proposing legislation and monitoring the civil service management at ministries and agencies. 
THS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ
[3796]
Pháp luật về công vụẢnh minh họa: internet Pháp luật về công vụ có chủ đích dung hòa giữa yêu cầu công chức phải chấp hành chỉ đạo của chính phủ đồng thời yêu cầu họ phải luôn tôn trọng và duy trì các thể chế nhà nước. Tuy khác nhau về truyền thống và hệ thống
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Chặng đường 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Không xây dựng vị trí việc làm, không thể cải cách tiền lương
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(21/08/2018 03:50)
Hội nghị chuyên đề về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ
Sáng ngày 21/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề để xin ý kiến chỉ  ...
Tin mới nhất

Hưng Yên giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính từ 20-40%

Tiền Giang: Cải cách hành chính ở các xã nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ nhân dân

Lâm Đồng: Xây dựng Chính phủ điện tử để đột phá cải cách hành chính

Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng K. Marx và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

"Hội quán"- Mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Đồng Tháp

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Thông tin tuyên truyền

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.