07/10/2014 04:17
Đạo đức và sự thay đổi của tổ chức

Nói chung, đạo đức của tổ chức luôn gắn chặt với nền tảng tâm hồn - sự hiểu biết của tổ chức về bản sắc, những niềm tin và chân giá trị sâu sắc của mình. Tất cả tổ chức cần tự xây dựng hệ ý thức về cốt lõi tinh thần và đạo đức của tổ chức mình. Có dấu hiệu cho thấy thiết chế ở một số nước trên thế giới đang bị chỉ trích do sự khủng hoảng về ý nghĩa, mục đích và uy quyền đạo lý.

Sự thay đổi nhanh chóng, tính cơ động cao, toàn cầu hoá, những mâu thuẫn chủng tộc, sắc tộc đang phá vỡ cấu trúc cộng đồng. Trong khoảng 40 năm qua, có nhiều vấn đề về đạo đức đã được xem xét. Đáng tiếc là nhiều dự án trong lĩnh vực thay đổi của tổ chức, do tập trung nhiều tâm sức cho việc xây dựng và thực hiện những chiến lược thay đổi mới, nên thiếu chú ý đến những vấn đề đạo đức liên quan đến quá trình thay đổi.

Ảnh minh họa: internet

Các khách hàng, nhà thực tiễn và nhà nghiên cứu tiếp thu các giá trị của tổ chức và cả của cá nhân từ các dự án thay đổi. Trong đó, các nhà quản lý, điều hành cần lưu ý đến 7 nội dung: Thứ nhất, nhận thức được và nhạy bén với các vấn đề đạo đức trong lĩnh vực thay đổi của tổ chức cũng như nguồn và ưu thế của những vấn đề này. Thứ hai, đưa vào nội dung thảo luận và qua đó đạt được sự nhất trí của khách hàng liên quan đến những vấn đề đạo đức để có định hướng thay đổi. Thứ ba, luôn ý thức rằng đạo đức và các vấn đề về đạo đức trong quá khứ có thể không còn phù hợp với nhu cầu thay đổi rộng lớn, nhanh chóng hiện nay và có những khía cạnh đạo đức mới đang xuất hiện. Thứ tư, loại bỏ các mô hình thay đổi đã lạc hậu. Thứ năm, chú trọng hơn đến việc đánh giá tác động của những hành động can thiệp. Thứ sáu, phát triển và sử dụng được các kỹ năng cần thiết để xây dựng chiến lược thay đổi của tổ chức. Thứ bảy, chấm dứt bàn luận và bắt tay vào việc áp dụng đồng bộ trên thực tế các mô hình tạo ra thay đổi thật sự và có thể đo lường được của tổ chức.

------------------------

Ethics and Organizational change

Organizational ethics must ultimately be rooted in soul - an organization’s understanding of its deeply held identity, beliefs, and values. Every organization needs to evolve for itself a sense of its own ethical and spiritual core.  Signs are every where that institutions in many nations are at a critical juncture because of a crisis of meaning and moral authority. Rapid change, high mobility, globalization, and racial and ethnic conflict tear at the fabric of community. There are a number of ethical issues have been reviewed for nearly 40 years. Unfortunately, many projects in the field of organizational change have been so busy trying to develop and implement new change strategies that little real attention has been paid to the ethical issues involved in the process of change.

Clients, practitioners, and researchers come into change projects with both individual and organizational values. Relatively to executives, seven suggestions are offered. First, be aware of and sensitive to the ethical issues in the field of organizational change, as well as the source and strength of these issues. Second, include a discussion and obtain agreement from the client relative to the ethics which will guide the change effort. Third, recognize that the ethics and ethical questions of the past may not fit the current need for rapid and extensive change and that new ethics are emerging. Fourth, discard old variable change models. Fifth, insist on more assessment of the impact of interventions. Sixth, develop and be able to use the skills necessary to build organizational change strategies. Seventh, stop talking about and begin to truly utilize systems models to produce actual and measurable organizational change.

ThS. Phạm Đức Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ

Bài đăng trên Tạp chí Tổ chức nhà nước Số 8/2013
[2527]
Đạo đức và sự thay đổi của tổ chứcSự thay đổi nhanh chóng, tính cơ động cao, toàn cầu hoá, những mâu thuẫn chủng tộc, sắc tộc đang phá vỡ cấu trúc cộng đồng. Trong khoảng 40 năm qua, có nhiều vấn đề về đạo đức đã được xem xét. Đáng tiếc là nhiều dự án trong lĩnh vực thay đổi của tổ chức, do
Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz        Quay lại   Gửi đi   In trang này   Về đầu trang
TIN MỚI NHẤT
Tạo lập đội ngũ cán bộ chất lượng và đồng bộ cho chặng đường mới
Định hướng chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới
Hiện đại hóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh
Các tin khác
Tin hoạt động Tổ chức nhà nước
(22/06/2017 02:24)
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại Bộ Nội vụ
Sáng 22/6/2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động  ...
Tin mới nhất

Tự quản địa phương ở Liên bang Nga và gợi mở cho Việt Nam

Thực trạng xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới

Tạp chí Văn thư - Lưu trữ Việt Nam nhận giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2016

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay

Tin xem nhiều

Cải cách hành chính

Thể chế

Văn bản điện tử

Hệ thống chính trị

Thay đổi văn hoá của tổ chức

Trật tự thứ bậc

Chung tay lãnh đạo

Tổng Biên tập: Nguyễn Đức Tuấn
Trụ sở tòa soạn: Số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0804 6422, 0804 6543; Fax: 0804 6621 - Email: Tapchitcnn@moha.gov.vn
Bản quyền thuộc Tạp chí Tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ
Giấy phép xuất bản: Số 407/GP-BTTT ngày 27/9/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông

®Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước là cơ quan báo chí của Bộ Nội vụ, có chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.